İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KÜLTÜR VE YARATICILIK PROJESİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI

UCLG-MEWA, Avrupa Birliği hibe fonları ile uygulanan; Kütahya Belediyesi ve Macaristan Pécs Belediyesi Şehir Eşleştirme Programı Projesi kapsamında düzenlenen uluslararası çalıştaya katıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı ile desteklenen “İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Kültür ve Yaratıcılık Projesi” kapsamında ortak vizyon ve hedef belirleme amacıyla Kütahya’dan ve Kütahya’nın 1975 yılından beri kardeş şehri olan Macaristan’ın Pécs şehrinden aktörler bir araya geldi.  Programda Kütahya; belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve odalardan temsilcilerin yer aldığı bir ekip tarafından temsil edilirken, Pécs şehri; Pécs Belediyesi, üniversite, sanatçı odası, ticaret odası, yaratıcı endüstriyel küme, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kar amacı gütmeyen şirket temsilcilerinden oluşan bir ekip ile yerini aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG-MEWA’nın yapısı, işleyişi ve kültür konusuna yaklaşımı konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Ayrıca, UCLG Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual telekonferans bağlantısı ile etkinliğe katılarak, küresel gündemlerde yer alan kültür politikalarının yerelleştirilmesi, Kültür için Gündem 21ve bu konudaki uygulamalar ile “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Kültür: Yerel Faaliyetler için Rehber” konularında bir sunum gerçekleştirdi.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Kültür ve Yaratıcılık Projesi’nin anahtar kelimesi olan ‘katılımcılık’ kavramından hareketle katılımcılar 4 ayrı gruba ayrılarak, ortak hedef ve vizyon belirlemek için kendi uzmanlık alanlarında strateji geliştirme oturumlarında bir araya geldi. Tarihi yerleri canlandırmak ve yeni bir kültürel altyapı kurmak, kümelenme, mal ve hizmetlerin dolaşımı, şehirlerin marka değerini artırma, üniversiteler ve odalar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, sanatçı ve/veya sanatçı organizasyonları işbirliği ile sivil toplumun karar verme süreçlerine katılımın artırılması konularında ortak hedef ve vizyon geliştirme konularında gerçekleştirilen çalıştaylar ile program tamamlandı.

 

Perşembe ve Cuma günleri tüm katılımcılarla birlikte düzenlenen ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz’ın  moderatörlüğünde düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları ile uzun soluklu işbirliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik proje fikirleri tartışıldı.

DUYURULAR

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 29-30 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

TWITTER