SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

 

“Orta Doğu'da Ev Sahibi Topluluklar için Belediyeler düzeyinde Teknik Uzmanlık Programı” ile Qudra Programı çerçevesinde iki günlük bir teknik gezi ve bu çalışmayı takiben iki günlük proje çalıştayı düzenlendi. Etkinlik, UCLG-MEWA, GIZ-Qudra ve Connective Cities ortaklığıyla, 12-15 Şubat 2019 tarihlerinde, Almanya’da gerçekleştirildi.

Söz konusu çalıştay, 8-10 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen çalıştayın devamı niteliğinde düzenlendi. İstanbul’daki etkinlikte, Türk ve Alman belediyelerden uzmanlar teknik bilgi alışverişinde bulunmuş ve proje fikirleri geliştirmişlerdi. Bu katılımcılar arasından belirlenen Türk Belediyeler, proje fikirlerini sunmak ve Alman belediye temsilcileri ile birlikte ilgili projelerin detaylandırılması ve uygulanması konusundaki çalışmaları görüşmek üzere Almanya’ya davet edildi.

Söz konusu, etkinlik iki günlük bir çalışma ziyareti ile başladı. Ziyaretin ilk durağı, mültecilerin kendilerini sığınmacı olarak kaydettikleri “Berlin Devlet Mülteci İşleri Ofisi” oldu. Burada katılımcılar Almanya'daki sığınma süreci hakkında bilgi edindiler. Etkinliğin ikinci gününde katılımcılar; Mahalle Merkezi Schöneberg’de bir sunuma katılım sağladılar. Kadınlar, çocuklar ve yaşlı mülteciler için sağlanan hizmetler hakkında bilgilendirildikten sonra, Yetişkin Eğitim Merkezi (Volkshochschule / VHS) tarafından sunulan dil kursu hakkında bilgilendirildiler.

Çalıştay’ın ikinci bölümü önceki faaliyetlerin tanıtımı ve değerlendirmesiyle başladı. Türk ve Alman belediyeler arasında karşılıklı değerlendirmeden sonra, gelecek adımlar için net bir yol haritasına oluşturmak için projenin müştereken uygulanmasına yönelik çalışma metodolojisinin detayları, taslak öneri ve bir eylem planının geliştirilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

Proje çalıştayının amacı, proje odaklı ortaklıkların başlangıç noktası olabilecek somut proje fikirleri geliştirmekti. Bu metodolojiye dayanarak, sekiz somut proje fikri geliştirildi ve bu fikirler çalıştay’ın sonunda sunularak tartışıldı. Bu proje fikirlerinin geliştirilmesinde, belediye temsilcisi uzmanların görüş ve önerilerinden faydalanıldı. Bu durum, eleştirel fikirlerin ortaya konması ve dolayısıyla proje fikirlerinin kavramsallaştırılmasını kolaylaştırdı.

GIZ-Qudra, proje fikirlerinin nihai teklifinin hazırlanmasının ardından söz konusu aşamayı tamamlayacak. Alman ve Türk belediyeler arasındaki bu proje fikirlerinin, ortak projeler ve Orta Doğu Girişimi'nin finansal araçları aracılığıyla uygulamaya yönelik fonlar ile ilerleyen süreçlerde desteklenmesi söz konusu. Detaylar için UCLG-MEWA Newsletter’ı takip etmeye devam edin.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER