SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ TÜRKİYE HARİTALANDIRMASI PİLOT PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI

 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 Gündemi’nin yerelleştirilmesi kapsamında Türkiye’de uygulanan Pilot Proje’nin sonuna gelindi. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi”nin kapanış toplantısına, proje uygulama sahasında yer alan belediyeler, merkezi yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra MEWA Bölgesi’nden çok sayıda temsilci katıldı. 

Toplantının açılış oturumunda konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda Türkiye’de farklı yönetim kademeleri ile yapılan görüşmelerde, Hedeflere ilişkin mevcut farkındalığın, henüz uygulamaya geçme aşaması için yeterli düzeyde olmadığını ve proje fikrinin bu tespit üzerine oluştuğunu belirtti. Özellikle sürecin izleme aracı olan Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları’nın yereldeki faaliyetler ile desteklenmesi ve Türkiye’deki belediyeciliğin küresel gündemlerin referansı ile yürütülmesinin sağlanmasını da amaçlayan projenin bu anlamda önemli bir çalışma olduğunu belirten Genel Sekreter Duman, 15 belediyede uygulanan projenin aynı zamanda belediyelerin küresel fon çağrılarında gereken ortak dili yakalamaları için de bir zemin oluşturacağına vurgu yaptı. “Bir kişiyi bile geride bırakma” hedefi ile yola çıkılan süreçte UCLG-MEWA gibi yerel yönetim teşkilatlarının öncelikli amacının kurumların kapasite gelişimine katkı sağlamak olması gerektiğini ifade eden Genel Sekreter Duman, 2030’a kadar devam edecek küresel hareketin başarıya ulaşmasında beşeri sermayenin kurumların en önemli potansiyeli olduğunu ve bunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Projenin ortağı ve aynı zamanda finansörü olan WALD’ı temsilen konuşmasını gerçekleştiren Vakıf Muhasip Üyesi Metin KARAKAŞ; evvela demokrasi, insan hakları ve kalkınmanın yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların yerel yönetimler olduğu vurgusu ile sözlerine başladı. Bu anlamda WALD’ın bakış açısının, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda da yerel yönetimlerin öncü rol üstlenebilecek kurumlar olduğunu belirten Karakaş,  özellikle bu anlamda Türkiye’de kaydedilen ilerlemelerin ölçülebilir ve izlenebilir olması bakımından WALD’ın proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen pilot projenin oldukça önemli bir adım olduğu ifadelerine yer verdi.  

Onur konuğu ve ana tema konuşmacısı olarak toplantıya iştirak eden UCLG-MEWA Kurucu Başkanı ve UCLG 2010-2016 Dönem Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş, özellikle 2030 Gündemi’ni şekillendiren BM Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli’nde yer alarak sürece bizzat tanıklık etmiş biri olarak, şüphesiz ki toplantının en dikkat çeken ismi oldu. 2030 Gündemi içerisinde yerel yönetimlerin önemli bir paydaş olduğuna dikkat çeken Dr.Topbaş, merkezi yönetimlere kıyasla yerel yönetimlerin siyasi karar almadan herkese eşit mesafede olma zorunluluklarından ve buna bağlı olarak yerel diplomasinin süreç içerisindeki öneminden bahsetti. Ana tema konuşmasında, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için kentlerin dinamiklerinin güçlendirilmesi gereğine işaret eden dönemin UCLG Başkanı Dr. Kadir Topbaş, 2030 Gündemi’nin istişare sürecinde kentlerin fırsatlarının ön plana çıkarıldığının ve “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11.Hedef’in bu süreç sonunda belirlendiğinin de altını çizdi.

31 Ocak 2019 tarihi itibariyle çalıştay programları sonlandırılan Pilot Proje’nin sonuçlarına ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı oturumda, Proje Sonuç Raporu’nun sayısal veri analizi hazırlıklarını yürüten İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk Örsün tarafından 15 belediyenin çalıştay sonuç özetleri sayısal veriler üzerinden katılımcılar ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra aynı oturumda kentlerin insani gelişme endeksleri İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Şeker tarafından katılımcılara aktarıldı. Bu sayede, belediyelerin çalışmalarına ait sonuçların, kentlerin sosyo ekonomik profilleri doğrultusunda yorumlanabilmesine zemin hazırlandı.

