UCLG-MEWA, ARAP KENTLER TEŞKİLATI TARAFINDAN DÜZENLENEN ŞEHRİMİZ SORUMLULUĞUMUZDUR KONFERANSI’NA KATILDI

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, 12-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Umman’ın Salalah Bölgesi’nde gerçekleştirilen Şehirlerimiz Sorumluluğumuzdur Konferansı’na katıldı.  Gelişmekte olan kentlerde sürdürülebilirlik ortaklarının güçlendirilmesini konu edinen Konferans, Dhofar Belediyesi, Arap Planlama Enstitüsü ve First Care kuruluşunun yanı sıra, stratejik ortaklar olarak Arap Kentler Teşkilatı (ATO) ve UCLG-MEWA tarafından düzenlendi.

Konferans’ta; işsizlik, yoksulluk, kaynak yetersizliği, enerji - su krizleri ve alternatifleri hakkında nüfus artış hızlarında, kentsel kalkınmanın farklı yönlerinde küresel iklim değişikliğinin etkilerinde, politik, ekonomik ve sosyal krizlerde kayda değer bir gelişim için çağrıda bulunuldu.

Sürdürülebilir Şehir Stratejisi’nin benimsenmesi; kalkınma çalışmalarının, güvenliğin, sosyal ve ekonomik refahın entegrasyonu ve mükemmeliğinin sağlanmasına yönelik olarak köklü bir hizmetin mevcudiyeti ve sunulacak bu hizmetin özellikleri için bir temel oluşturmaktadır. Konferans bu kapsamda, birçok farklı katılımcı ile, kapsayıcı sürdürülebilir kalkınmanın etkinleştirilmesini kamu-özel sektör ve STK’lar arasındaki stratejik ortaklıkların inşa edilmesini, gelişen sürdürülebilir şehirlerin ve belediye meclislerinin verimliliğinin önündeki engellerin tartışılmasını, ve performanslarının son deneyimler, uygulamalar ve stratejiler aracılığıyla yükseltilmesini amaçlamıştır.

Etkinlikte, sürdürülebilir şehirler ve modern şehirler ile ilişkili konferans temaları aracılığıyla kalkınmanın dinamiği olarak belediye meclislerinin rolü ve sürdürülebilir ortaklıklar için birçok başarı öyküsü ve bildiri sunulmuştur.

Konferans, sürdürülebilir kalkınma ile alakalı geniş yelpazeli temalar doğrultusunda en önemli kalkınma konuları hakkında bilgi ve fikir alışverişinin yanı sıra teorik ve pratik uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

Kamu ve özel sektörden; Arap yetkililer, araştırmacılar ve uzmanlar ile ortaklar arasında yenilikçi bir iş birliğinin kurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, konferans katılımcıların sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili fikirlerini tartışma ve gözden geçirme anlamında önemli bir imkan sunmuştur.

Konferans sırasında ayrıca Dhofar Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi Başkanı Salim Aufait Al-Shanfari ile görüşülmüş ve UCLG-MEWA’nın son faaliyetleri ile üyeliği hakkında kendileri bilgilendirilmiştir. Dhofar Belediyesi’nin üye olması neticesinde; belediye, UCLG-MEWA’nın tüm faaliyetlerine katılabilecek ve MEWA Bölgesi’ndeki şehirler arasında güçlü ilişkiler ve köprüler kurabilecektir.

Ziyaret, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın Al Shanfari’ye plaket sunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son bulmuştur. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

 2018 UCLG DÜNYA KONSEYİ: PROGRAM VE GÜNDEMLER

Bildiğiniz üzere, Dünya Konseyi, 5-8 Kasım tarihleri arasında, Başkan Manuela Carmena'nın nazik davetleriyle Madrid’de; İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu ile art arda gerçekleştirilecektir.

 KARTEPE ZİRVESİ 2018: “GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK”

İlki “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikincisi hayata geçiriliyor. 26- 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek zirvenin, bu yılki temasını “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” başlığı oluşturmaktadır.

 TAKVİMİNİZE EKLEYİN: UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi, 20-22 KASIM 2018, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi‘nin bir faaliyeti olarak “UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi”, 20-22 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

 STRAZBURG’DAKİ YÖNETİM KURULU: ÖNEMLİ KARARLAR RAPORU

23-25 Mayıs 2018’de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu’nun ardından, Başlıca Kararlar Raporu’nu paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

TWITTER