TÜRKİYE-FİLİSTİN KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞTAYI

Türkiye ve Filistin’de bulunan belediyeler arasındaki mevcut kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacı ile UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, 22 Eylül 2017 tarihinde Avanos, Nevşehir’de “Türkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı” düzenlendi.

TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlığında ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’nin katılımları ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, iki ülke arasındaki mevcut kardeş şehir ilişkileri kapsamında yürütülen faaliyetler, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Katılımcılar tarafından paylaşılan öneriler doğrultusunda, Filistin’deki tüm belediyelerin Türkiye’deki belediyeler ile kardeş şehir ilişkisi kurması ve bu doğrultuda TBB bünyesinde Filistin’deki belediyelerin nüfus ve coğrafi bilgileri ile ihtiyaç analizlerini içeren bir veri tabanının oluşturulması kararlaştırıldı. Bu noktada, Filistin’de bulunan belediyelerin kendi dinamiklerini yansıtacakları bilgi notlarını yazılı olarak TBB’ye iletmeleri durumunda, sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerleyeceği belirtildi.

Kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebilirliği üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, karşılıklı olarak mutabık kalınan hizmet alanlarında yaşanan sorunların üç ana başlık altında tespit edilerek, bu alanlarda proje odaklı çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı. Yine 2018 yılında bir Kardeş Şehirler Zirvesi’nin düzenlenerek, burada Kardeş Şehir Protokollerinin imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Kardeş şehir ilişkilerinde temel bir sorun alanını teşkil ettiği ifade edilen süreç takibi hususunda, içinde Türkiye ve Filistin’de bulunan yerel yönetim temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Filistin Ankara Büyükelçiliği, TİKA gibi kurumların temsilinin sağlandığı bir “İzleme ve Değerlendirme Komitesi”nin kurulması ve bu komitenin, biri Türkiye, diğeri Filistin’de olmak üzere yılda en az iki kez toplanarak durum değerlendirmesi yapması kararlaştırıldı. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

 STRAZBURG’DAKİ YÖNETİM KURULU: ÖNEMLİ KARARLAR RAPORU

23-25 Mayıs 2018’de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu’nun ardından, Başlıca Kararlar Raporu’nu paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

 UCLG Kültür Komitesi

 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Ortak Etkinliği

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yürütülecek kampanya kapsamında, herkesin erişimine açık olan söz konusu dilekçenin imzalanması, imza çağrısında bulunulması ve yapılacak diğer etkinliklere yönelik sosyal medya paylaşımlarında #WithRefugees , #ByForWithRefugees , - yapılacak paylaşımların içeriğine uygun olarak- #SKH1 #SDG5 #SKH8 #SDG10 #SDG11 #SDG16 #SDG17 etiketleri kullanılacaktır.

 MECHELEN ŞEHİRLER VE GÖÇ DEKLARASYONU

 UCLG ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU, 5-7 TEMMUZ 2018, ŞAFŞAVAN-FAS

5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Fas’ın Şafşavan kentinde gerçekleştirilecek Aracı Şehirler Dünya Forumu; küresel çevre gündemleri, vatandaş katılımı, yerel kalkınma stratejileri, adil bir bölgesel düzen sağlama ve aracı şehirlerde refah kültürü olmak üzere pek çok tematik alanda katılımcıları bir araya getirecek.

 UCLG-MEWA’DAN FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

“Kudüs, Bir Şehirden Daha Fazlasıdır”

 UCLG-MEWA 14 YAŞINDA!

 2018 UCLG YÖNETİM KURULU: GÜNDEM & SEYAHAT BİLGİLENDİRMESİ

23 - 26 Mayıs tarihlerinde, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek 2018 UCLG Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Genel Oturumu’na dair taslak gündemi ve Strazburg seyahatiniz ile ilgili bazı önemli bilgileri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

TWITTER