EXPO HERITAGE ISTANBUL 2019 EXHIBITION and CONFERENCE

HERITAGE İSTANBUL Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Tg Expo organizatörlüğünde ve Cultural Heritage Platforms ile KOSGEB işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlik;  tarih ve sanat varlığının korunması, saklanması ve gelecek yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kurum ve kuruluşlar ile sektörle ilgili tedarikçileri bir araya getirmeyi hedeflemekteydi.  15 ayrı ülkeden katılımcının olduğu etkinlikte,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi UCLG-MEWA üyeleri de yer almaktaydı. UCLG-MEWA Kültür Komitesi tarafından takip edilen program, Heritage projeleri yaratıcısı ve yöneticisi Osman Murat Akan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Akabinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başta olmak üzere, T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri de yerel ve bölgesel deneyimlerini aktaran açılış konuşmalarını yaptılar.

Etkinliğin ikinci gününde öne çıkan paneller arasında, “Türk Dünyası Kültürel Mirası Paneli”, “ICOMOS Türkiye Paneli” ve “Müze Yöneticileri Paneli” yer aldı. Bu oturumlarda özellikle yeni keşfedilen eserlerin bilgisi paylaşıldı ve sürdürülebilir müzecilik çalışmalarının hem yerel yönetimler için hem de tüm bölge için önemine dikkat çekildi.

Etkinliğin son günü ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı oturumu ile başladı. Koruma çalışmalarının, değişen kültürel miras ve koleksiyon algısı ile bu doğrultuda gerçekleşen restorasyonlara dair bilgiler aktarıldı. “Somut Olmayan Kültürel Miras”ın da konuşulduğu toplantıda UCLG-MEWA üyelerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği ve Kocaeli Üniversitesi’nin katkı sunduğu “Kocaeli İli Kültürel Miras Çalışmaları Paneli” gerçekleşti.   Toplamda 23 oturumdan oluşan konferansta fuar ve atölyeler de yapıldı. 2018 yılında gerçekleşen Expo Heritage’ın tematik başlıklarından biri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde Kültürel ve Doğal Miras olmuştu.  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden, “sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları”nı konu alan Hedef 11’in alt hedefleri arasında da kültürel mirasın korunması yer alıyor. Bu kapsamda dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılması alt hedefi doğrultusunda yerel yönetimlere de büyük bir rol düşmektedir. Etkinliğin de bu manada farkındalık artırması amaçlanıyor.   Toplantının bir sonraki adımını ise Heritage Turquoise ve Heritage Middle East etkinleri oluşturacaktır.  Heritage Middle East etkinliğinde,  UCLG-MEWA’nın da ortaklardan biri olması bekleniyor. 

ANNOUNCEMENTS

 UCLG-MEWA LOCAL GOVERNMENT TALKS HOST ÜLGÜR GÖKHAN, MAYOR OF ÇANAKKALE

On Wednesday, 12 August 2020, at 15.00 (GMT+3).

 SOLIDARITY MESSAGE FOR LEBANON

The Presidency and members of UCLG-MEWA express their deep sadness over the recent tragic news about the devastating blast in the Port of Beirut on August 4, 2020, which caused immense material damage in the city, as well as loss of many lives.

 UCLG-MEWA LOCAL GOVERNMENT TALKS HOST THE UNION OF CITIZENS’ ASSEMBLIES

On 28 July 2020, Tuesday at 15.00 (GMT+3)

 STATEMENT ON HAGIA SOPHIA BY PRESIDENCY OF UCLG-MEWA CULTURE AND TOURISM COMMITTEE

Members of the Presidency of UCLG-MEWA Culture and Tourism Committee made a written statement to endorse the reopening of Hagia Sophia as a mosque. Yücel Yılmaz (Mayor of Balıkesir), Rasim Arı (Mayor of Nevşehir), Volkan Yılmaz (Mayor of Silivri), Zeynel Abidin Beyazgül (Mayor of Şanlıurfa) and Iraj Shahin Baher (Mayor of Tabriz) are signatories of the relase.

 PROF. DR. ALİM IŞIK WILL BE THE GUEST OF UCLG-MEWA LOCAL GOVENRMENT TALKS

On 23 July 2020, Thursday at 15.00 (GMT+3)

 “TOWARDS THE LOCALIZATION OF THE SDGS REPORT TO THE 2020 HLPF”

We present to you the fourth edition of the report prepared annually by the Global Task Force of Local and Regional Governments

 WEBSITE ON GOOD PRACTICES OF SUSTAINABLE TOURISM

You can submit your municipalities’ good practices to the website which will collect projects on sustainable tourism. The web site will be led by UCLG-MEWA Committee on Culture and Tourism and opened by late 2020.

 MOHAMAD SAADIE WILL BE THE GUEST OF UCLG-MEWA LOCAL GOVENRMENT TALKS

UCLG-MEWA will organize an online session of UCLG-MEWA Local Government Talks with Mohamad Saadie, President of Union of Dannieh Municipalities-Lebanon, President of UCLG-MEWA

 MAHMUT ÖZÇINAR WILL BE THE GUEST OF UCLG-MEWA LOCAL GOVENRMENT TALKS

 RASIM ARI WILL BE THE GUEST OF UCLG-MEWA LOCAL GOVENRMENT TALKS

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yerel yönetim söyleşileri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Rasim Arı’yı konuk ediyor.

TWITTER