I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu, 18-19 Ekim 2017

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA); sosyal içerme, katılımcı demokrasi ve insan hakları konusunda üye belediyelerin ortak sesine katkı sağlamayı ve yerel yönetimlere bu politikaların oluşturulmasında rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Küresel düzeyde belediyeler arasındaki politik müzakereleri, deneyim alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden çalışmalar bağlamında; 18 Ekim 2017 tarihinde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde ise I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Toplumsal bütünleşmenin sağlanması ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için gereken insani, altyapısal ve finansal kaynakların yanı sıra, hak temelli yaklaşım ile refahın toplumun tüm katmanlarına yayılması önem arz etmektedir. Bu gerekliliğin temel bileşenleri olarak, sosyal içerme politikalarının bu yüzyılda yerel yönetimlerin politik gündemlerinin merkezinde olması gerekmektedir. Bu durum, kentlerimizde ve yaşadığımız dünyada HABITAT III sonrası Yeni Kentsel Gündem’in uygulanması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleşmesi için önemli konulardır.

I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu’nun ana teması “Küresel Gündemin Yerelleşmesinde Sosyal İçerme ve Yerel Yönetimler” olacak ve 3 tematik alana odaklanacaktır:

  • Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele: Hak Temelli Kalkınma
  • Kadının Toplumsal Entegrasyonunda Sosyal Politika Araçları
  • Kırılgan Grupların Toplumsal Uyumu ve Kabul Süreci: Eğilimler, İhtiyaçlar

Oturumların hemen ardından 2016 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’nin kabul ettiği Sosyal İçerme İstanbul Deklarasyonu ile ilgili katılımcılara genel bir bilgi verilecek, deklarasyonun yerel yönetimler tarafından uygulanması ve takip sistemi için yerel yönetim liderlerinden ve akademisyenlerden oluşan bir gözlem grubu oluşturulacaktır.

Bu vesile ile sizleri toplumsal dışlanma ile mücadele sürecinde küresel ölçekteki sosyal içerme politikalarının yerel düzlemde değerlendirileceği I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu’na davet etmekten memnuniyet duyarız.

Ekte taslak programını bulabileceğiniz etkinliğimize ilişkin konaklamanın her davetli kurumdan azami 2 kişi için sağlanacağını belirtir, katılımınıza ilişkin geri dönüşleri en geç 29 Eylül 2017, Cuma günü akşamına kadar tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

Kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz!

DUYURULAR

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

 STRAZBURG’DAKİ YÖNETİM KURULU: ÖNEMLİ KARARLAR RAPORU

23-25 Mayıs 2018’de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu’nun ardından, Başlıca Kararlar Raporu’nu paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

 UCLG Kültür Komitesi

 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Ortak Etkinliği

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yürütülecek kampanya kapsamında, herkesin erişimine açık olan söz konusu dilekçenin imzalanması, imza çağrısında bulunulması ve yapılacak diğer etkinliklere yönelik sosyal medya paylaşımlarında #WithRefugees , #ByForWithRefugees , - yapılacak paylaşımların içeriğine uygun olarak- #SKH1 #SDG5 #SKH8 #SDG10 #SDG11 #SDG16 #SDG17 etiketleri kullanılacaktır.

 MECHELEN ŞEHİRLER VE GÖÇ DEKLARASYONU

 UCLG ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU, 5-7 TEMMUZ 2018, ŞAFŞAVAN-FAS

5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Fas’ın Şafşavan kentinde gerçekleştirilecek Aracı Şehirler Dünya Forumu; küresel çevre gündemleri, vatandaş katılımı, yerel kalkınma stratejileri, adil bir bölgesel düzen sağlama ve aracı şehirlerde refah kültürü olmak üzere pek çok tematik alanda katılımcıları bir araya getirecek.

 UCLG-MEWA’DAN FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

“Kudüs, Bir Şehirden Daha Fazlasıdır”

 UCLG-MEWA 14 YAŞINDA!

 2018 UCLG YÖNETİM KURULU: GÜNDEM & SEYAHAT BİLGİLENDİRMESİ

23 - 26 Mayıs tarihlerinde, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek 2018 UCLG Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Genel Oturumu’na dair taslak gündemi ve Strazburg seyahatiniz ile ilgili bazı önemli bilgileri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

TWITTER