YEREL LİDERLERDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TAAHHÜDÜ!

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin üçüncü toplantısı 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Komitenin idari işlerinin görüşüldüğü oturumda ilk olarak 10 Ocak 2017 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen toplantının raporu sunuldu. Bu anlamda Komite’nin hazırladığı projeler ve savunuculuk faaliyetleri de üyelerle paylaşıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında Komite’nin üyesi olan yerel yönetimlerin yaptığı iyi uygulama örneklerinin sunumu yapıldı. Bu anlamda Urla Belediye Başkanı, Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi, Adana Kent Konseyi, Çanakkale Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili yaptıkları örnek çalışmaların kısa sunumlarını yaptılar. Önümüzdeki süreç için iyi uygulamaların tüm üyelerden alınıp haritalandırmasının yapılması kararı alındı.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in yerelleştirilmesini içeren UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü tüm üyelerle paylaşıldı, görüşüldü ve kabul edildi.

Bir sonraki komite toplantısına Karesi ve Sarıyer Belediyeleri ev sahipliği yapmak istediklerini belirttiler. Karesi Belediyesi’nin isteğini toplantı öncesi belirtmesi sebebiyle bir sonraki toplantının Karesi’de, sonraki toplantının ise Sarıyer’de yapılmasına karar verildi.

Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantının öğleden sonraki kısmı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi başlığı altında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşti.

Toplantı UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Ombudsmanı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve UCLG-MEWA Dönem Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantıya ayrıca Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Türkiye’nin birçok belediyesinden temsilciler ile İstanbul’daki kadın belediye meclis üyeleri katıldı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” hedefinin yerelleştirilmesi amacıyla hazırlanan Taahhütname, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü öncülüğünde imzaya açıldı. Ardından Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar Taahhütname’ye imzasını attı.

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü:

12 Mayıs 2017

12 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Şişli’de bir araya gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Üyesi Belediyeler olarak;

2015 Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülkenin imzası ile kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” Beşinci Hedefinin (SKH5) yerelleştirilmesini görev addederek,

Kadın ve kız çocuklarının dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmaları ve yönetim ve karar alma mekanizmalarında eşit temsil hakkının sağlanması için;

  • Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamayı ve uygulamaya koymayı;
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini hayata geçirmek için belediye bünyesinde Eşitlik Birimi, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Daire Başkanlığı, Belediye Meclisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu gibi benzeri kurumsal ve kalıcı mekanizmalar oluşturmayı,
  • İzleme Komitesi’ne ilgili bilgiyi periyodik olarak paylaşmayı

taahhüt ediyoruz.

 

DUYURULAR

 KAMUOYUNUN DİKKATİNE

20-26 Ağustos 2017 tarihinde Teşkilatımızın adını kullanarak duyuruya çıkılan Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar isimli etkinlikle hiçbir ilgimizin olmadığını tüm kamuoyuyla paylaşırız.

 DUBAİ YAŞAM ALANLARINI GELİŞTİRMEDE İYİ UYGULAMALAR ULUSLARARASI ÖDÜLÜ İÇİN SİZ DE BAŞVURUN!

Dubai Belediyesi ve BM-Habitat ortaklığıyla verilmekte olan Dubai Yaşam Alanlarını Geliştirmede İyi Uygulamalar Uluslararası Ödülü, 21 yıldır kentsel alandaki iyi uygulamalara tanınırlık kazandırmayı amaçlamaktadır.

 UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı / 1-2 Ağustos, KONYA

1-2 Ağustos 2017 tarihinde Komite Başkanı Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı’na sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız. Toplantıya ilişkin davet mektubu ve taslak program aşağıdaki eklerde değerli bilgilerinize sunulmuştur

  2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ, 7-10 ARALIK, HANGZHOU, ÇİN

Madrid’deki Yönetim Kurulu’nda alınan karar uyarınca, 2017 UCLG Dünya Konseyi’nin 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde Belediye Başkanı Zhang Hongming’in nazik davetileriyle Hangzhou, Çin’de, Hangzhou Belediyesi ve Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Büyük Veri Forumu ile birlikte gerçekleştirilecektir.

 CONNECTIVE CITIES–UCLG-MEWA: ATIKTAN KAYNAĞA-BELEDİYELER İÇİN ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ PLANLAMASI ATÖLYE ÇALIŞMASI

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim ile yetersiz Katı Atık Yönetim sistemlerinin kentlere özgü nedenlerini ve etkilerinin araştırılması ve bu sorunların çözümü için potansiyel stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 ARACI ŞEHİRLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA (MEWA) BÖLGESEL FORUMU

Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu, UCLG-MEWA tarafından 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir

 I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu, 18-19 Ekim 2017

Sosyal içerme, katılımcı demokrasi ve insan hakları konusunda üye belediyelerin ortak sesine katkı sağlamayı hedefleyerek yerel yönetimlere bu politikaların oluşturulmasında rehberlik etmeyi amaçlayan ve bu anlamda, küresel düzeyde belediyeler arasındaki politik müzakereleri, deneyim alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik ederek çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 18 Ekim 2017 tarihinde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nı, 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde ise I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu’nu Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenleyecektir

 Uluslararası '2017 Arıcılık Kongresi' İstanbul'da Yapılacak

Dünyanın en eski kongrelerinden, 'Uluslararası Arı Yetiştiricileri Kongresi' (Apimondia)'nın ev sahipliğini 2017'de İstanbul yapacak.

 MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

Proje kapsamında; tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ GÖREV GÜCÜ ÇALIŞTAYI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Görev Gücü Çalıştayı, 20 Mayıs 2017 tarihinde, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı Seferihisar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

TWITTER