SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ TÜRKİYE HARİTALANDIRMASI PİLOT PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI

 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 Gündemi’nin yerelleştirilmesi kapsamında Türkiye’de uygulanan Pilot Proje’nin sonuna gelindi. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi”nin kapanış toplantısına, proje uygulama sahasında yer alan belediyeler, merkezi yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra MEWA Bölgesi’nden çok sayıda temsilci katıldı. 

Toplantının açılış oturumunda konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda Türkiye’de farklı yönetim kademeleri ile yapılan görüşmelerde, Hedeflere ilişkin mevcut farkındalığın, henüz uygulamaya geçme aşaması için yeterli düzeyde olmadığını ve proje fikrinin bu tespit üzerine oluştuğunu belirtti. Özellikle sürecin izleme aracı olan Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları’nın yereldeki faaliyetler ile desteklenmesi ve Türkiye’deki belediyeciliğin küresel gündemlerin referansı ile yürütülmesinin sağlanmasını da amaçlayan projenin bu anlamda önemli bir çalışma olduğunu belirten Genel Sekreter Duman, 15 belediyede uygulanan projenin aynı zamanda belediyelerin küresel fon çağrılarında gereken ortak dili yakalamaları için de bir zemin oluşturacağına vurgu yaptı. “Bir kişiyi bile geride bırakma” hedefi ile yola çıkılan süreçte UCLG-MEWA gibi yerel yönetim teşkilatlarının öncelikli amacının kurumların kapasite gelişimine katkı sağlamak olması gerektiğini ifade eden Genel Sekreter Duman, 2030’a kadar devam edecek küresel hareketin başarıya ulaşmasında beşeri sermayenin kurumların en önemli potansiyeli olduğunu ve bunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Projenin ortağı ve aynı zamanda finansörü olan WALD’ı temsilen konuşmasını gerçekleştiren Vakıf Muhasip Üyesi Metin KARAKAŞ; evvela demokrasi, insan hakları ve kalkınmanın yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların yerel yönetimler olduğu vurgusu ile sözlerine başladı. Bu anlamda WALD’ın bakış açısının, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda da yerel yönetimlerin öncü rol üstlenebilecek kurumlar olduğunu belirten Karakaş,  özellikle bu anlamda Türkiye’de kaydedilen ilerlemelerin ölçülebilir ve izlenebilir olması bakımından WALD’ın proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen pilot projenin oldukça önemli bir adım olduğu ifadelerine yer verdi.  

Onur konuğu ve ana tema konuşmacısı olarak toplantıya iştirak eden UCLG-MEWA Kurucu Başkanı ve UCLG 2010-2016 Dönem Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş, özellikle 2030 Gündemi’ni şekillendiren BM Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli’nde yer alarak sürece bizzat tanıklık etmiş biri olarak, şüphesiz ki toplantının en dikkat çeken ismi oldu. 2030 Gündemi içerisinde yerel yönetimlerin önemli bir paydaş olduğuna dikkat çeken Dr.Topbaş, merkezi yönetimlere kıyasla yerel yönetimlerin siyasi karar almadan herkese eşit mesafede olma zorunluluklarından ve buna bağlı olarak yerel diplomasinin süreç içerisindeki öneminden bahsetti. Ana tema konuşmasında, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için kentlerin dinamiklerinin güçlendirilmesi gereğine işaret eden dönemin UCLG Başkanı Dr. Kadir Topbaş, 2030 Gündemi’nin istişare sürecinde kentlerin fırsatlarının ön plana çıkarıldığının ve “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11.Hedef’in bu süreç sonunda belirlendiğinin de altını çizdi.

31 Ocak 2019 tarihi itibariyle çalıştay programları sonlandırılan Pilot Proje’nin sonuçlarına ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı oturumda, Proje Sonuç Raporu’nun sayısal veri analizi hazırlıklarını yürüten İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk Örsün tarafından 15 belediyenin çalıştay sonuç özetleri sayısal veriler üzerinden katılımcılar ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra aynı oturumda kentlerin insani gelişme endeksleri İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Şeker tarafından katılımcılara aktarıldı. Bu sayede, belediyelerin çalışmalarına ait sonuçların, kentlerin sosyo ekonomik profilleri doğrultusunda yorumlanabilmesine zemin hazırlandı.

