MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELERE YÖNELİK SOSYAL UYUM KONULU ÇALIŞTAY

 

Connective Cities, GIZ-Qudra ve UCLG-MEWA, 8-10 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul'da, “Orta Doğu'da Ev Sahibi Topluluklar için Belediyeler düzeyinde Teknik Uzmanlık Programı”  kapsamında bir çalıştay gerçekleştirdi. “Mülteci Dostu Belediyelerin Mültecilerin Entegrasyonuna ve Sosyal Uyumuna Yönelik Seçenekleri” temasıyla düzenlenen çalıştayda, Türk ve Alman belediyelerden 47 temsilci bir araya geldi.

Etkinliğin açılış oturumunda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uzmanı Burak Yaşar, mültecilerin ev sahibi topluluklar ile sosyal uyumunun önemine ve bu entegrasyonun beraberinde getirebileceği faydalara değindi. Oturumun bir diğer konuşmacısı olan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, yerel yönetimlerin öncelikli hedeflerinden birinin, mültecileri sosyal içerme politikalarının oluşum süreçlerine dahil etmek olduğunun altını çizdi.

Connective Cities ve GIZ Danışmanı Ingrid Rösner ve Qudra Program Direktörü Günther Taube ise, Connective Cities ve GIZ Qudra’nın mültecilerin entegrasyonuna yönelik çalışmalarını paylaşarak Türk ve Alman uzmanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çektiler. Oturumda konuşan Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ise, belediyelerin mülteci yönetimindeki önemli rolünün altını çizdi ve yerelin mültecilerle iletişime geçmede en iyi ve etkili katman olduğunu vurguladı.

 

Entegrasyon ve sosyal uyumu güçlendirmede karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerine karşılıklı öğrenme diyalogu sunmak amacıyla Türk ve Alman belediye temsilcilerinin bir araya geldiği bu üç günlük etkinlik, çalıştaylar boyunca uygulanan katılımcı metodoloji ile birlikte, aktif ve yoğun katılımla devam etti. Bu kapsamda, poster sunumları, tartışma platformları ve karşılıklı istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bu metodolojiden hareketle, etkinlik boyunca 6 somut proje fikri geliştirildi ve bu görüş ve öneriler etkinliğin genel oturumunda değerlendirildi. Bu proje fikirlerinin geliştirilmesinde, belediye düzeyindeki mevcut uzmanların uzmanlıklarından büyük ölçüde yararlanıldı. Bu durum, eleştirel yaklaşımı geliştirdi ve dolayısıyla proje fikirlerinin kavramsallaştırılmasını kolaylaştırdı. Alman ve Türk belediyeler arasında geliştirilen bu proje fikirlerinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla desteklenebileceği ve Orta Doğu İnisiyatifi’nin finansmanı ile uygulanabilecek bir ortak projeye dönüşebileceği ifade edildi. Ayrıca çalıştay kapsamında, UCLG-MEWA, Adana Büyükşehir Belediyesi ve GIZ tarafından yürütülen, “Göçmen ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme'' Projesi, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Almanya belediyelerine tanıtıldı.

Çalıştayın sonunda katılımcılar Engelliler Sarayı’nı, Kadın ve Aile Kültür Merkezi’ni ve WALD’ın yürüttüğü bir proje kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından oluşturulan Mülteci Destek Merkezi’ni ziyaret etti. Connective Cities temsilcileri tarafından, etkinliğin ikinci safhasının 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, “mültecilerin entegrasyonu ve sosyal uyum” temasıyla Almanya'da düzenleneceği duyuruldu.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER