UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı 23 Ekim 2019’da Balıkesir’de gerçekleştirildi. Bu toplantı, 9-10 Temmuz 2019’da UCLG-MEWA Kongresi’nde yenilen komite başkanlık divanının ilk buluşması oldu. Komite başkanlığına seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, divan üyelerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi katılım sağladı.

MEWA bölgesindeki çevre sorunlarının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, küresel iklim değişikliği konusunda şehirlerin ve yerel yönetimlerin geliştirdiği politikaların paylaşılmasıyla devam etti. Şehirlerin iklim değişikliği ile mücadelede daha aktif rol almasının ve şehirlerarası işbirliklerinin önemi vurgulandı.

Şehirlerin ve şehirlerde yaşayan insanların tüketim ihtiyaçlarının, küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan ‘fosil yakıt temelli enerji kullanımın’ kaynağı olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, enerji verimliliği yüksek pasif evlerin ve binaların tüketim sorunlarının çözümü için gerekli olduğunu dile getirdi.

Tartışılan 2019-2022 stratejik planı çerçevesinde, UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin ihtiyaçları, öncelikleri ve hareket alanları belirlendi. Komitenin işlevsel kapasitesinin arttırılması ve çok seviyeli ortaklıkların kapsamımın genişletilmesi için şehir dışı aktörlerin sürece dâhil edilmesinin gerekliliği dile getirildi.

Komite içeresinde faaliyet gösteren ve tematik alanlarda özelleşme gösteren görev güçlerinin yapıları, verimliliği arttırmak amacıyla değiştirildi. Üye şehirlere ek olarak, teknik tecrübesi yüksek diğer paydaşların da dâhil edilmesine karar verilen 2019-2022 döneminde aktif olacak komite görev güçleri; “Atık Yönetimi ve Kirlilik Görev Gücü”, “İklim Değişikliğiyle Mücadele Görev Gücü” ve “Su ve Atık Su Görev Gücü” olarak belirlendi.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY TOPLANTILARINA EV SAHİPLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olan yerel yönetimlerimiz, ev sahipliği yapmaya yönelik yazılı taleplerini en geç 30 Temmuz 2021, Cuma gününe kadar sekretaryamıza iletmeleri gerekmektedir.

 HUKUKÇU İŞ İLANI

UCLG-MEWA İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere "Hukukçu" alınacaktır.

 HIRING PROJECT ASSISTANT

We are looking for colleagues to be employed as a Project Assistant as part of the Organization's Committees and Projects Department

 MODÜL 4: ETKİ ODAKLI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Kavşak Ağı’nın dördüncü e-öğrenme modülü “Etki Odaklı Proje Döngüsü Yönetimi” yayınlandı.

 4. AKILLI TAHRAN KONGRESİ

Sizleri 5-6 Temmuz 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan 4. Akıllı Tahran Kongresi hakkında bilgilendirmek isteriz.

 UCLG-MEWA NEWSLETTER -30

Dolu dolu bir çevre sayısı olan 30. sayımızı siz değerli okuyucularımızın beğenisine sunar, keyifli okumalar dileriz!

 HLPF 2021: SON HABERLER ve ÖNEMLİ BİLGİLER

2021 Üst Düzey Siyasi Forumu himayesinde gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetimler Ana Grup Yan Etkinliği (1) ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Günü ve Forumu (2) ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 İŞGAL ALTINDA KENT HAKKI: FİLİSTİN ÖRNEĞİ WEBİNARI

İngilizce, Türkçe, Arapça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde simultane çeviri olacaktır.

 UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ TANITIMI 10 HAZİRAN’DA ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dördüncü UCLG Kültür Zirvesi, 10 Haziran 2021’deki çevrimiçi resmi tanıtımından sonra, 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

 KAVŞAK AĞI E-ÖĞRENME MODÜLÜ 3 İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

"Paydaş Diyaloğu, Çatışma Yönetimi ve Müzakere"

TWITTER