AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI’NIN UCLG-MEWA ZİYARETİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger ile beraberindeki heyet, 23 Mart 2019 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret etti.

Yapılan ziyaret kapsamında heyet ile bir araya gelen UCLG-MEWA Sekretaryası, teşkilat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından yapılan bilgilendirmede UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG-MEWA’nın teşkilat yapısı ve işleyişi hakkında paylaşımlar yapıldı.

UCLG-MEWA’nın tarihçesi, işleyişi, projeleri ve yayınlarından bahseden Genel Koordinatör Korkmaz aynı zamanda, UCLG-MEWA Komiteleri’nin faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında da bilgilendirmede bulundu. Özellikle yerel yönetimlerin topluma en yakın yönetsel birimler olduğu kabulünden yola çıkarak, MEWA Bölgesi’ndeki göç konusu, sosyal uyum ve adaptasyon çalışmaları, iki heyet arasında yapılan görüşmelerin odak noktası oldu. Kurulacak işbirlikleri ile bölgedeki sorunlara yönelik geliştirilebilecek çözüm önerileri de, görüşmenin bir başka gündem maddesiydi.

Bölgedeki sorunlara yönelik çözüm üretme sürecinde özellikle belediyelere önemli görevler düştüğünü belirten Büyükelçi Berger,  bir uluslararası yerel yönetim teşkilatı olarak UCLG-MEWA’nın da çalışmaların koordinasyonunun sağlanması noktasında kilit bir konumda olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların karşılıklı olarak takip edilmesinin, kurulacak işbirliğini güçlendirici etkisinin olacağını vurgulayan Genel Sekreter Duman, teşkilatın bu yöndeki olumlu eğilimini de Büyükelçi Berger ile paylaştı.

UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nin de içinde yer aldığı  Sultanahmet başta olmak üzere, İstanbul’un tarihi ve kültürü hakkında alanında uzman kişiler tarafından Büyükelçi Berger’e yapılan bilgilendirmenin ardından ziyaret sona erdi. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER