SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

 

“Orta Doğu'da Ev Sahibi Topluluklar için Belediyeler düzeyinde Teknik Uzmanlık Programı” ile Qudra Programı çerçevesinde iki günlük bir teknik gezi ve bu çalışmayı takiben iki günlük proje çalıştayı düzenlendi. Etkinlik, UCLG-MEWA, GIZ-Qudra ve Connective Cities ortaklığıyla, 12-15 Şubat 2019 tarihlerinde, Almanya’da gerçekleştirildi.

Söz konusu çalıştay, 8-10 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen çalıştayın devamı niteliğinde düzenlendi. İstanbul’daki etkinlikte, Türk ve Alman belediyelerden uzmanlar teknik bilgi alışverişinde bulunmuş ve proje fikirleri geliştirmişlerdi. Bu katılımcılar arasından belirlenen Türk Belediyeler, proje fikirlerini sunmak ve Alman belediye temsilcileri ile birlikte ilgili projelerin detaylandırılması ve uygulanması konusundaki çalışmaları görüşmek üzere Almanya’ya davet edildi.

Söz konusu, etkinlik iki günlük bir çalışma ziyareti ile başladı. Ziyaretin ilk durağı, mültecilerin kendilerini sığınmacı olarak kaydettikleri “Berlin Devlet Mülteci İşleri Ofisi” oldu. Burada katılımcılar Almanya'daki sığınma süreci hakkında bilgi edindiler. Etkinliğin ikinci gününde katılımcılar; Mahalle Merkezi Schöneberg’de bir sunuma katılım sağladılar. Kadınlar, çocuklar ve yaşlı mülteciler için sağlanan hizmetler hakkında bilgilendirildikten sonra, Yetişkin Eğitim Merkezi (Volkshochschule / VHS) tarafından sunulan dil kursu hakkında bilgilendirildiler.

Çalıştay’ın ikinci bölümü önceki faaliyetlerin tanıtımı ve değerlendirmesiyle başladı. Türk ve Alman belediyeler arasında karşılıklı değerlendirmeden sonra, gelecek adımlar için net bir yol haritasına oluşturmak için projenin müştereken uygulanmasına yönelik çalışma metodolojisinin detayları, taslak öneri ve bir eylem planının geliştirilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

Proje çalıştayının amacı, proje odaklı ortaklıkların başlangıç noktası olabilecek somut proje fikirleri geliştirmekti. Bu metodolojiye dayanarak, sekiz somut proje fikri geliştirildi ve bu fikirler çalıştay’ın sonunda sunularak tartışıldı. Bu proje fikirlerinin geliştirilmesinde, belediye temsilcisi uzmanların görüş ve önerilerinden faydalanıldı. Bu durum, eleştirel fikirlerin ortaya konması ve dolayısıyla proje fikirlerinin kavramsallaştırılmasını kolaylaştırdı.

GIZ-Qudra, proje fikirlerinin nihai teklifinin hazırlanmasının ardından söz konusu aşamayı tamamlayacak. Alman ve Türk belediyeler arasındaki bu proje fikirlerinin, ortak projeler ve Orta Doğu Girişimi'nin finansal araçları aracılığıyla uygulamaya yönelik fonlar ile ilerleyen süreçlerde desteklenmesi söz konusu. Detaylar için UCLG-MEWA Newsletter’ı takip etmeye devam edin.

DUYURULAR

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 29-30 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

TWITTER