2018 ORTAKLIK FORUMU & KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) GÖREV GÜCÜ TOPLANTISI

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Ortaklık Forumu, 25-26 Haziran tarihlerinde, Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Komisyon’un Çerçeve Ortaklık Anlaşması (Framework Partnership Agreement – FPA) imzaladığı 28 sivil toplum ve yerel yönetim birliğinden temsilcilerin bir araya geldiği etkinlikte AB ile bu paydaşlar arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği görüşüldü.

Etkinlikte, “İş Birliğinin Geliştirilmesi”, “Cinsel İstismar Konusunda Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetimler”, “Gündem 2030 ve Elverişli Ortam”, “Dirençlilik” ve “Desantralize İş Birliği” konulu oturumların yanı sıra, AB’nin ortaklık ilişkisi içerisinde olduğu ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik fon ve finansman araçlarının ve bu araçların etkinliğinin değerlendirildiği toplantılar gerçekleştirildi. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) ile imzalanan yeni ortaklık anlaşmalarıyla sona eren etkinlikte, katılımcılar aşağıdaki görüş ve önerileri dile getirdi:

  • AB fonlarına erişim kolaylaştırılmalı ve bütçe tahsisi konusundaki uzun bürokratik süreçler daha esnek hale getirilmelidir.
  • Kalkınma konusuna ilişkin ulusal düzeyde toplantılar düzenlenerek yerel yönetim birlikleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilmeli ve bu toplantı sonuçları AB düzeyinde yapılacak etkinliklerde paylaşılmalıdır.
  • Yerel liderlerin ilgili toplantılara katılımı teşvik edilmelidir.
  • AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi, Çok Yıllı Gösterge Programları gibi teknik belgeler daha anlaşılır bir dille, genele hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Karar alma süreçlerinde daha fazla sayıda kadın yönetici bulunması çalışmaları desteklenmelidir.
  • Tecrübe paylaşımını mümkün kılacak platformlar geliştirilmelidir.
  • Gazeteciler önemli bir paydaş olarak tanımlanmalı ve ilgili süreçlere dahil edilmelidir.
  • Kentsel dirençliliğe yönelik kapasite geliştirme çalışmaları desteklenmelidir.
  • Resmi Kalkınma Yardımları (Official Development Assitance – ODA) dışında alternatif kalkınma destek programları oluşturulmalıdır.

PFD Görev Gücü Toplantısı ise, 27 Haziran 2018 tarihinde, Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Çok Yıllı Finansal Çerçeve (MFF)’de yerel yönetimlere yönelik bir bütçeleme kalemi oluşturulmaması eleştirilirken, PFD toplantılarının özelde MFF, daha genelde ise AB Kalkınma Politikaları’nı şekillendirmede etkisiz kaldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak, Eylül ayında bir MFF toplantısı düzenleneceği ve bu toplantıda yerel yönetimlere yönelik bütçe kalemi programlamasının görüşüleceği bilgisi görev gücü üyeleriyle paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, Ortaklık Forumu ile PFD’nin birleştirilmesi önerisi görüşüldü.

Bir sonraki Küresel PFD Toplantısı’nın, Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu (HLPF)’na daha geniş çapta katkı sunmak amacıyla, HLPF’den önce toplanmasının kararlaştırıldığı toplantı, 2019 takvimine dair diğer görüş ve önerilerin de sunulmasıyla sona erdi.

DUYURULAR

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

 2018 UCLG DÜNYA KONSEYİ: PROGRAM VE GÜNDEMLER

Bildiğiniz üzere, Dünya Konseyi, 5-8 Kasım tarihleri arasında, Başkan Manuela Carmena'nın nazik davetleriyle Madrid’de; İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu ile art arda gerçekleştirilecektir.

 KARTEPE ZİRVESİ 2018: “GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK”

İlki “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikincisi hayata geçiriliyor. 26- 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek zirvenin, bu yılki temasını “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” başlığı oluşturmaktadır.

 TAKVİMİNİZE EKLEYİN: UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi, 20-22 KASIM 2018, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi‘nin bir faaliyeti olarak “UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi”, 20-22 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

TWITTER