Proje özet sonuçlarının ardından SKH’lerin uygulama çerçevesine ilişkin olarak bir oturum düzenlendi. UCLG Dünya Teşkilatı’nın Learning Birimi’nden katılan Rafael Sedlitzky tarafından “UCLG Yaklaşımı” ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) katılan Dr. Aslı AŞIK YAVUZ tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin Ulusal Düzeyde İzlenmesi” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Oturumun ardından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumda ise projede yer alan 13 belediyeden ve Fas’ta bulunan Şafşavan Belediyesi’nden örnek uygulamalar, kurum temsilcileri tarafından ilgili Küresel Hedef bağlamında sunuldu.  Bu bağlamda;

-Çanakkale Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Hedef 7
- Eyyübiye Belediyesi’ne ait Balıklıgöl-Hz. Eyyub Peygamber Makamı Kültür Turizm Yolu Projesi, Hedef 11
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Biyogaz Tesisi Projesi, Hedef 7
- Gebze Belediyesi’ne ait Aile Sağlığı ve Halk Sağlığı Merkezleri Projesi, Hedef 3
- Karesi Belediyesi’ne ait Göç ile Gelen Fırsat Projesi, Hedef 10
- Mezitli Belediyesi’ne ait Kadın Üretici Pazarı Projesi, Hedef 8
- Nilüfer Belediyesi’ne ait Dernekler Yerleşkesi & Mahalle Komiteleri Projesi, Hedef 16
- Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Yenileme Projesi, Hedef 6
- Pendik Belediyesi’ne ait Ambalaj Atığı Ayrıştırma Merkezi Projesi, Hedef 12
- Sancaktepe Belediyesi’ne ait Bilgi Evleri Projesi, Hedef 4
- Seferihisar Belediyesi’ne ait Sürdürülebilirlik Ofisi Projesi, Hedef 16
- Selçuklu Belediyesi’ne ait Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesi Projesi, Hedef 11
- Zeytinburnu Belediyesi’ne ait Kar Serçesi Projesi, Hedef 5

altında detaylandırılarak katılımcılarla paylaşıldı. Aynı zamanda Fas’ta bulunan Şafşavan Belediyesi tarafından uygulanan Akdeniz Diyeti ( The Mediterranean Diet) isimli proje de oturumda sunulan iyi uygulama örnekleri arasında yerini aldı.

Kapanış oturumu ile sonlandırılan toplantının ardından Proje, detaylı sonuç raporunun oluşturulması ile birlikte tamamlanacak. Projenin uygulanacağı bir sonraki MEWA Bölgesi Ülkesi için gelecek sayımızı takipte kalın!

DUYURULAR

 UCLG CIB 2020 YILLIK TOPLANTISI

UCLG’nin Kapasite ve Kurumsal Gelişim (CIB) Çalışma Grubu, kapasite geliştirme ve yerel yönetimlerde kalkınma iş birliği alanlarında aktif yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin uzmanlarından oluşan teknik bir platformdur.

 UCLG YÖNETİM KURULU 28-29 Mayıs 2020

 COVID-19 SONRASI İÇİN TALİMATNAME

UCLG ağı, üyeleri, sekreterlikleri ve temsil ettiği topluluk, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı bir şekilde yaşamak ve çalışmak durumunda kaldı. Yerel ve bölgesel yönetimler bu tartışmaya öncülük etmeye hazır; bu kapsamda, UCLG Başkanlık Divanı gelecek adımlar için bir Talimatname üzerinde anlaşt

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ’NE ONLİNE OLARAK DEVAM DİYOR

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz söyleşilerimize, online olarak sosyal medya hesaplarımızdan devam ediyoruz.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ ERTELENDİ

Yeni Tip Corona Virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 18 MART 2020 Çarşamba günü D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato‘ Ku Jaafar Ku Shaari ile gerçekleştireceğimiz söyleşimizi ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. Değerli bilgilerinize saygı ile sunarız.

 D-8 GENEL SEKRETERİ KU JAAFAR, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri kapsamında Gelişen 8 Ülke (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato’Ku Jaafar Ku Shaari’yi konuk ediyor.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU NEVŞEHİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

 UCLG-MEWA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM PLANLARINI KONUŞUYOR

Akıllı Şehirler için Sürdürülebilir Otobüs Sistemi Konferansı; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye (WRI) Sürdürülebilir Şehirler, Busworld Akademi, HKF Ticaret Fuarı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), Birleşmiş Milletler Bölgesel Kalkınma Merkezi (UN-CRD) ve UN-Habitat ortaklığında, 5-6 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Expo Center'da düzenlenecektir.

 AKDENİZ EV SAHİBİ BELEDİYELER ÖĞRENME AĞI 4. YILLIK EŞLER ARASI ÖĞRENME ÇALIŞTAYI

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı (HMLN) bağlamında Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), 5-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman'da gerçekleştirilecek olan HMLN 4. Yıllık Eşler Arası Öğrenme Çalıştayı'nı düzenleyecek

 UCLG-MEWA’NIN CORONA VİRÜSÜ İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Başta UCLG'nin Çin’deki tüm üyeleri olmak üzere, bu salgınla karşı karşıya olan tüm şehirlerin yanındayız

TWITTER