KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) AVRUPA KOMİSYONU PROGRAMI KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

 

Kalkınma Politika Forumu (PFD), 360'tan fazla kuruluşun katıldığı geniş bir çevrimiçi istişare dizisi ile Nisan ayında başladı. Avrupa Birliği programlama çerçevesi içindeki rolüne odaklanan bu çevrimiçi forum, bir dizi tematik toplantı şeklinde PFD üyelerinin katılımıyla devam etti. Web seminerlerinin amacı, PFD katılımcılarından; AB önceliklerinin programlanmasının ve uygulanmasının, eşitsizliklerin azaltılmasına nasıl katkıda bulunabileceği doğrultusunda kimseyi geride bırakmama konusunda tavsiyeler toplamak ve bunlara ek olarak küresel, ulusal ve yerel düzeylerde çok paydaşlı ortaklıkları desteklemekti.

Avrupa Komisyonu Programı ile ilgili PFD kapanış etkinliği, 10 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Kapanış etkinliğine, PFD üyelerinden yıl boyunca öneri niteliğindeki geri dönüşleri toplayan Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen başkanlık etti. Etkinlikte, Urpilainen, bu öneriler üzerine düşüncelerini ve bunların AB programlamasına nasıl dahil edilebileceği konusundaki fikirlerini sundu.

Etkinlik, Komiser Jutta Urpilainen ve PLATFORMA Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi üyesi, Yerel Yönetimler Eşbaşkanı, Genel Sekreter Frédéric Vallier'in açılış konuşmalarıyla başladı.

İlk müdahale, eşitsizlikler ve SKH'lerle ile bağlantılı PFD üyelerinin geri bildirimleri ve tavsiyeleri üzerineydi. Uganda Yerel Yönetimler Derneği (ULGA), Doğu Afrika Yerel Yönetimler Derneği (EALGA) Genel Sekreteri Gertrude Rose Gamweira, yerel yönetişim perspektifinden PFD üyelerinin eşitsizlik ve SKH'lerle ilgili tavsiye ve yorumlarını sundu. Arap Sivil Toplum Örgütü Kalkınma Ağı İcra Direktörü Ziad Abdel Samad, sivil toplum örgütü perspektifinden eşitsizlik ve SKH'lerle ilgili PFD üyelerinin yorumları ve tavsiyelerini sundu.

Yeni bütçenin hazırlık sürecinde komiser, PFD'den gelen geri bildirimleri yansıtacaktır. Komiserlik, eğitim için ayrılan fonun % 7'den % 10'a çıkarılacağını, göç için ayrılan fonun %10 olacağını ve COVID-19 süreci sonrası toparlanmada bütçede büyük bir odaklanmanın olacağını vurguladı. En yoksul ve en savunmasız kişilerin aşıya erişiminin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

İkinci müdahalede ise Asya Pasifik Araştırma Ağı (APRN) Genel Sekreteri Jazminda Lumang, sivil toplum kuruluşlarının rolü, Arap Birliği ve sivil toplum örgütlerinin bakış açısıyla kolaylaştırıcı çevre ile ilgili PFD üyelerinden yorum ve önerilerde bulundu. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Afrika Bölge Teşkilatı Genel Sekreteri Jean-Pierre Elong Mbassi, sivil toplum örgütlerinin ve Arap Birliği’nin rolüne değinip yerel yönetişim perspektifinden PFD üyelerinin gözlemlerini ve tavsiyelerini sundu.

Komiser, Belediye Meclisi'nde 20 yıl çalıştığını ve STK'larda çalışma deneyimi olduğunu belirtti. Bu bağlamda, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç ve taleplerini tam olarak anladığını ve yeni bütçe hazırlama sürecinde kendi bakış açılarını yansıtmalarına destek olacağını söyledi.

UCLG-MEWA, AB Komşuluk Bölgesi'ni temsil eden PFD Çalışma Grubu'nun bir üyesi olarak aktif olarak toplantıya katılım sağlamıştır.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ İDARİ TOPLANTISI VE TEMİZ VE YEŞİL BİR TOPARLANMA: COVİD-19 SONRASI DÖNEMDE İKLİM ÖNCELİKLERİ PROGRAMI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi, İdari Toplantısını ve Temiz ve Yeşil Bir Toparlanma: Covid-19 Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri Programını çevrimiçi olarak 21 Ocak 2021 Perşembe günü düzenleyecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK TOPLANIYOR

Toplantı, tüm üye ve paydaşları bir araya getirmeyi ve MEWA Bölgesi ekseninde kültür ekosisteminin aktörleri arasında canlı bir fikir alışverişi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

 UCLG-MEWA BAŞKANI MOHAMAD SAADIE'DEN YENİ YIL MESAJI

Saadie: "2021 yılının, halklarımıza, ülkelerimize ve tüm dünyaya şifa, bolluk ve barış getirmesini diliyorum."

 KENTSEL HAREKETLİLİK İHTİYAÇ TESPİT ANKETİ

"Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi kapsamında gerçekleştirilen ankete katılımlarınızı bekliyoruz.

 KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL YÖNETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Programı, 15-16 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAMU HİZMETİ ÖDÜLLERİ 2021’E SON BAŞVURU TARİHİ 24 KASIM 2020

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Ödülleri 2021’e son başvuru tarihi 24 Kasım 2020'ye uzatıldı.

 D-8 GENEL SEKRETERİ, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato’Ku Jaafar Ku Shaari ile 25 Kasım 2020 Çarşamba, saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşide sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Söyleşi İngilizce olarak yayınlanacaktır.

 TEHRAN GOLDEN ADOBE GLOBAL AWARD 2020

 ALAADDİN M. AL BATTA, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

26 Ekim 2020 Pazartesi, saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşide sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU & KONSEYİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANIYOR

22 EKİM 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan toplantılarımıza katılımlarınızı bekliyoruz.

TWITTER