Proje özet sonuçlarının ardından SKH’lerin uygulama çerçevesine ilişkin olarak bir oturum düzenlendi. UCLG Dünya Teşkilatı’nın Learning Birimi’nden katılan Rafael Sedlitzky tarafından “UCLG Yaklaşımı” ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) katılan Dr. Aslı AŞIK YAVUZ tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin Ulusal Düzeyde İzlenmesi” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Oturumun ardından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumda ise projede yer alan 13 belediyeden ve Fas’ta bulunan Şafşavan Belediyesi’nden örnek uygulamalar, kurum temsilcileri tarafından ilgili Küresel Hedef bağlamında sunuldu.  Bu bağlamda;

-Çanakkale Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Hedef 7
- Eyyübiye Belediyesi’ne ait Balıklıgöl-Hz. Eyyub Peygamber Makamı Kültür Turizm Yolu Projesi, Hedef 11
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Biyogaz Tesisi Projesi, Hedef 7
- Gebze Belediyesi’ne ait Aile Sağlığı ve Halk Sağlığı Merkezleri Projesi, Hedef 3
- Karesi Belediyesi’ne ait Göç ile Gelen Fırsat Projesi, Hedef 10
- Mezitli Belediyesi’ne ait Kadın Üretici Pazarı Projesi, Hedef 8
- Nilüfer Belediyesi’ne ait Dernekler Yerleşkesi & Mahalle Komiteleri Projesi, Hedef 16
- Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileme Projesi, Hedef 6
- Pendik Belediyesi’ne ait Ambalaj Atığı Ayrıştırma Merkezi Projesi, Hedef 12
- Sancaktepe Belediyesi’ne ait Bilgi Evleri Projesi, Hedef 4
- Seferihisar Belediyesi’ne ait Sürdürülebilirlik Ofisi Projesi, Hedef 16
- Selçuklu Belediyesi’ne ait Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesi Projesi, Hedef 11
- Zeytinburnu Belediyesi’ne ait Kar Serçesi Projesi, Hedef 5

altında detaylandırılarak katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda Fas’ta bulunan Şafşavan Belediyesi tarafından uygulanan Akdeniz Diyeti ( The Mediterranean Diet) isimli proje de oturumda sunulan iyi uygulama örnekleri arasında yerini aldı.

Kapanış oturumu ile sonlandırılan toplantının ardından Proje, detaylı sonuç raporunun oluşturulması ile birlikte tamamlanacak. Projenin uygulanacağı bir sonraki MEWA Bölgesi Ülkesi için gelecek sayımızı takipte kalın!

DUYURULAR

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ İDARİ TOPLANTISI VE TEMİZ VE YEŞİL BİR TOPARLANMA: COVİD-19 SONRASI DÖNEMDE İKLİM ÖNCELİKLERİ PROGRAMI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi, İdari Toplantısını ve Temiz ve Yeşil Bir Toparlanma: Covid-19 Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri Programını çevrimiçi olarak 21 Ocak 2021 Perşembe günü düzenleyecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK TOPLANIYOR

Toplantı, tüm üye ve paydaşları bir araya getirmeyi ve MEWA Bölgesi ekseninde kültür ekosisteminin aktörleri arasında canlı bir fikir alışverişi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

 UCLG-MEWA BAŞKANI MOHAMAD SAADIE'DEN YENİ YIL MESAJI

Saadie: "2021 yılının, halklarımıza, ülkelerimize ve tüm dünyaya şifa, bolluk ve barış getirmesini diliyorum."

 KENTSEL HAREKETLİLİK İHTİYAÇ TESPİT ANKETİ

"Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi kapsamında gerçekleştirilen ankete katılımlarınızı bekliyoruz.

 KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL YÖNETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Programı, 15-16 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAMU HİZMETİ ÖDÜLLERİ 2021’E SON BAŞVURU TARİHİ 24 KASIM 2020

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Ödülleri 2021’e son başvuru tarihi 24 Kasım 2020'ye uzatıldı.

 D-8 GENEL SEKRETERİ, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato’Ku Jaafar Ku Shaari ile 25 Kasım 2020 Çarşamba, saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşide sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Söyleşi İngilizce olarak yayınlanacaktır.

 TEHRAN GOLDEN ADOBE GLOBAL AWARD 2020

 ALAADDİN M. AL BATTA, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

26 Ekim 2020 Pazartesi, saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşide sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU & KONSEYİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANIYOR

22 EKİM 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan toplantılarımıza katılımlarınızı bekliyoruz.

TWITTER