KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) ASYA BÖLGESEL TOPLANTISI

Avrupa Birliği’nin kalkınma politikalarına yön vermek amacıyla,  sivil toplum ve yerel yönetimlerin bir araya geldiği bir istişare mekanizması olarak Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Kalkınma Politika Forumu (Policy Forum on Development -PFD-), Nepal’in Katmandu kentinde toplandı. Asya’daki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla toplanan PFD kapsamında Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından Avrupa Komisyonu’nun kalkınma destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Aynı zamanda UCLG-MEWA’nın Görev Gücü üyesi olduğu PFD, 24 Eylül’de başlayıp 26 Eylül’de sona erdi.

Toplantının 24 Eylül’de gerçekleştirilen açılış oturumu, AB’nin Nepal Delegasyonu’ndan Büyükelçi Veronica Cody ile UCLG-ASPAC Genel Sekreteri Bernadia Tjandradewi’nin konuşmalarıyla başladı. Açılış oturumunun ardından PFD Görev Gücü üyeleri tüm katılımcılara tanıtılarak, PFD’nin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Oturumun son kısmında ise AB’nin “Avrupa ve Asya’yı Birbirine Bağlamak” başlıklı AB belgesi katılımcılara tanıtıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen Nepal özel oturumunda, Nepal merkezli çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdiler. Nepal’in 2030 Gündemi bağlamındaki çalışmalarının değerlendirildiği özel oturumun ardından, Avrupa Komisyonu’nun yetkilileri toplantıya video konferans yoluyla bağlanarak, AB’nin Asya’da gerçekleştirdiği kalkınma desteği programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Video konferansın ardından gerçekleştirilen panelde ise, Asya (Asya-Pasifik) Bölgesi’nin küresel kalkınma gündeminin neresinde olduğu tartışıldı.

Günün son oturumu interaktif bir formatta gerçekleştirildi. Katılımcıların 4 farklı tema etrafında gruplara ayrıldığı oturumda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) uygulanmasına dair görüş ve öneriler derlendirildi. Toplantıda UCLG-MEWA’yı temsil eden Genel Koordinatör Salim Korkmaz, ‘SKH’lerin Ulusal Düzeye Entegrasyonu’ başlıklı grup çalışmasının kolaylaştırıcılığını üstlendi. Tüm gruplardan derlenen veriler, gün sonunda yapılan değerlendirme oturumunda katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının 2. Günü,  Moğolistan, Pakistan ve Endonezya’dan temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı, Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları (Voluntary National Review-VNR-) sürecinin ve ulusal ilerlemelerin değerlendirildiği genel oturumla başladı. Panelin ardından gerçekleştirilen 2 paralel oturumda; (i) STK-yerel yönetim işbirliğinde pilot uygulamalar ve (ii) kırılgan koşullarda SKH’lerin uygulanması konuları ele alındı. Verilen aranın ardından iki paralel oturumun özet raporları katılımcılarla paylaşıldı. Günün sonunda gerçekleştirilen interaktif oturumda, katılımcıların küresel gündemlerin Asya’da uygulanabilmesi için elverişli ortamın bulunup bulunmadığına dair görüşleri dört ana başlıkta derlenerek raporlaştırıldı. Raporların özet hali günün son oturumunda katılımcılara sunuldu.

Toplantıların 3. ve son gününde iklim krizi konuşuldu. Çeşitli paydaşlar tarafından farklı yönlerden ele alınan iklim krizine yönelik Asya’da acilen eyleme geçilmesine yönelik yapılan çağrı, yüksek perdeden dile getirildi. Oturumun ardından, toplantının taslak sonuç bildirisi tüm katılımcıların görüş ve önerisine sunuldu. Program, PFD üyelerinin katkılarıyla nihai hale getirilen sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.

 

DUYURULAR

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

TWITTER