SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ TÜRKİYE HARİTALANDIRMASI PİLOT PROJESİ ÇALIŞTAYLARI

 

Kalkınmanın daha sürdürülebilir bir rotaya evrilmesi gerekliliğine işaret eden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, artık Türkiye’deki belediyelerin de gündeminde.

Temmuz 2018’de UCLG-MEWA tarafından başlatılan ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından finanse edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi kapsamında düzenlenen çalıştaylar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerini kapsayan çalıştaylarda bir yandan belediye çalışanları küresel gündemler hakkında bilgilendirilirken, diğer yandan da  belediyelerde yürütülen çalışmaların küresel hedefler bağlamında hizalaması yapılıyor. Daha evvel Mezitli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen çalıştay programları, Zeytinburnu Belediyesi, Karesi Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Pendik Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Şişli Belediyesi, Gebze ve Selçuklu Belediyesi’nde de gerçekleştirildi.

  Çalıştaylar çerçevesinde belediye personeli, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin arka planı, Habitat Süreci ve Yeni Kentsel Gündem konularının yanı sıra Küresel Hedefler’in içerik ve kapsamı hakkında da bilgilendirildi. Türkiye’de başlatılan ve MEWA Bölgesi’nde yaygınlaştırılması planlanan proje, Küresel Hedefler temelinde Birleşmiş Milletler’e ülkeler bazında gönüllülük esasına dayalı olarak sunulan değerlendirme raporlarına yereldeki çalışmaların yansıtılmasını amaç edinirken, diğer yandan da belediyelerin bir sonraki stratejik planlarının 2030 Gündemi çerçevesinde oluşturulması için çalışanlarının bu alanda gerekli donanıma sahip olmalarını hedefliyor.

Çalıştay programlarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek olan Proje Kapanış Toplantısı’nda, ilgili tüm paydaşlar bir araya gelerek proje sonrasına ait yol haritasını birlikte belirleyeceklerdir.

Konu ile ilgili gelişmeler için takipte kalın. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER