UCLG-MEWA GÖÇ VE MÜLTECİ MECLİSİNİN KAPASİTE ARTIRIMI İLE YEREL SEVİYEDE SOSYAL UYUMU GELİŞTİRME PROJESİ

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ) liderliğinde yürütülen Qudra Programı çerçevesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yerelde uygulayıcı ve UCLG-MEWA ise proje paydaşı olarak “Göç ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme” başlıklı pilot projede yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Adana Kent Konseyi bünyesinde hem yerel halkın hem de mültecilerin bir araya geleceği bir platform olarak göç ve mülteci meclisi kurulmuştur. Projenin genel amacı, Adana Kent Konseyi bünyesinde kurulan göç ve mülteci meclisi, yerel halk ve mülteciler arasındaki sosyal uyumun sağlanmasını; mültecilerin karar alma süreçlerine dahil olmaları ile beraber daha hızlı ve yumuşak geçişli bir entegrasyon sürecinin yaşanması amaçlanmaktadır. Kapasitelerinin artırılması ve güçlenmeleri bu anlamda etkilerinin artmasını sağlayacaktır. Mülteci ve göç meclisi, yerel halk ile sığınmacı ve göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ve bunlara yardım etmek amacıyla kurulmuş olan sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmuştur.

Projenin ana faaliyetlerinden birisi 9-12 Temmuz 2018 tarihlerinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleşmiş olan kapasite geliştirme ve saha uzmanları eğitimi. Kapasite geliştirme ve saha uzmanlarına mültecilik hakları, eğitim, ev sahibi topluluklar ve mülteciler arasındaki yapısal diyalogun önemi, hak temelli yaklaşım, kolaylaştırıcılık ve sivil katılım teknikleri, sosyal içermenin belediye hizmetlerinde yaygınlaştırılması gibi konularda akademisyenler tarafından eğitim verilmiştir.

Projenin beklenen sonuçları;

- Kent konseyi bünyesi altında göçmen ve mülteci meclisi kapasitesinin geliştirilmesi,
- Sosyal uyum ve sosyal barışa ilişkin göçmen ve göç riskini azaltmak,
- STK'lar ve halk dâhil olmak üzere tüm paydaşları içeren bir platform oluşturmak,
- Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için ortak bir karar verme sürecini başlatmak,
- Adana Büyükşehir Belediyesi Göç ve Göçmen İşleri Müdürlüğü'nün bir kapasite geliştirme uzmanı ve iki saha personeli; ve Dışişleri Müdürlüğü'nden iki kapasite geliştirme uzmanı, göç alanında uzmanlaşacak. Sorumlu personel, projenin bitiminden sonra belediyede aynı amaçlarla çalışmaya devam edecektir.
- Adana Büyükşehir Belediyesi'nde göç ve göçmenlerle ilgili uzman destek ekipleri oluşturulacak. Ekip, belediyenin göç yönetimi konusundaki çalışmalarını yönlendirecek stratejiyi belirleyecektir.

Görünürlük ve yaygınlaştırma materyallerinin hazırlanması, bu pilot projenin başarısını göstermek ve benzer projelerin diğer şehirlerde gerçekleştirilmesi için bir referans olacaktır. Projenin yaygınlaştırılması için proje çıktılarının sunulup değerlendirileceği ulusal bir kapanış etkinliği düzenlenecektir.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

 2018 UCLG DÜNYA KONSEYİ: PROGRAM VE GÜNDEMLER

Bildiğiniz üzere, Dünya Konseyi, 5-8 Kasım tarihleri arasında, Başkan Manuela Carmena'nın nazik davetleriyle Madrid’de; İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu ile art arda gerçekleştirilecektir.

 KARTEPE ZİRVESİ 2018: “GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK”

İlki “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikincisi hayata geçiriliyor. 26- 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek zirvenin, bu yılki temasını “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” başlığı oluşturmaktadır.

 TAKVİMİNİZE EKLEYİN: UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi, 20-22 KASIM 2018, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi‘nin bir faaliyeti olarak “UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi”, 20-22 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

 STRAZBURG’DAKİ YÖNETİM KURULU: ÖNEMLİ KARARLAR RAPORU

23-25 Mayıs 2018’de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu’nun ardından, Başlıca Kararlar Raporu’nu paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

TWITTER