SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ TÜRKİYE HARİTALANDIRMASI PİLOT PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI

 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 Gündemi’nin yerelleştirilmesi kapsamında Türkiye’de uygulanan Pilot Proje’nin sonuna gelindi. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi”nin kapanış toplantısına, proje uygulama sahasında yer alan belediyeler, merkezi yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra MEWA Bölgesi’nden çok sayıda temsilci katıldı. 

Toplantının açılış oturumunda konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda Türkiye’de farklı yönetim kademeleri ile yapılan görüşmelerde, Hedeflere ilişkin mevcut farkındalığın, henüz uygulamaya geçme aşaması için yeterli düzeyde olmadığını ve proje fikrinin bu tespit üzerine oluştuğunu belirtti. Özellikle sürecin izleme aracı olan Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları’nın yereldeki faaliyetler ile desteklenmesi ve Türkiye’deki belediyeciliğin küresel gündemlerin referansı ile yürütülmesinin sağlanmasını da amaçlayan projenin bu anlamda önemli bir çalışma olduğunu belirten Genel Sekreter Duman, 15 belediyede uygulanan projenin aynı zamanda belediyelerin küresel fon çağrılarında gereken ortak dili yakalamaları için de bir zemin oluşturacağına vurgu yaptı. “Bir kişiyi bile geride bırakma” hedefi ile yola çıkılan süreçte UCLG-MEWA gibi yerel yönetim teşkilatlarının öncelikli amacının kurumların kapasite gelişimine katkı sağlamak olması gerektiğini ifade eden Genel Sekreter Duman, 2030’a kadar devam edecek küresel hareketin başarıya ulaşmasında beşeri sermayenin kurumların en önemli potansiyeli olduğunu ve bunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Projenin ortağı ve aynı zamanda finansörü olan WALD’ı temsilen konuşmasını gerçekleştiren Vakıf Muhasip Üyesi Metin KARAKAŞ; evvela demokrasi, insan hakları ve kalkınmanın yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların yerel yönetimler olduğu vurgusu ile sözlerine başladı. Bu anlamda WALD’ın bakış açısının, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda da yerel yönetimlerin öncü rol üstlenebilecek kurumlar olduğunu belirten Karakaş,  özellikle bu anlamda Türkiye’de kaydedilen ilerlemelerin ölçülebilir ve izlenebilir olması bakımından WALD’ın proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen pilot projenin oldukça önemli bir adım olduğu ifadelerine yer verdi.  

Onur konuğu ve ana tema konuşmacısı olarak toplantıya iştirak eden UCLG-MEWA Kurucu Başkanı ve UCLG 2010-2016 Dönem Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş, özellikle 2030 Gündemi’ni şekillendiren BM Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli’nde yer alarak sürece bizzat tanıklık etmiş biri olarak, şüphesiz ki toplantının en dikkat çeken ismi oldu. 2030 Gündemi içerisinde yerel yönetimlerin önemli bir paydaş olduğuna dikkat çeken Dr.Topbaş, merkezi yönetimlere kıyasla yerel yönetimlerin siyasi karar almadan herkese eşit mesafede olma zorunluluklarından ve buna bağlı olarak yerel diplomasinin süreç içerisindeki öneminden bahsetti. Ana tema konuşmasında, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için kentlerin dinamiklerinin güçlendirilmesi gereğine işaret eden dönemin UCLG Başkanı Dr. Kadir Topbaş, 2030 Gündemi’nin istişare sürecinde kentlerin fırsatlarının ön plana çıkarıldığının ve “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11.Hedef’in bu süreç sonunda belirlendiğinin de altını çizdi.

31 Ocak 2019 tarihi itibariyle çalıştay programları sonlandırılan Pilot Proje’nin sonuçlarına ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı oturumda, Proje Sonuç Raporu’nun sayısal veri analizi hazırlıklarını yürüten İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk Örsün tarafından 15 belediyenin çalıştay sonuç özetleri sayısal veriler üzerinden katılımcılar ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra aynı oturumda kentlerin insani gelişme endeksleri İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Şeker tarafından katılımcılara aktarıldı. Bu sayede, belediyelerin çalışmalarına ait sonuçların, kentlerin sosyo ekonomik profilleri doğrultusunda yorumlanabilmesine zemin hazırlandı.

Proje özet sonuçlarının ardından SKH’lerin uygulama çerçevesine ilişkin olarak bir oturum düzenlendi. UCLG Dünya Teşkilatı’nın Learning Birimi’nden katılan Rafael Sedlitzky tarafından “UCLG Yaklaşımı” ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) katılan Dr. Aslı AŞIK YAVUZ tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin Ulusal Düzeyde İzlenmesi” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Oturumun ardından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumda ise projede yer alan 13 belediyeden ve Fas’ta bulunan Şafşavan Belediyesi’nden örnek uygulamalar, kurum temsilcileri tarafından ilgili Küresel Hedef bağlamında sunuldu.  Bu bağlamda;

-Çanakkale Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Hedef 7
- Eyyübiye Belediyesi’ne ait Balıklıgöl-Hz. Eyyub Peygamber Makamı Kültür Turizm Yolu Projesi, Hedef 11
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Biyogaz Tesisi Projesi, Hedef 7
- Gebze Belediyesi’ne ait Aile Sağlığı ve Halk Sağlığı Merkezleri Projesi, Hedef 3
- Karesi Belediyesi’ne ait Göç ile Gelen Fırsat Projesi, Hedef 10
- Mezitli Belediyesi’ne ait Kadın Üretici Pazarı Projesi, Hedef 8
- Nilüfer Belediyesi’ne ait Dernekler Yerleşkesi & Mahalle Komiteleri Projesi, Hedef 16
- Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileme Projesi, Hedef 6
- Pendik Belediyesi’ne ait Ambalaj Atığı Ayrıştırma Merkezi Projesi, Hedef 12
- Sancaktepe Belediyesi’ne ait Bilgi Evleri Projesi, Hedef 4
- Seferihisar Belediyesi’ne ait Sürdürülebilirlik Ofisi Projesi, Hedef 16
- Selçuklu Belediyesi’ne ait Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesi Projesi, Hedef 11
- Zeytinburnu Belediyesi’ne ait Kar Serçesi Projesi, Hedef 5

altında detaylandırılarak katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda Fas’ta bulunan Şafşavan Belediyesi tarafından uygulanan Akdeniz Diyeti ( The Mediterranean Diet) isimli proje de oturumda sunulan iyi uygulama örnekleri arasında yerini aldı.

Kapanış oturumu ile sonlandırılan toplantının ardından Proje, detaylı sonuç raporunun oluşturulması ile birlikte tamamlanacak. Projenin uygulanacağı bir sonraki MEWA Bölgesi Ülkesi için gelecek sayımızı takipte kalın!

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

TWITTER