UCLG-MEWA GÖÇ VE MÜLTECİ MECLİSİNİN KAPASİTE ARTIRIMI İLE YEREL SEVİYEDE SOSYAL UYUMU GELİŞTİRME PROJESİ

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ) liderliğinde yürütülen Qudra Programı çerçevesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yerelde uygulayıcı ve UCLG-MEWA ise proje paydaşı olarak “Göç ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme” başlıklı pilot projede yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Adana Kent Konseyi bünyesinde hem yerel halkın hem de mültecilerin bir araya geleceği bir platform olarak göç ve mülteci meclisi kurulmuştur. Projenin genel amacı, Adana Kent Konseyi bünyesinde kurulan göç ve mülteci meclisi, yerel halk ve mülteciler arasındaki sosyal uyumun sağlanmasını; mültecilerin karar alma süreçlerine dahil olmaları ile beraber daha hızlı ve yumuşak geçişli bir entegrasyon sürecinin yaşanması amaçlanmaktadır. Kapasitelerinin artırılması ve güçlenmeleri bu anlamda etkilerinin artmasını sağlayacaktır. Mülteci ve göç meclisi, yerel halk ile sığınmacı ve göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ve bunlara yardım etmek amacıyla kurulmuş olan sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmuştur.

Projenin ana faaliyetlerinden birisi 9-12 Temmuz 2018 tarihlerinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleşmiş olan kapasite geliştirme ve saha uzmanları eğitimi. Kapasite geliştirme ve saha uzmanlarına mültecilik hakları, eğitim, ev sahibi topluluklar ve mülteciler arasındaki yapısal diyalogun önemi, hak temelli yaklaşım, kolaylaştırıcılık ve sivil katılım teknikleri, sosyal içermenin belediye hizmetlerinde yaygınlaştırılması gibi konularda akademisyenler tarafından eğitim verilmiştir.

Projenin beklenen sonuçları;

- Kent konseyi bünyesi altında göçmen ve mülteci meclisi kapasitesinin geliştirilmesi,
- Sosyal uyum ve sosyal barışa ilişkin göçmen ve göç riskini azaltmak,
- STK'lar ve halk dâhil olmak üzere tüm paydaşları içeren bir platform oluşturmak,
- Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için ortak bir karar verme sürecini başlatmak,
- Adana Büyükşehir Belediyesi Göç ve Göçmen İşleri Müdürlüğü'nün bir kapasite geliştirme uzmanı ve iki saha personeli; ve Dışişleri Müdürlüğü'nden iki kapasite geliştirme uzmanı, göç alanında uzmanlaşacak. Sorumlu personel, projenin bitiminden sonra belediyede aynı amaçlarla çalışmaya devam edecektir.
- Adana Büyükşehir Belediyesi'nde göç ve göçmenlerle ilgili uzman destek ekipleri oluşturulacak. Ekip, belediyenin göç yönetimi konusundaki çalışmalarını yönlendirecek stratejiyi belirleyecektir.

Görünürlük ve yaygınlaştırma materyallerinin hazırlanması, bu pilot projenin başarısını göstermek ve benzer projelerin diğer şehirlerde gerçekleştirilmesi için bir referans olacaktır. Projenin yaygınlaştırılması için proje çıktılarının sunulup değerlendirileceği ulusal bir kapanış etkinliği düzenlenecektir.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER