Yerel yönetimlerin turizm içerisindeki rol ve görevlerinin anlaşılması ile ortak turizm politikalarının geliştirilmesi ve standartların oluşturulması için ortak akıl ve işbirliği, hem yerel kalkınmaya hem de ülke kalkınmasına ivme kazandırıcı önemli etmenlerdir.

Yerleşmelerin sürdürülebilirlik olgusundaki önemini ve rolünü tanımlamak açısından önemli bir odak noktası olarak Yerel Gündem 21 dokümanının üçüncü bölümünde yerel yönetimlere çeşitli vazifeler öngörülmüş; yerel yönetimler üç ana başlık altında sorumlu tutulmuşlardır. Bunlar; katılımcı süreçler, işletme ve idare etme süreçleri ve sürdürülebilir turizm için eylemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seyahat ve turizmin; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel bileşenlerini kapsayan ve sürdürülebilir bir turizmin temel çerçevesi olan Turizmde Global Etik İlkeleri, Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu tarafından sürdürülebilir turizmin temel bileşenleri olarak ortaya koyulmuştur. Önümüzdeki Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi açısından hedeflerin tümüne doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlama potansiyeline sahip olan sürdürülebilir turizm ve etik ilkeler, 2030 yılı içerisine sıkı bir şekilde konumlandırılsa da bu gündeme ulaşmak için; net bir uygulama çerçevesi, yeterli finansman ile teknoloji, altyapı ve insan kaynaklarına yatırım yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 13 Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda UCLG-MEWA Turizm Komitesi kurulmuştur. Bahsedilen bu ilkeler, komitenin temel faaliyet ilkeleri olarak kabul etmekte; üyelerinin çalışma alanlarını bu ilkeler temelinde şekillendirmelerini desteklemekte ve turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koyarak bu konuda karar vericilere yeni öneriler sunmaktadır.  

UCLG-MEWA Turizm Komitesi, bölgesindeki yerel yönetimlerin ve kentlerin turizm konusundaki ihtiyaçlarını gözeterek söz konusu şehirlerin ana mesajlarının savunuculuğunu üstlenmeyi, sorunları küresel anlamda analiz ederek üyeleri arasında proje geliştirmeyi, iletişim ağı kurarak deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmeyi ve karşılıklı öğrenmeyi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Faaliyet Programı

 • Turizmde Global Etik İlkeleri’nin yerel yönetimlerin stratejik eylem planlarına dâhil edilmesi ve takibi
 • Sürdürülebilir Turizmle ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi için farkındalık artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi
 • Komite üyeleri arasında BM Kalkınma İçin 2017 Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı’na özgü yerel etkinliklerin gerçekleştirilmesi
 • 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı’na hazırlık konusunda Komite üyelerinin mobilize edilmesi
 • Aşağıdaki turizm çeşitlerinin kentsel kalkınmaya etkisi hakkında UCLG-MEWA Turizm Komitesi Eş Başkanları tarafından araştırmalar yapılması ve düzenli olarak toplantılarda raporlaştırılıp sunulması,
 • İnanç Turizmi
 • Sağlık Turizmi
 • Jeotermal Turizmi
 • Kültür Turizmi
 • Kent Turizmi
 • Sosyal Turizm
 • Doğa Turizmi
 • Kongre Turizmi
 • Spor Turizmi
 • MEWA bölgesinde sürdürülebilir turizm ile ilgili iyi uygulamaların derlenmesi ve yayınlanması
 • MEWA bölgesinde “akıllı destinasyon” temalı bilgilendirme kitapçığının hazırlanması
 • Ulusal ve uluslararası özel günleri takip ederek üyeler arasında etkinlikler düzenlenmesine katkı sağlamak (Dünya Turizm Günü-27 Eylül vb.)
 • Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) uluslararası etkinliklerini takip etmek, üyeleri bilgilendirmek, aktif rol almak ve katılım göstermek.

UCLG-MEWA Turizm Komitesi Sorumlusu: N. Işılay KAÇAKGİL
i.kacakgil@uclg-mewa.org Tel:0 212 511 10 10 (102)  Faks:0 212 519 00 58


Turizm Komitesi Üyelik Formu
Turizm Komitesi Üye Listesi

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER