TÜRKİYE-FİLİSTİN KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞTAYI

Türkiye ve Filistin’de bulunan belediyeler arasındaki mevcut kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacı ile UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, 22 Eylül 2017 tarihinde Avanos, Nevşehir’de “Türkiye-Filistin Kardeş Şehir Çalıştayı” düzenlendi.

TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlığında ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’nin katılımları ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, iki ülke arasındaki mevcut kardeş şehir ilişkileri kapsamında yürütülen faaliyetler, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Katılımcılar tarafından paylaşılan öneriler doğrultusunda, Filistin’deki tüm belediyelerin Türkiye’deki belediyeler ile kardeş şehir ilişkisi kurması ve bu doğrultuda TBB bünyesinde Filistin’deki belediyelerin nüfus ve coğrafi bilgileri ile ihtiyaç analizlerini içeren bir veri tabanının oluşturulması kararlaştırıldı. Bu noktada, Filistin’de bulunan belediyelerin kendi dinamiklerini yansıtacakları bilgi notlarını yazılı olarak TBB’ye iletmeleri durumunda, sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerleyeceği belirtildi.

Kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebilirliği üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, karşılıklı olarak mutabık kalınan hizmet alanlarında yaşanan sorunların üç ana başlık altında tespit edilerek, bu alanlarda proje odaklı çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı. Yine 2018 yılında bir Kardeş Şehirler Zirvesi’nin düzenlenerek, burada Kardeş Şehir Protokollerinin imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Kardeş şehir ilişkilerinde temel bir sorun alanını teşkil ettiği ifade edilen süreç takibi hususunda, içinde Türkiye ve Filistin’de bulunan yerel yönetim temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Filistin Ankara Büyükelçiliği, TİKA gibi kurumların temsilinin sağlandığı bir “İzleme ve Değerlendirme Komitesi”nin kurulması ve bu komitenin, biri Türkiye, diğeri Filistin’de olmak üzere yılda en az iki kez toplanarak durum değerlendirmesi yapması kararlaştırıldı. 

DUYURULAR

 HANGZHOU'DAKİ 2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ ve YÖNETİM KURULU: ARKAPLAN BELGELERİ

2017 UCLG Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu Toplantıları, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde Hangzhou, Çin'de gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA AKILLI ŞEHİRLER KOMİTESİ II. TOPLANTISI & IV. DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER ZİRVESİ

12-13 Aralık 2017 tarihlerinde, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi İkinci Toplantısı ve UCLG-MEWA WICS2017 Belediye Başkanları Paneli, Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR KOMİTESİ II. TOPLANTISI

 2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ - GÜNCEL PROGRAM VE GÜNDEM MADDELERİ - 6-9 ARALIK 2017, ÇİN

2017 UCLG Dünya Konseyi, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde Hangzhou, Çin'de gerçekleştirilecek.

 TRANSIST 2017 ULUSLARARASI İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUARI ve UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE KOMİTESİ 5. TOPLANTISI

TRANSIST 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde Lütfi Kırdar Rumeli Salonu, ICEC ve İstanbul Kongre Merkezi, ICC’de gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME PANELİ ve UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME KOMİTESİ TOPLANTISI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sosyal İçerme Paneli ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Toplantısı 17 Ekim 2017'de UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanı Beylikdüzü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

 İKLİM ŞANSI DÜNYA ZİRVESİ, 11-13 EYLÜL 2017, AGADİR/FAS

Değerli UCLG-MEWA Üyeleri, İklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli adımlar atılmasına yönelik Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilmiş olan 22. Yıllık Taraflar Toplantısı’nı (COP22) takiben, iklimle ilgili aktörlerin bir araya getirilmesi planlanan İklim Şansı Dünya Zirvesi 11-13 Eylül 2017 tarihlerinde Agadir/Fas şehrinde gerçekleştirilecektir.

 TAHRAN GOLDEN GLOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2017

Sizleri, aynı zamanda Dünya Kentler Günü olan 31 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek Tahran IV. Golden Adobe Küresel Ödülü için düzenlenecek törene katılmaya davet etmekten mutluluk duymaktayız.

 İKİNCİ ULUSLARARASI ŞEHİR EKONOMİSİ KONFERANSI

Sizleri; Tahran Belediyesi, İran Şehir Ekonomisi Bilimi Derneği ve City Bank işbirliğinde, 11 Ekim 2017 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilecek olan İkinci Uluslararası Şehir Ekonomisi Konferansı hakkında bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

 ARACI ŞEHİRLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA (MEWA) BÖLGESEL FORUMU

Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu, UCLG-MEWA tarafından 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir

TWITTER