EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ: KÜRESEL GÜNDEMLERİN İRAN’DA YERELLEŞTİRİLMESİ

 

Küresel gündemlerin yerelleştirilmesi çalışmaları kapsamında UCLG-MEWA bu kez İran’da belediye çalışanları ve uzmanlarla bir araya geldi.

Tahran Belediyesi Araştırma ve Planlama Merkezi’nde 3-4 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında; İran’daki belediyelerde küresel gündemlere ilişkin yürütülecek farkındalık çalışmalarını koordine edecek eğiticiler belirlenerek, UCLG-MEWA tarafından çalışmaların içeriği ve metodolojisi hakkında ilgili uzmanlara bilgi verildi.

Sürdürülebilirlik kavramının arka planı hakkında yapılan detaylı sunumun ardından katılımcılar, Habitat Süreci ve Yeni Kentsel Gündem ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hakkında bilgilendirildi. Küresel gündemlerin izleme mekanizmaları hakkında yapılan paylaşımlar, eğitim kapsamında yapılan sunumların bir başka ayağını oluşturdu. Bu çerçevede;  BM Üst Düzey Siyasi Forumu için hazırlanan Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları (Voluntary National Reviews -VNRs-) ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Raporu ve her iki raporda da İran’ın mevcut durumu, katılımcılara aktarılan konular arasında yer aldı.

Eğitimin interaktif kısmında katılımcılarla birlikte ilk olarak; UCLG-MEWA tarafından 2018 yılında uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi kapsamında uygulanan çalışmanın simülasyonu yapıldı. Örnek belediye faaliyetleri ve projeleri katılımcılarla birlikte değerlendirilerek, her bir çalışma için ilgili SKH’ler belirlendi. Simülasyonun ardından katılımcılar, gruplara ayrılarak kendilerine verilen SKH’ler çerçevesinde kendi projelerini tasarladılar. Yürütülen atölye çalışması, gruplar tarafından yapılan sunumlarla son buldu.

Gerçekleştirilen eğitim programı, İran’daki belediyelerde küresel gündemlere ilişkin farkındalık oluşturulması, Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Raporu’nda İran’da yürütülen çalışmaların görünür kılınması için etkili bir rol üstlenecek. Belirlenen eğiticiler yıl içinde yapacakları çalışmaları UCLG-MEWA ile koordineli şekilde takip edecek.   

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

TWITTER