GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞTAYI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Türk Hükümeti'nin mali desteği ile uygulanan Suriye Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek için Türkiye’deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi kapsamında 21-23 Ağustos 2019 tarihlerinde ‘Geçici Koruma Çalıştayı’ düzenlendi. UNHCR Türkiye ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından  organize edilen Çalıştaya, göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra birçok araştırma merkezinden temsilci katıldı.

Çalıştayın ilk günü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcisi  Selami Yazıcı ve UNHCR temsilcisi  Neşe Kılınçoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Yapılan konuşmalarda; Türkiye’deki mültecilerin mevcut durumu, uluslararası korumaya dair yenilikler, geçici koruma ve sığınma süreçleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Çalıştay, STK’lar tarafından bahse konu alanlarda yapılan  faaliyetlerin aktarılması ile devam etti. 13 kuruluş tarafından, geçici korumaya dair yürütülen faaliyetlerin sunumu yapıldı. Programa katılan UCLG-MEWA  temsilcisi Osman Çorumlu ise Teşkilatın 6 komitesinden biri olan Sosyal İçerme Komitesi kapsamında göç alanında yürütülen çalışmalara dair bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci ve üçüncü günü, farklı üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından göç konusunda yürütülen çalışmaların paylaşılması ile devam etti.  Ayrıca Çalıştay kapsamında, “Sosyal Koruma ve Yardımların Koordinasyonu”, “Kendi Kendine Yeterlilik ve Geçim Kaynaklarına Erişim” ve “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Alanları ve Sosyal Uyum Çalışmaları” temalı üç panel gerçekleştirildi. Panelistler, çalışmalarını anlatıp konuya dair tartışma yürüttü. Katılımcılar arasında yapılan interaktif paylaşımlar, etkili bir karşılıklı öğrenme ortamının tesis edilmesine katkı sağladı. Üç gün süren program geçici korumaya dair gelecekte yapılması planlanan faaliyetlerin tartışılmasıyla sona erdi. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

TWITTER