UCLG-MEWA BAŞKANI MOHAMAD SAADIE'DEN YENİ YIL MESAJI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in Değerli Üyeleri, Çalışma Arkadaşlarım ve Dostlarım,

2020, pek çok zorluğa sahne olması ve bizi, yöntemlerimizi, stratejilerimizi ve iletişim biçimlerimizi değiştirmeye zorlaması bakımından, her düzeyde istisnai bir yıl oldu. Hiç kuşku yok ki dünyayı değiştiren en önemli olay, COVID-19 salgınıydı.

Varlığımızı tehdit eden COVID-19 salgını nedeniyle karşılaştığımız tüm zorluklara karşın, her zaman iyimserdik ve olumlu yan etkilerine bakmaya çalıştık. COVID-19, hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yerelleştirilmesini hızlandırdı hem de dirençlilik ve esneklik konularında ortaya çıkabilecek herhangi bir krize göğüs germe konusunda bağışıklığımızı güçlendirdi. Dahası, bu salgın zorluklara karşı koyan dirençli kentlerin kurulmasını kolaylaştırdı ve dayanışma ilkesine göre davranmamızı sağladı.

Uluslararası ve ulusal tepkiler ve destekler, çeşitli kesimlerde ortaya çıkan gereksinimleri karşılamayı amaçlar nitelikte oldu. Bu çabaların etkisi, sağlık boyutunu aştı ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarına da ulaştı. Uluslararası kuruluşların kriz karşısında insan onurunu korumak için küresel düzeyde bu zorluklara karşı attığı adımlardan ve yerel yönetimlerin; Amaç 17 başta olmak üzere SKA’larını önemini vurgulayan faaliyetlerinden dolayı gurur duyuyoruz ve minnettarız.

Yerel ve bölgesel düzeylere gelince, UCLG-MEWA ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı unvanıyla, hem 2030 Gündemi’ni gerçekleştirmek hem de geçmiş ve var olan zorluklara, -MEWA bölgesindeki sığınmacı ve göçmenlerin oranının yüksekliği nedeniyle zorlu bir iş olan- yurttaşlık ilkelerini ayrım gözetmeksizin uygulayarak karşı koyma konusunda var gücümle elimden geleni yaptım. Bununla birlikte, COVID-19'un dayattığı zorluklarla yüzleşmelerine ve SKA’ların ilkelerini genelleştirmelerine olanak sağlamak için belediyeler arasında dayanışma ilkesini benimsedik. 2020 yılı, aynı zamanda, çabaları yoğunlaştırmamıza, boşlukları kapatmamıza ve sivil toplumun bu zorluklara yanıt vermedeki etkin rolüne ışık tutmamıza olanak tanıdı. Ayrıca, bize, belediyeler ile katılımcı yaklaşımı benimseme ve stratejimizi uygulayabildiğimiz gönüllülük sürecini etkin kılma fırsatı sundu.

2020'de vurgulanan en önemli mesaj, insani ilkelere geri dönmekti çünkü insanlık ne kadar teknolojik gelişmeye ulaşırsa ulaşsın, insan haklarına saygı, varlığımızın nihai hedefidir. Bu nedenle, tüm beklenmedik krizlerin zorluklarına üst düzey bir dayanışma ile karşı koymak için gerekli teknik desteği sağlamak amacıyla, siz meslektaşlarımı; gerek düzenli olarak deneyim alışverişinde bulunmak gerekse öğrenilen dersleri ve iyi uygulamaları tartışmak üzere oluşturduğumuz ortamlara katılmaya ve ortak çalışmaya çağırıyorum.

2021 yılının, halklarımıza, ülkelerimize ve tüm dünyaya şifa, bolluk ve barış getirmesini diliyorum. Hepinize, özellikle de UCLG Başkanı Dr. Mohamad BOUDRA'ya, UCLG Genel Sekreteri Sayın Emilia SAIZ'e, Başkan Yardımcılarına, Eş Başkanlara, Bölge Teşkilatları’nın Genel Sekreterlerine ve çalışanlarına, tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize teşekkür ederim.

Son olarak, bu yıl, Sayın Genel Sekreter Mehmet DUMAN'ın yol göstericiliğinde yoğun çaba sarf eden ve faaliyetleri takdirle izlenen UCLG-MEWA ekibini kutluyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun!

DUYURULAR

 ULUSLARARASI DÜZEYDE YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞ BİRLİĞİ: UCLG-MEWA

Özel olarak UCLG-MEWA'ya genel olarak ise yerel yönetimlerin küresel iş birliği üzerine yoğunlaşan, on sekiz yıllık deneyimimizin küresel literatürde nasıl bir bağlama denk düştüğünü tanımlama hassasiyetinde olan tez çalışmasını istifadelerinize sunarız!

 YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ 2

Kentsel ölçekteki deneyimlerin yerel aktörlerce aktarıldığı, salgına karşı verilen ilk tepkiden kentteki kamusal hizmetlerin dönüşümüne kadar birçok noktayı içinde barındıran kitabımız yayında!

 ARACI ŞEHİRLER KÜTAHYA DEKLARASYONU YAYINLANDI

Kütahya Deklarasyonu, aracı şehirleri eylem odaklı bir gündem içerisinde tutuyor. Deklarasyon’da özellikle, COVID-19 sonrası kalkınma gündeminde bu şehirlerin potansiyeline yönelik dikkat çekici ayrıntılar mevcut!

 UCLG-MEWA NEWSLETTER-31

"Uygulamadan Raporlamaya: SKA'ların Yerelleştirilmesinde Öncü Şehirler" temalı 31. sayımızı siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunar, keyifli okumalar dileriz!

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEYİ BALIKESİR’DE TOPLANIYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nı 11 Kasım 2021 Perşembe günü, UCLG-MEWA’nın Eş Başkanlığı görevini yürütmekte olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecektir.

 ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU KÜTAHYA’DA DÜZENLENDİ

Forum, 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 UCLG-MEWA İLE AMF ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

UCLG-MEWA ile Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) arasında, kentsel küresel gündemlerin yerelleştirilmesini teşvik etmek ve her iki kuruluşun üyelik tabanını genişletmek amacıyla Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

 KAVŞAK AĞI 6. E-MODÜLÜ SİZLERLE!

10 farklı E-öğrenme modülünü içerecek programın “Fon Kaynakları Geliştirme ve Sosyal Girişimcilik” adlı altıncı modülü de yayınlandı!

 TÜRKİYE KENT İÇİ ULAŞIM AĞI PROJEMİZ KAPSAMINDA HAZIRLADIĞIMIZ 5. MODÜL YAYINDA!

Modülde “Sivil Toplum ve Yerel Yönetişim” konusunu ele aldık. ‬

 UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ İZMİR: KAYIT & PROGRAM

Zirve, kültürün kalkınmadaki rolü hakkında güçlü mesajlar verecek ve kültürün sürdürülebilir kentlerin ve toplulukların ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayacaktır.

TWITTER