4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

 

Değerli Üyelerimiz,

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta.

UCLG Kültür Zirvesi’nin üç toplantısı 2015’den günümüze, sırasıyla Bilbao Şehri (Bask bölgesi, İspanya, 18-20 Mart 2015), Özel Jeju Özerk Bölgesi (Jeju-do, Kore Cumhuriyeti, 10-13 Mayıs 2017) ve Buenos Aires Özerk Şehri’nin (Arjantin, 3-5 Nisan 2019) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu zirveler ‘sürdürülebilir şehirlerde kültür’ konusuna dair faydalı bir kılavuz olan “Kültür 21: Eylemler” dökümanının önem ve alakası üzerinde dururken aynı zamanda Uluslararası “UCLG - Mexico City - Culture 21” Ödülleri ile Pilot ve Öncü Şehirler programlarından iyi uygulama örneklerini vitrine çıkardı. Ayrıca Kültür Komitesi’nin yıllar boyunca kurduğu ortaklıklardan bazıları zirvede takdim edildi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) uygulanma sürecinin dayandığı, 2030 BM Gündemi ve Yeni Şehir Gündemi ile kültür konusu arasında bağlantı kuruldu.

İlk üç UCLG Kültür Zirvesi’nin başarısının ardından ve sürdürülebilir şehirler çerçevesinde, kültürün artan önemine istinaden, UCLG Yürütme Kurulu dördüncü UCLG Kültür Zirvesi’ni 2021’de tertip etmeye karar verdi

UCLG Kültür Zirvesi eşsiz bir küresel organizasyon. 21. yüzyılın başından beri tüm kıtalarda gözlemlenen, kültürün yerel kalkınmadaki artan önemine cevap vermekte. Zirve; şehirlerin, yerel yönetimlerin, ulusal hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası organizasyonların, kültürün küresel gündemlerdeki mevcut konumunu tartışması için bir buluşma noktası. Zirve katılımcıları, kültür ve sürdürülebilirlik politikalarını ve programlarını başarılı biçimde hayata geçirme noktasında oldukça kararlı.

Zirve, kültürün kalkınmadaki rolüne dair çok güçlü mesajlar gönderirken aynı zamanda organizasyona ev sahipliği yapan şehir, bölge ve yerel yönetimlere ciddi bir uluslararası görünürlük sağlayacak. Ev sahibi şehir ve UCLG Kültür Komitesi arasındaki müzakerelerle şekillenecek zirve programı; kültürün, sürdürülebilir şehirlerin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapacak ve dünya çapından şehirlerin deneyim ve yenilikleri paylaşmasına önayak olacak.

Sonuç olarak, sizi 2021’in ilk aylarında gerçekleştirilmesi planlanan “UCLG Kültür Zirvesi”ne ev sahipliği için adaylık başvurusu yapmaya davet etmekten memnuniyet duyuyoruz (Kesin tarihler, UCLG Dünya Sekretaryası ve ev sahibi şehir tarafından, UCLG Dünya Kongresiyle eş güdümü sağlamak amacıyla kararlaştırılacaktır.)

UCLG yerel yönetim üyeleri (şehirler/bölgeler/yerel yönetimler) 15 Ekim 2019’a kadar UCLG Dünya Sekretaryasına yazarak başvurabilir:

UCLGExBu@uclg.org, bir kopyası bu adrese: coordination@agenda21culture.net

Adaylar aşağıdaki linkte belirtilen görev tanımlarını açıkça kabul etmelidir.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda UCLG Dünya Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

UCLG Dünya Sekretaryası

İlgili dökümana ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın:

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/uclg_culture_summit_2021_-_terms_of_reference_3_-_eng.pdf

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER