YEREL LİDERLERDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TAAHHÜDÜ!

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin üçüncü toplantısı 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Komitenin idari işlerinin görüşüldüğü oturumda ilk olarak 10 Ocak 2017 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen toplantının raporu sunuldu. Bu anlamda Komite’nin hazırladığı projeler ve savunuculuk faaliyetleri de üyelerle paylaşıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında Komite’nin üyesi olan yerel yönetimlerin yaptığı iyi uygulama örneklerinin sunumu yapıldı. Bu anlamda Urla Belediye Başkanı, Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi, Adana Kent Konseyi, Çanakkale Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili yaptıkları örnek çalışmaların kısa sunumlarını yaptılar. Önümüzdeki süreç için iyi uygulamaların tüm üyelerden alınıp haritalandırmasının yapılması kararı alındı.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in yerelleştirilmesini içeren UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü tüm üyelerle paylaşıldı, görüşüldü ve kabul edildi.

Bir sonraki komite toplantısına Karesi ve Sarıyer Belediyeleri ev sahipliği yapmak istediklerini belirttiler. Karesi Belediyesi’nin isteğini toplantı öncesi belirtmesi sebebiyle bir sonraki toplantının Karesi’de, sonraki toplantının ise Sarıyer’de yapılmasına karar verildi.

Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantının öğleden sonraki kısmı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi başlığı altında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşti.

Toplantı UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Ombudsmanı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve UCLG-MEWA Dönem Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantıya ayrıca Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Türkiye’nin birçok belediyesinden temsilciler ile İstanbul’daki kadın belediye meclis üyeleri katıldı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” hedefinin yerelleştirilmesi amacıyla hazırlanan Taahhütname, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü öncülüğünde imzaya açıldı. Ardından Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar Taahhütname’ye imzasını attı.

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü:

12 Mayıs 2017

12 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Şişli’de bir araya gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Üyesi Belediyeler olarak;

2015 Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülkenin imzası ile kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” Beşinci Hedefinin (SKH5) yerelleştirilmesini görev addederek,

Kadın ve kız çocuklarının dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmaları ve yönetim ve karar alma mekanizmalarında eşit temsil hakkının sağlanması için;

  • Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamayı ve uygulamaya koymayı;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini hayata geçirmek için belediye bünyesinde Eşitlik Birimi, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Daire Başkanlığı, Belediye Meclisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu gibi benzeri kurumsal ve kalıcı mekanizmalar oluşturmayı,
  • İzleme Komitesi’ne ilgili bilgiyi periyodik olarak paylaşmayı

taahhüt ediyoruz.

 

DUYURULAR

 HANGZHOU'DAKİ 2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ ve YÖNETİM KURULU: ARKAPLAN BELGELERİ

2017 UCLG Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu Toplantıları, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde Hangzhou, Çin'de gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA AKILLI ŞEHİRLER KOMİTESİ II. TOPLANTISI & IV. DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER ZİRVESİ

12-13 Aralık 2017 tarihlerinde, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi İkinci Toplantısı ve UCLG-MEWA WICS2017 Belediye Başkanları Paneli, Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR KOMİTESİ II. TOPLANTISI

 2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ - GÜNCEL PROGRAM VE GÜNDEM MADDELERİ - 6-9 ARALIK 2017, ÇİN

2017 UCLG Dünya Konseyi, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde Hangzhou, Çin'de gerçekleştirilecek.

 TRANSIST 2017 ULUSLARARASI İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUARI ve UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE KOMİTESİ 5. TOPLANTISI

TRANSIST 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde Lütfi Kırdar Rumeli Salonu, ICEC ve İstanbul Kongre Merkezi, ICC’de gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME PANELİ ve UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME KOMİTESİ TOPLANTISI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sosyal İçerme Paneli ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Toplantısı 17 Ekim 2017'de UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanı Beylikdüzü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

 İKLİM ŞANSI DÜNYA ZİRVESİ, 11-13 EYLÜL 2017, AGADİR/FAS

Değerli UCLG-MEWA Üyeleri, İklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli adımlar atılmasına yönelik Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilmiş olan 22. Yıllık Taraflar Toplantısı’nı (COP22) takiben, iklimle ilgili aktörlerin bir araya getirilmesi planlanan İklim Şansı Dünya Zirvesi 11-13 Eylül 2017 tarihlerinde Agadir/Fas şehrinde gerçekleştirilecektir.

 TAHRAN GOLDEN GLOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2017

Sizleri, aynı zamanda Dünya Kentler Günü olan 31 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek Tahran IV. Golden Adobe Küresel Ödülü için düzenlenecek törene katılmaya davet etmekten mutluluk duymaktayız.

 İKİNCİ ULUSLARARASI ŞEHİR EKONOMİSİ KONFERANSI

Sizleri; Tahran Belediyesi, İran Şehir Ekonomisi Bilimi Derneği ve City Bank işbirliğinde, 11 Ekim 2017 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilecek olan İkinci Uluslararası Şehir Ekonomisi Konferansı hakkında bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

 ARACI ŞEHİRLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA (MEWA) BÖLGESEL FORUMU

Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu, UCLG-MEWA tarafından 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir

TWITTER