İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KÜLTÜR VE YARATICILIK PROJESİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI

UCLG-MEWA, Avrupa Birliği hibe fonları ile uygulanan; Kütahya Belediyesi ve Macaristan Pécs Belediyesi Şehir Eşleştirme Programı Projesi kapsamında düzenlenen uluslararası çalıştaya katıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı ile desteklenen “İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Kültür ve Yaratıcılık Projesi” kapsamında ortak vizyon ve hedef belirleme amacıyla Kütahya’dan ve Kütahya’nın 1975 yılından beri kardeş şehri olan Macaristan’ın Pécs şehrinden aktörler bir araya geldi.  Programda Kütahya; belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve odalardan temsilcilerin yer aldığı bir ekip tarafından temsil edilirken, Pécs şehri; Pécs Belediyesi, üniversite, sanatçı odası, ticaret odası, yaratıcı endüstriyel küme, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kar amacı gütmeyen şirket temsilcilerinden oluşan bir ekip ile yerini aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG-MEWA’nın yapısı, işleyişi ve kültür konusuna yaklaşımı konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Ayrıca, UCLG Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual telekonferans bağlantısı ile etkinliğe katılarak, küresel gündemlerde yer alan kültür politikalarının yerelleştirilmesi, Kültür için Gündem 21ve bu konudaki uygulamalar ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Kültür: Yerel Faaliyetler için Rehber” konularında bir sunum gerçekleştirdi.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Kültür ve Yaratıcılık Projesi’nin anahtar kelimesi olan ‘katılımcılık’ kavramından hareketle katılımcılar 4 ayrı gruba ayrılarak, ortak hedef ve vizyon belirlemek için kendi uzmanlık alanlarında strateji geliştirme oturumlarında bir araya geldi. Tarihi yerleri canlandırmak ve yeni bir kültürel altyapı kurmak, kümelenme, mal ve hizmetlerin dolaşımı, şehirlerin marka değerini artırma, üniversiteler ve odalar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, sanatçı ve/veya sanatçı organizasyonları işbirliği ile sivil toplumun karar verme süreçlerine katılımın artırılması konularında ortak hedef ve vizyon geliştirme konularında gerçekleştirilen çalıştaylar ile program tamamlandı.

 

Perşembe ve Cuma günleri tüm katılımcılarla birlikte düzenlenen ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz’ın  moderatörlüğünde düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları ile uzun soluklu işbirliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik proje fikirleri tartışıldı.

DUYURULAR

 İŞGAL ALTINDA KENT HAKKI: FİLİSTİN ÖRNEĞİ WEBİNARI

İngilizce, Türkçe, Arapça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde simultane çeviri olacaktır.

 UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ TANITIMI 10 HAZİRAN’DA ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dördüncü UCLG Kültür Zirvesi, 10 Haziran 2021’deki çevrimiçi resmi tanıtımından sonra, 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

 KAVŞAK AĞI E-ÖĞRENME MODÜLÜ 3 İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

"Paydaş Diyaloğu, Çatışma Yönetimi ve Müzakere"

 GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETME ÇAĞRISI

Güzel şehir Gazze'yi yeniden inşa etmeye hep birlikte destek olalım

 UCLG-MEWA TANITIM KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

UCLG-MEWA Tanıtım Kitapçığı ile sizleri, teşkilatımızı ve faaliyetlerimizi tanımaya davet ediyoruz!

 ORTA DOĞU VE BATI ASYA'DAKI YEREL YÖNETIMLERDEN İKLIM EYLEMI KITAPÇIĞI YAYINDA

Bu veri kitapçığı, söz konusu yerel yönetimlerin dirençli ve düşük karbonlu bir geleceğe doğru kaydettikleri ilerlemeyi özetlemektedir.

 UCLG-MEWA’DAN FİLİSTİN ÇAĞRISI

 KAVŞAK AĞI'NIN İKİNCİ E-MODÜLÜ YAYINDA

Modül 2: Sürdürülebilir Projelerin İletişimi Yaklaşımlar, Kavramlar, Taktikler

 KAVŞAK AĞI'NIN İLK E-ÖĞRENME MODÜLÜ YAYINLANDI

Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Temel Kavram ve Uygulamalar Eğitim Modülü yayında!

 UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN KÜLTÜR TEMASI İLE İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Zirve, 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.

TWITTER