İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KÜLTÜR VE YARATICILIK PROJESİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI

UCLG-MEWA, Avrupa Birliği hibe fonları ile uygulanan; Kütahya Belediyesi ve Macaristan Pécs Belediyesi Şehir Eşleştirme Programı Projesi kapsamında düzenlenen uluslararası çalıştaya katıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı ile desteklenen “İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Kültür ve Yaratıcılık Projesi” kapsamında ortak vizyon ve hedef belirleme amacıyla Kütahya’dan ve Kütahya’nın 1975 yılından beri kardeş şehri olan Macaristan’ın Pécs şehrinden aktörler bir araya geldi.  Programda Kütahya; belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve odalardan temsilcilerin yer aldığı bir ekip tarafından temsil edilirken, Pécs şehri; Pécs Belediyesi, üniversite, sanatçı odası, ticaret odası, yaratıcı endüstriyel küme, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kar amacı gütmeyen şirket temsilcilerinden oluşan bir ekip ile yerini aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG-MEWA’nın yapısı, işleyişi ve kültür konusuna yaklaşımı konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Ayrıca, UCLG Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual telekonferans bağlantısı ile etkinliğe katılarak, küresel gündemlerde yer alan kültür politikalarının yerelleştirilmesi, Kültür için Gündem 21ve bu konudaki uygulamalar ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Kültür: Yerel Faaliyetler için Rehber” konularında bir sunum gerçekleştirdi.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Kültür ve Yaratıcılık Projesi’nin anahtar kelimesi olan ‘katılımcılık’ kavramından hareketle katılımcılar 4 ayrı gruba ayrılarak, ortak hedef ve vizyon belirlemek için kendi uzmanlık alanlarında strateji geliştirme oturumlarında bir araya geldi. Tarihi yerleri canlandırmak ve yeni bir kültürel altyapı kurmak, kümelenme, mal ve hizmetlerin dolaşımı, şehirlerin marka değerini artırma, üniversiteler ve odalar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, sanatçı ve/veya sanatçı organizasyonları işbirliği ile sivil toplumun karar verme süreçlerine katılımın artırılması konularında ortak hedef ve vizyon geliştirme konularında gerçekleştirilen çalıştaylar ile program tamamlandı.

 

Perşembe ve Cuma günleri tüm katılımcılarla birlikte düzenlenen ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz’ın  moderatörlüğünde düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları ile uzun soluklu işbirliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik proje fikirleri tartışıldı.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER