KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) ASYA BÖLGESEL TOPLANTISI

Avrupa Birliği’nin kalkınma politikalarına yön vermek amacıyla,  sivil toplum ve yerel yönetimlerin bir araya geldiği bir istişare mekanizması olarak Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Kalkınma Politika Forumu (Policy Forum on Development -PFD-), Nepal’in Katmandu kentinde toplandı. Asya’daki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla toplanan PFD kapsamında Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından Avrupa Komisyonu’nun kalkınma destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Aynı zamanda UCLG-MEWA’nın Görev Gücü üyesi olduğu PFD, 24 Eylül’de başlayıp 26 Eylül’de sona erdi.

Toplantının 24 Eylül’de gerçekleştirilen açılış oturumu, AB’nin Nepal Delegasyonu’ndan Büyükelçi Veronica Cody ile UCLG-ASPAC Genel Sekreteri Bernadia Tjandradewi’nin konuşmalarıyla başladı. Açılış oturumunun ardından PFD Görev Gücü üyeleri tüm katılımcılara tanıtılarak, PFD’nin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Oturumun son kısmında ise AB’nin “Avrupa ve Asya’yı Birbirine Bağlamak” başlıklı AB belgesi katılımcılara tanıtıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen Nepal özel oturumunda, Nepal merkezli çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdiler. Nepal’in 2030 Gündemi bağlamındaki çalışmalarının değerlendirildiği özel oturumun ardından, Avrupa Komisyonu’nun yetkilileri toplantıya video konferans yoluyla bağlanarak, AB’nin Asya’da gerçekleştirdiği kalkınma desteği programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Video konferansın ardından gerçekleştirilen panelde ise, Asya (Asya-Pasifik) Bölgesi’nin küresel kalkınma gündeminin neresinde olduğu tartışıldı.

Günün son oturumu interaktif bir formatta gerçekleştirildi. Katılımcıların 4 farklı tema etrafında gruplara ayrıldığı oturumda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) uygulanmasına dair görüş ve öneriler derlendirildi. Toplantıda UCLG-MEWA’yı temsil eden Genel Koordinatör Salim Korkmaz, ‘SKH’lerin Ulusal Düzeye Entegrasyonu’ başlıklı grup çalışmasının kolaylaştırıcılığını üstlendi. Tüm gruplardan derlenen veriler, gün sonunda yapılan değerlendirme oturumunda katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının 2. Günü,  Moğolistan, Pakistan ve Endonezya’dan temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı, Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları (Voluntary National Review-VNR-) sürecinin ve ulusal ilerlemelerin değerlendirildiği genel oturumla başladı. Panelin ardından gerçekleştirilen 2 paralel oturumda; (i) STK-yerel yönetim işbirliğinde pilot uygulamalar ve (ii) kırılgan koşullarda SKH’lerin uygulanması konuları ele alındı. Verilen aranın ardından iki paralel oturumun özet raporları katılımcılarla paylaşıldı. Günün sonunda gerçekleştirilen interaktif oturumda, katılımcıların küresel gündemlerin Asya’da uygulanabilmesi için elverişli ortamın bulunup bulunmadığına dair görüşleri dört ana başlıkta derlenerek raporlaştırıldı. Raporların özet hali günün son oturumunda katılımcılara sunuldu.

Toplantıların 3. ve son gününde iklim krizi konuşuldu. Çeşitli paydaşlar tarafından farklı yönlerden ele alınan iklim krizine yönelik Asya’da acilen eyleme geçilmesine yönelik yapılan çağrı, yüksek perdeden dile getirildi. Oturumun ardından, toplantının taslak sonuç bildirisi tüm katılımcıların görüş ve önerisine sunuldu. Program, PFD üyelerinin katkılarıyla nihai hale getirilen sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.

 

DUYURULAR

 UCLG CIB 2020 YILLIK TOPLANTISI

UCLG’nin Kapasite ve Kurumsal Gelişim (CIB) Çalışma Grubu, kapasite geliştirme ve yerel yönetimlerde kalkınma iş birliği alanlarında aktif yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin uzmanlarından oluşan teknik bir platformdur.

 UCLG YÖNETİM KURULU 28-29 Mayıs 2020

 COVID-19 SONRASI İÇİN TALİMATNAME

UCLG ağı, üyeleri, sekreterlikleri ve temsil ettiği topluluk, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı bir şekilde yaşamak ve çalışmak durumunda kaldı. Yerel ve bölgesel yönetimler bu tartışmaya öncülük etmeye hazır; bu kapsamda, UCLG Başkanlık Divanı gelecek adımlar için bir Talimatname üzerinde anlaşt

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ’NE ONLİNE OLARAK DEVAM DİYOR

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz söyleşilerimize, online olarak sosyal medya hesaplarımızdan devam ediyoruz.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ ERTELENDİ

Yeni Tip Corona Virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 18 MART 2020 Çarşamba günü D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato‘ Ku Jaafar Ku Shaari ile gerçekleştireceğimiz söyleşimizi ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. Değerli bilgilerinize saygı ile sunarız.

 D-8 GENEL SEKRETERİ KU JAAFAR, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri kapsamında Gelişen 8 Ülke (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato’Ku Jaafar Ku Shaari’yi konuk ediyor.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU NEVŞEHİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

 UCLG-MEWA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM PLANLARINI KONUŞUYOR

Akıllı Şehirler için Sürdürülebilir Otobüs Sistemi Konferansı; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye (WRI) Sürdürülebilir Şehirler, Busworld Akademi, HKF Ticaret Fuarı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), Birleşmiş Milletler Bölgesel Kalkınma Merkezi (UN-CRD) ve UN-Habitat ortaklığında, 5-6 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Expo Center'da düzenlenecektir.

 AKDENİZ EV SAHİBİ BELEDİYELER ÖĞRENME AĞI 4. YILLIK EŞLER ARASI ÖĞRENME ÇALIŞTAYI

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı (HMLN) bağlamında Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), 5-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman'da gerçekleştirilecek olan HMLN 4. Yıllık Eşler Arası Öğrenme Çalıştayı'nı düzenleyecek

 UCLG-MEWA’NIN CORONA VİRÜSÜ İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Başta UCLG'nin Çin’deki tüm üyeleri olmak üzere, bu salgınla karşı karşıya olan tüm şehirlerin yanındayız

TWITTER