UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ ÜYELERİ KONYA’DA BİR ARAYA GELDİ

UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin III. Toplantısı, Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, 10 farklı ülkeden 200’ü aşkın temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ilk günü tematik oturumlar aracılığıyla; sera gazı envanteri ve iklim eylem planı hazırlık aşamaları, uluslararası iklim ve enerji anlaşmaları imza süreçleri, iklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin su, atık su ve katı atık yönetim stratejileri ve iklim değişikliğine karşı kentsel dirençlilik konuları ele alındı.

 “Harekete Geç, Dirençli Şehirler İnşa Et, İklim Değişikliğiyle Mücadele Et”

“Harekete Geç, Dirençli Şehirler İnşa Et, İklim Değişikliğiyle Mücadele Et” ana temasıyla gerçekleştirilen toplantıda; çevre sorunlarının ekonomiden kalkınmaya, enerjiden sağlığa birçok alanda belirleyici role sahip olduğu ve küresel sorunların insana en yakın yönetim birimleri olarak yerel yönetimlerce çözüme kavuşturulabileceği vurgulandı.

Toplantının tematik oturumlarında sürdürülebilir bir iklim eylem planı nasıl hazırlanır, eylem planı hazırlık sürecinde karşılaşılacak zorluklar neler olabilir, atık yönetiminin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü nedir sorularına cevap arandı. Toplantı, kentler için iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele yollarının detaylı bir şekilde katılımcılara aktarılmasıyla son buldu.

Yeni Üyelik Talepleriyle Birlikte Komitenin Üye Sayısı 65’i Buldu

Komitenin teknik işlerinin görüşüldüğü ve toplantının ikinci günü gerçekleşen idari oturumda ise, komite çalışmaları gözden geçirilmiş, üyelik talepleri görüşülmüş ve bir sonraki toplantı için ev sahipliği talepleri değerlendirilmiştir. Toplantıya katılım sağlayan yerel yönetimler arasından gelen yeni üyelik taleplerini takiben komitenin üye sayısı Türkiye, Filistin, Lübnan, İran, Kuveyt, Suriye, Yemen, KKTC ve Ürdün’deki yerel yönetimlerle birlikte 65’i buldu.

Komite bünyesinde kurulan altı görev gücüne (Atık Yönetimi ve Kirlilik, İklim Değişikliği ile Mücadele, Yeşil Alanlar, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik ile Enerji ve Çevre Dostu Ulaşım Sistemleri) ek olarak, Su ve Atık Su Görev Gücü oluşturuldu. Görev gücü başkanlığına ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) seçildi. Bunun yanında, bahsedilen görev güçlerinin proje ve faaliyetlerine teknik ve akademik destek vermesi amacıyla, komite bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturuldu. Toplantıda, ayrıca, komitenin küresel gündemlere ilişkin çevre konularına karşı duruşunu ortaya koyacak Pozisyon Belgesi’nin taslak çerçevesi görüşüldü. Belge, ilerleyen dönemlerde, komite üyelerinin de katkılarıyla nihai halini alacak ve tüm üyelerle paylaşılacaktır.

Toplantıdan kaynaklı tüm karbon salımlarının İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret (İSTAÇ)  A.Ş. tarafından sıfırlanması sebebiyle tamamen “karbonsuz toplantı” olarak gerçekleştirilen toplantı, ikinci gününde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi ve metan gazından elektrik enerjisi üretme tesislerine düzenlenen teknik ziyaretler sonrası son buldu.


Toplantı Fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

 2018 UCLG DÜNYA KONSEYİ: PROGRAM VE GÜNDEMLER

Bildiğiniz üzere, Dünya Konseyi, 5-8 Kasım tarihleri arasında, Başkan Manuela Carmena'nın nazik davetleriyle Madrid’de; İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu ile art arda gerçekleştirilecektir.

 KARTEPE ZİRVESİ 2018: “GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK”

İlki “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikincisi hayata geçiriliyor. 26- 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek zirvenin, bu yılki temasını “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” başlığı oluşturmaktadır.

TWITTER