UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ İDARİ TOPLANTISI VE TEMİZ VE YEŞİL BİR TOPARLANMA: COVİD-19 SONRASI DÖNEMDE İKLİM ÖNCELİKLERİ PROGRAMI

 

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında UCLG, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM) ve Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Dünya Sekretaryaları ve bunların bölgesel teşkilatları tarafından, iklim çalışmaları yürüten kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmek ve GCoM’un çalışmalarında yerelin ağırlığını artırmak amacıyla “Küresel-Bölgesel Koordinasyon Projesi” (Global-Regional Coordination Project) başlatıldı.

Bu proje kapsamında, UCLG teşkilatları ve ICLEI ofisleri tarafından iklim değişikliğine yönelik bölgesel ihtiyaçların ve önceliklerin tespit edileceği küresel bir haritalandırma çalışması yürütülüyor.

Bu küresel çalışmaya katkı sunmak üzere, UCLG-MEWA Çevre Komitesi, “Temiz ve Yeşil Bir Toparlanma: Covid-19 Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri” başlıklı bir program düzenliyor. UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenecek program, 21 Ocak Perşembe günü 14.00-16.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İklim politikalarının, önceliklerinin ve stratejilerinin tartışılacağı programa, siz değerli üyelerimizi davet ediyoruz. Detaylı program daha sonra tarafınıza iletilecektir.

Ayrıca, program öncesinde saat 13:00’da düzenlenecek olan UCLG-MEWA Çevre Komitesi İdari Toplantısı da tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Programa katılmak için bu bağlantı üzerinden kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Sorularınız için Komite Sekretaryası’ndan bize ulaşabilirsiniz: b.turksoy@uclg-mewa.org

DUYURULAR

 GOLD V Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu

SKA'nın yerelleştirme süreçlerinin güncel küresel bir haritasını ve özellikle desantralizasyonun ve çok düzeyli yönetişimin bu süreçlere olan katkısını ortaya koymayı amaçlayan "Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi" başlıklı GOLD V Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu'nu istifadenize sunarız.

 KURUCU BAŞKANIMIZ KADİR TOPBAŞ İÇİN E-TAZİYE DEFTERİ AÇILMIŞTIR

Yerel yönetim camiasına unutulmaz katkıları bulunan Kurucu Başkanımız için e-taziye defteri açmış bulunmaktayız.

 DESANTRALİZASYON VE YEREL DEMOKRASİ 5. KÜRESEL RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

"Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi5. Küresel RaporuYönetici Özeti" yayınımızı istifadenize sunarız.

 UCLG Yıllık İstişare Toplantısı - "MEWA Öncelikleri" Oturumu

UCLG İstişare Toplantısı kapsamında, UCLG-MEWA 18 Şubat’ta 10:00 – 11:30 CET saatleri arasında “MEWA Öncelikleri” üzerine bir oturum gerçekleştirecek.

 TAZİYE MESAJI

Kurucu Başkanımız Mimar Dr. Kadir Topbaş'ı kaybettik.

  UCLG-MEWA NEWSLETTER -29

UCLG-MEWA Newsletter'ın 29. sayısı yayında! Keyfili okumalar.

 LÜBNAN’IN TRABLUSŞAM BELEDİYESİ İLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

UCLG-MEWA ailesi olarak, Trablusşam kentinde 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen üzücü olay dolayısıyla Lübnan halkı ve yerel yönetim yetkilileri ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

 GÖÇ KÜRESEL GÖREV GÜCÜ (GTFM) "GÖÇE VE YERİNDEN EDİLMEYE KARŞI ETKİLİ YEREL MÜDAHALEDE ÇOK KATMANLI YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ" WEBİNARI

Göç Küresel Görev Gücü; 3 Şubat 2021, saat 14:00’da (GMT+3) “Göçe ve Yerinden Edilmeye Karşı Etkili Yerel Müdahalede Çok Katmanlı Yönetişimin Önemi” teması ile toplanıyor.

 Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü-Türkiye

Miras ancak kendi bağlamı içinde mirastır, iyi okumalar!

 Kültür 21 Dokümanları Antolojisi

Bu kitap kültürün, sürdürülebilir kalkınma içindeki rolünü vurgulayan dört farklı dokümanın bir araya getirilmesinden oluşuyor.

TWITTER