2018 ORTAKLIK FORUMU & KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) GÖREV GÜCÜ TOPLANTISI

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Ortaklık Forumu, 25-26 Haziran tarihlerinde, Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Komisyon’un Çerçeve Ortaklık Anlaşması (Framework Partnership Agreement – FPA) imzaladığı 28 sivil toplum ve yerel yönetim birliğinden temsilcilerin bir araya geldiği etkinlikte AB ile bu paydaşlar arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği görüşüldü.

Etkinlikte, “İş Birliğinin Geliştirilmesi”, “Cinsel İstismar Konusunda Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetimler”, “Gündem 2030 ve Elverişli Ortam”, “Dirençlilik” ve “Desantralize İş Birliği” konulu oturumların yanı sıra, AB’nin ortaklık ilişkisi içerisinde olduğu ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik fon ve finansman araçlarının ve bu araçların etkinliğinin değerlendirildiği toplantılar gerçekleştirildi. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) ile imzalanan yeni ortaklık anlaşmalarıyla sona eren etkinlikte, katılımcılar aşağıdaki görüş ve önerileri dile getirdi:

  • AB fonlarına erişim kolaylaştırılmalı ve bütçe tahsisi konusundaki uzun bürokratik süreçler daha esnek hale getirilmelidir.
  • Kalkınma konusuna ilişkin ulusal düzeyde toplantılar düzenlenerek yerel yönetim birlikleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilmeli ve bu toplantı sonuçları AB düzeyinde yapılacak etkinliklerde paylaşılmalıdır.
  • Yerel liderlerin ilgili toplantılara katılımı teşvik edilmelidir.
  • AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi, Çok Yıllı Gösterge Programları gibi teknik belgeler daha anlaşılır bir dille, genele hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Karar alma süreçlerinde daha fazla sayıda kadın yönetici bulunması çalışmaları desteklenmelidir.
  • Tecrübe paylaşımını mümkün kılacak platformlar geliştirilmelidir.
  • Gazeteciler önemli bir paydaş olarak tanımlanmalı ve ilgili süreçlere dahil edilmelidir.
  • Kentsel dirençliliğe yönelik kapasite geliştirme çalışmaları desteklenmelidir.
  • Resmi Kalkınma Yardımları (Official Development Assitance – ODA) dışında alternatif kalkınma destek programları oluşturulmalıdır.

PFD Görev Gücü Toplantısı ise, 27 Haziran 2018 tarihinde, Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Çok Yıllı Finansal Çerçeve (MFF)’de yerel yönetimlere yönelik bir bütçeleme kalemi oluşturulmaması eleştirilirken, PFD toplantılarının özelde MFF, daha genelde ise AB Kalkınma Politikaları’nı şekillendirmede etkisiz kaldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak, Eylül ayında bir MFF toplantısı düzenleneceği ve bu toplantıda yerel yönetimlere yönelik bütçe kalemi programlamasının görüşüleceği bilgisi görev gücü üyeleriyle paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, Ortaklık Forumu ile PFD’nin birleştirilmesi önerisi görüşüldü.

Bir sonraki Küresel PFD Toplantısı’nın, Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu (HLPF)’na daha geniş çapta katkı sunmak amacıyla, HLPF’den önce toplanmasının kararlaştırıldığı toplantı, 2019 takvimine dair diğer görüş ve önerilerin de sunulmasıyla sona erdi.

DUYURULAR

 KARTEPE ZİRVESİ 2018: “GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK”

İlki “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikincisi hayata geçiriliyor. 26- 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek zirvenin, bu yılki temasını “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” başlığı oluşturmaktadır.

 TAKVİMİNİZE EKLEYİN: UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi, 20-22 KASIM 2018, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi‘nin bir faaliyeti olarak “UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi”, 20-22 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

 STRAZBURG’DAKİ YÖNETİM KURULU: ÖNEMLİ KARARLAR RAPORU

23-25 Mayıs 2018’de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu’nun ardından, Başlıca Kararlar Raporu’nu paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

 UCLG Kültür Komitesi

 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Ortak Etkinliği

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yürütülecek kampanya kapsamında, herkesin erişimine açık olan söz konusu dilekçenin imzalanması, imza çağrısında bulunulması ve yapılacak diğer etkinliklere yönelik sosyal medya paylaşımlarında #WithRefugees , #ByForWithRefugees , - yapılacak paylaşımların içeriğine uygun olarak- #SKH1 #SDG5 #SKH8 #SDG10 #SDG11 #SDG16 #SDG17 etiketleri kullanılacaktır.

 MECHELEN ŞEHİRLER VE GÖÇ DEKLARASYONU

 UCLG ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU, 5-7 TEMMUZ 2018, ŞAFŞAVAN-FAS

5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Fas’ın Şafşavan kentinde gerçekleştirilecek Aracı Şehirler Dünya Forumu; küresel çevre gündemleri, vatandaş katılımı, yerel kalkınma stratejileri, adil bir bölgesel düzen sağlama ve aracı şehirlerde refah kültürü olmak üzere pek çok tematik alanda katılımcıları bir araya getirecek.

 UCLG-MEWA’DAN FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

“Kudüs, Bir Şehirden Daha Fazlasıdır”

TWITTER