Yerel yönetimlerin turizm içerisindeki rol ve görevlerinin anlaşılması ile ortak turizm politikalarının geliştirilmesi ve standartların oluşturulması için ortak akıl ve işbirliği, hem yerel kalkınmaya hem de ülke kalkınmasına ivme kazandırıcı önemli etmenlerdir.

Yerleşmelerin sürdürülebilirlik olgusundaki önemini ve rolünü tanımlamak açısından önemli bir odak noktası olarak Yerel Gündem 21 dokümanının üçüncü bölümünde yerel yönetimlere çeşitli vazifeler öngörülmüş; yerel yönetimler üç ana başlık altında sorumlu tutulmuşlardır. Bunlar; katılımcı süreçler, işletme ve idare etme süreçleri ve sürdürülebilir turizm için eylemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seyahat ve turizmin; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel bileşenlerini kapsayan ve sürdürülebilir bir turizmin temel çerçevesi olan Turizmde Global Etik İlkeleri, Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu tarafından sürdürülebilir turizmin temel bileşenleri olarak ortaya koyulmuştur. Önümüzdeki Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi açısından hedeflerin tümüne doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlama potansiyeline sahip olan sürdürülebilir turizm ve etik ilkeler, 2030 yılı içerisine sıkı bir şekilde konumlandırılsa da bu gündeme ulaşmak için; net bir uygulama çerçevesi, yeterli finansman ile teknoloji, altyapı ve insan kaynaklarına yatırım yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 13 Kasım 2015 tarihinde Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda UCLG-MEWA Turizm Komitesi kurulmuştur. Bahsedilen bu ilkeler, komitenin temel faaliyet ilkeleri olarak kabul etmekte; üyelerinin çalışma alanlarını bu ilkeler temelinde şekillendirmelerini desteklemekte ve turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koyarak bu konuda karar vericilere yeni öneriler sunmaktadır.  

UCLG-MEWA Turizm Komitesi, bölgesindeki yerel yönetimlerin ve kentlerin turizm konusundaki ihtiyaçlarını gözeterek söz konusu şehirlerin ana mesajlarının savunuculuğunu üstlenmeyi, sorunları küresel anlamda analiz ederek üyeleri arasında proje geliştirmeyi, iletişim ağı kurarak deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmeyi ve karşılıklı öğrenmeyi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Faaliyet Programı

 • Turizmde Global Etik İlkeleri’nin yerel yönetimlerin stratejik eylem planlarına dâhil edilmesi ve takibi
 • Sürdürülebilir Turizmle ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi için farkındalık artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi
 • Komite üyeleri arasında BM Kalkınma İçin 2017 Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı’na özgü yerel etkinliklerin gerçekleştirilmesi
 • 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı’na hazırlık konusunda Komite üyelerinin mobilize edilmesi
 • Aşağıdaki turizm çeşitlerinin kentsel kalkınmaya etkisi hakkında UCLG-MEWA Turizm Komitesi Eş Başkanları tarafından araştırmalar yapılması ve düzenli olarak toplantılarda raporlaştırılıp sunulması,
 • İnanç Turizmi
 • Sağlık Turizmi
 • Jeotermal Turizmi
 • Kültür Turizmi
 • Kent Turizmi
 • Sosyal Turizm
 • Doğa Turizmi
 • Kongre Turizmi
 • Spor Turizmi
 • MEWA bölgesinde sürdürülebilir turizm ile ilgili iyi uygulamaların derlenmesi ve yayınlanması
 • MEWA bölgesinde “akıllı destinasyon” temalı bilgilendirme kitapçığının hazırlanması
 • Ulusal ve uluslararası özel günleri takip ederek üyeler arasında etkinlikler düzenlenmesine katkı sağlamak (Dünya Turizm Günü-27 Eylül vb.)
 • Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) uluslararası etkinliklerini takip etmek, üyeleri bilgilendirmek, aktif rol almak ve katılım göstermek.

UCLG-MEWA Turizm Komitesi Sorumlusu: N. Işılay KAÇAKGİL
i.kacakgil@uclg-mewa.org Tel:0 212 511 10 10 (102)  Faks:0 212 519 00 58


Turizm Komitesi Üyelik Formu
Turizm Komitesi Üye Listesi

DUYURULAR

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

TWITTER