KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) ASYA BÖLGESEL TOPLANTISI

Avrupa Birliği’nin kalkınma politikalarına yön vermek amacıyla,  sivil toplum ve yerel yönetimlerin bir araya geldiği bir istişare mekanizması olarak Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Kalkınma Politika Forumu (Policy Forum on Development -PFD-), Nepal’in Katmandu kentinde toplandı. Asya’daki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla toplanan PFD kapsamında Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından Avrupa Komisyonu’nun kalkınma destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Aynı zamanda UCLG-MEWA’nın Görev Gücü üyesi olduğu PFD, 24 Eylül’de başlayıp 26 Eylül’de sona erdi.

Toplantının 24 Eylül’de gerçekleştirilen açılış oturumu, AB’nin Nepal Delegasyonu’ndan Büyükelçi Veronica Cody ile UCLG-ASPAC Genel Sekreteri Bernadia Tjandradewi’nin konuşmalarıyla başladı. Açılış oturumunun ardından PFD Görev Gücü üyeleri tüm katılımcılara tanıtılarak, PFD’nin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Oturumun son kısmında ise AB’nin “Avrupa ve Asya’yı Birbirine Bağlamak” başlıklı AB belgesi katılımcılara tanıtıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen Nepal özel oturumunda, Nepal merkezli çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdiler. Nepal’in 2030 Gündemi bağlamındaki çalışmalarının değerlendirildiği özel oturumun ardından, Avrupa Komisyonu’nun yetkilileri toplantıya video konferans yoluyla bağlanarak, AB’nin Asya’da gerçekleştirdiği kalkınma desteği programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Video konferansın ardından gerçekleştirilen panelde ise, Asya (Asya-Pasifik) Bölgesi’nin küresel kalkınma gündeminin neresinde olduğu tartışıldı.

Günün son oturumu interaktif bir formatta gerçekleştirildi. Katılımcıların 4 farklı tema etrafında gruplara ayrıldığı oturumda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) uygulanmasına dair görüş ve öneriler derlendirildi. Toplantıda UCLG-MEWA’yı temsil eden Genel Koordinatör Salim Korkmaz, ‘SKH’lerin Ulusal Düzeye Entegrasyonu’ başlıklı grup çalışmasının kolaylaştırıcılığını üstlendi. Tüm gruplardan derlenen veriler, gün sonunda yapılan değerlendirme oturumunda katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının 2. Günü,  Moğolistan, Pakistan ve Endonezya’dan temsilcilerin konuşmacı olarak yer aldığı, Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları (Voluntary National Review-VNR-) sürecinin ve ulusal ilerlemelerin değerlendirildiği genel oturumla başladı. Panelin ardından gerçekleştirilen 2 paralel oturumda; (i) STK-yerel yönetim işbirliğinde pilot uygulamalar ve (ii) kırılgan koşullarda SKH’lerin uygulanması konuları ele alındı. Verilen aranın ardından iki paralel oturumun özet raporları katılımcılarla paylaşıldı. Günün sonunda gerçekleştirilen interaktif oturumda, katılımcıların küresel gündemlerin Asya’da uygulanabilmesi için elverişli ortamın bulunup bulunmadığına dair görüşleri dört ana başlıkta derlenerek raporlaştırıldı. Raporların özet hali günün son oturumunda katılımcılara sunuldu.

Toplantıların 3. ve son gününde iklim krizi konuşuldu. Çeşitli paydaşlar tarafından farklı yönlerden ele alınan iklim krizine yönelik Asya’da acilen eyleme geçilmesine yönelik yapılan çağrı, yüksek perdeden dile getirildi. Oturumun ardından, toplantının taslak sonuç bildirisi tüm katılımcıların görüş ve önerisine sunuldu. Program, PFD üyelerinin katkılarıyla nihai hale getirilen sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle sona erdi.

 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI ÜLGÜR GÖKHAN

12 Ağustos 2020 Çarşamba, saat 15.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşide sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 LÜBNAN DAYANIŞMA MESAJI

UCLG-MEWA Başkanlık Divanı ve üyeleri, 4 Ağustos 2020 tarihinde Beyrut Limanı’nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybının yanı sıra büyük maddi hasara neden olan şiddetli patlama haberinden duydukları derin üzüntülerini ifade etmektedirler.

 TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

28 Temmuz 2020 Salı, Saat 15.00

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI'NDAN AYASOFYA MESAJI

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı üyeleri, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasını desteklemek üzere yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamanın imzacıları: Yücel Yılmaz (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı), Rasim Arı (Nevşehir Belediye Başkanı), Volkan Yılmaz (Silivri Belediye Başkanı), Zeynel Abidin Beyazgül (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı), Iraj Shahin Baher (Tebriz Belediye Başkanı).

 PROF. DR. ALİM IŞIK, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ'NİN KONUĞU OLUYOR

Kütahya Belediye Başkanının katılacağı söyleşi 23 Temmuz 2020 Perşembe Saat 15.00’da gerçekleştirilecektir.

  4. YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER HLPF RAPORU YAYIMLANDI

SKH’lerin yerleştirilmesine dair küresel raporun bu yılki sayısını istifadenize sunarız.

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ WEB SİTESİ

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi öncülüğünde yıl sonunda yayına girecek ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir turizme dair projelerinin toplanacağı web siteye sizler de belediyenizin iyi uygulama örneklerini gönderebilirsiniz.

 MOHAMAD SAADIE, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri Lübnan'dan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie’ yi konuk ediyor.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ'NİN KONUĞU MAHMUT ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri'nin konuğu oluyor.

 RASİM ARI, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yerel yönetim söyleşileri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Rasim Arı’yı konuk ediyor.

TWITTER