TÜRKİYE’NİN MARKA ARACI KENTİ OLARAK ÖNE ÇIKAN URLA’DA HARİTALANDIRMA ÇALIŞTAYI

 

UCLG Aracı Şehirler Forumu ve UCLG-MEWA Aracı Şehirler Çalışma Grubu işbirliği ile düzenlenen Haritalandırma Çalıştayı, 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında İzmir’in marka aracı kenti Urla’da gerçekleştirildi.

21-22 Eylül 2018 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilen “Aracı Şehirler MEWA Bölgesel Forumu” ile MEWA Bölgesi’nde başlatılan çalışmalar, aracı şehirlerin kendilerine özgü dinamiklerinin kapsamlı proje analizleri ile ön plana çıkarıldığı ve 2030 vizyonunun belirlendiği haritalandırma çalıştayları ile devam ediyor. İlki Nevşehir’de gerçekleştirilen haritalandırma çalıştaylarının ikincisi, marka aracı kent olarak öne çıkan Urla’da gerçekleştirildi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, belediye meclis üyeleri, kent konseyi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin de katılımı ile 4 gün boyunca aktif değerlendirmelere sahne olan çalıştaya aynı zamanda Urla Kaymakamı Önder Can da katılarak Urla’nın 2030 vizyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasında; halihazırda belediye faaliyetleri kapsamında yürütülen pek çok çalışmanın 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne işaret ettiğini vurgulayan Başkan Uyar, özellikle Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Programı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak projelerin önemine dikkat çekti. Yapılan haritalandırma çalışmasının belediye faaliyetlerinin görünürlüğünün artmasına da katkı sağlayacağını belirten Başkan Uyar, aynı zamanda Urla’yı görmek istedikleri yeri katılımcı bir anlayış ile belirlemeleri noktasında bahse konu çalıştayın oldukça önemli bir faaliyet olduğunun altını çizdi.

Toplantının genel koordinasyonunu yürüten UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussidhoum, açılışta yaptığı konuşmasında büyükşehirlere olan yığılmanın her geçen gün arttığı günümüz dünyasında artık kırsal alanlar ile büyükşehirler arasında bağlantı kuran aracı şehirlerin öneminin ortaya çıkmaya başladığını ve bu önemin gelecekte daha fazla hissedilir boyutlara ulaşacağını ifade etti. Aracı Şehir çalışmalarına Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi perspektifinden yaklaşan UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz ise, MEWA Bölgesi’nde yaklaşık 500’ün üzerinde aracı şehir olduğu bilgisini katılımcılar ile paylaştı. Özellikle markalaşma çalışmaları, İzmir merkezine göre konumu ve ideal kent ölçeği ile nüfus oranı göz önüne alındığında Urla’nın bölgedeki en önemli aracı şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Çalıştayın ilk iki gününde Urla Belediyesi çalışanları ve diğer paydaşlar ile birlikte belediye faaliyetleri ekonomik, sosyal, kültürel, beşeri ve çevresel olmak üzere beş farklı başlık altında toplanarak her bir faaliyet, farklı renklerde Urla haritası üzerinde işaretlendi. Üçüncü gün yapılan programda, proje ve faaliyetlerin 2030 yılına kadar BM gündeminde bulunan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile bağlantısı kuruldu. Akabinde, önde gelen projelerin uygulama alanlarına gerçekleştirilen saha ziyaretleri ile yerinde incelemeler yapıldı. Çalıştayın dördüncü ve son gününde ise yapılan sınıflandırma ve haritalandırma çalışmasının bir ön sunumu gerçekleştirildi. Program aynı zamanda Urla sakinlerinin, yaşadıkları kente dair 2030 yılında görmeyi arzu ettikleri ideal kent yapısına yönelik paylaşımları ile son buldu.

Yapılan sınıflandırma ve haritalandırma çalışmasının, ulaşılan veriler ışığında, grafik ve haritalar aracılığıyla bir referans doküman haline getirilmesi, bahse konu çalışmanın bir sonraki adımını oluşturuyor.  Şafşavan’da gerçekleştirilen benzer nitelikteki çalıştay sonrası hazırlanan dokümana, UCLG web sitesinden erişebilirsiniz.

DUYURULAR

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

 2018 UCLG DÜNYA KONSEYİ: PROGRAM VE GÜNDEMLER

Bildiğiniz üzere, Dünya Konseyi, 5-8 Kasım tarihleri arasında, Başkan Manuela Carmena'nın nazik davetleriyle Madrid’de; İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu ile art arda gerçekleştirilecektir.

 KARTEPE ZİRVESİ 2018: “GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK”

İlki “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikincisi hayata geçiriliyor. 26- 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek zirvenin, bu yılki temasını “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” başlığı oluşturmaktadır.

 TAKVİMİNİZE EKLEYİN: UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi, 20-22 KASIM 2018, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi‘nin bir faaliyeti olarak “UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi”, 20-22 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

TWITTER