KAPSAYICI KENT İNŞASI AMAÇLI SOSYAL İNOVASYON DENEYİ PROJESİ İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTISI (POT-A)

Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde birinci yılını tamamlayan Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi Projesi (POT-A) İstanbul Odak Grup Toplantısı’nda, UCLG-MEWA’nın da aralarında olduğu paydaşlar 11 Eylül Çarşamba günü bir araya geldi. Açılış konuşmaları ile başlayan programda proje yürütücüsü Prof. Dr. Buket Ayşegül Özbakır “Bu proje sayesinde göç konusunda İstanbul, Hatay ve İzmir illerine ait büyük veri oluşturma fırsatı elde ettik.” ifadelerini kullandı. Üç ilde gerçekleştirilecek olan çalıştayların ilki İstanbul’da; Kadıköy Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi yerel yönetimlerin, İstanbul Göç İdaresi İl Müdürlüğü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının, Sultanbeyli Mülteciler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının ve UCLG-MEWA, UNHCR gibi uluslararası kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi. Çalıştayda, “İstanbul’da Kentsel Birlikte Yaşam Pratikleri ve Yerel Uyum Süreçleri Deneyimlerinin Tartışmaya Açılması”, “POT-A Projesinin Saha Bulgularının Değerlendirilmesi” ve “Yaşayan Laboratuvar Tasarımının Sunumu ve Önerilerin Değerlendirilmesi” başlıkları görüşülürken, mültecilerin entegrasyonu sürecinde akıllı uygulamalardan faydalanılması derinlemesine tartışıldı.

POT-A projesinin amacı; göçmenlerin, İstanbul, Hatay ve İzmir gibi yoğun göç alan şehirlerde kentsel mekâna eklenmesi ve uyum süreçlerinin kentsel, ekonomik ve kültürel faaliyetlere eklenme süreçleri üzerinden çözümlenmesi, kentlerin kapsayıcılık kapasitesinin arttırılması ve yerel düzeyde toplumsal ve kentsel uyum sürecinin yönetimine dönük araştırma bulgularına dayanan politika ve uygulama modellerinin geliştirilmesidir.

DUYURULAR

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

TWITTER