UCLG-MEWA BAŞKANI MOHAMAD SAADIE'DEN YENİ YIL MESAJI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in Değerli Üyeleri, Çalışma Arkadaşlarım ve Dostlarım,

2020, pek çok zorluğa sahne olması ve bizi, yöntemlerimizi, stratejilerimizi ve iletişim biçimlerimizi değiştirmeye zorlaması bakımından, her düzeyde istisnai bir yıl oldu. Hiç kuşku yok ki dünyayı değiştiren en önemli olay, COVID-19 salgınıydı.

Varlığımızı tehdit eden COVID-19 salgını nedeniyle karşılaştığımız tüm zorluklara karşın, her zaman iyimserdik ve olumlu yan etkilerine bakmaya çalıştık. COVID-19, hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yerelleştirilmesini hızlandırdı hem de dirençlilik ve esneklik konularında ortaya çıkabilecek herhangi bir krize göğüs germe konusunda bağışıklığımızı güçlendirdi. Dahası, bu salgın zorluklara karşı koyan dirençli kentlerin kurulmasını kolaylaştırdı ve dayanışma ilkesine göre davranmamızı sağladı.

Uluslararası ve ulusal tepkiler ve destekler, çeşitli kesimlerde ortaya çıkan gereksinimleri karşılamayı amaçlar nitelikte oldu. Bu çabaların etkisi, sağlık boyutunu aştı ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarına da ulaştı. Uluslararası kuruluşların kriz karşısında insan onurunu korumak için küresel düzeyde bu zorluklara karşı attığı adımlardan ve yerel yönetimlerin; Amaç 17 başta olmak üzere SKA’larını önemini vurgulayan faaliyetlerinden dolayı gurur duyuyoruz ve minnettarız.

Yerel ve bölgesel düzeylere gelince, UCLG-MEWA ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı unvanıyla, hem 2030 Gündemi’ni gerçekleştirmek hem de geçmiş ve var olan zorluklara, -MEWA bölgesindeki sığınmacı ve göçmenlerin oranının yüksekliği nedeniyle zorlu bir iş olan- yurttaşlık ilkelerini ayrım gözetmeksizin uygulayarak karşı koyma konusunda var gücümle elimden geleni yaptım. Bununla birlikte, COVID-19'un dayattığı zorluklarla yüzleşmelerine ve SKA’ların ilkelerini genelleştirmelerine olanak sağlamak için belediyeler arasında dayanışma ilkesini benimsedik. 2020 yılı, aynı zamanda, çabaları yoğunlaştırmamıza, boşlukları kapatmamıza ve sivil toplumun bu zorluklara yanıt vermedeki etkin rolüne ışık tutmamıza olanak tanıdı. Ayrıca, bize, belediyeler ile katılımcı yaklaşımı benimseme ve stratejimizi uygulayabildiğimiz gönüllülük sürecini etkin kılma fırsatı sundu.

2020'de vurgulanan en önemli mesaj, insani ilkelere geri dönmekti çünkü insanlık ne kadar teknolojik gelişmeye ulaşırsa ulaşsın, insan haklarına saygı, varlığımızın nihai hedefidir. Bu nedenle, tüm beklenmedik krizlerin zorluklarına üst düzey bir dayanışma ile karşı koymak için gerekli teknik desteği sağlamak amacıyla, siz meslektaşlarımı; gerek düzenli olarak deneyim alışverişinde bulunmak gerekse öğrenilen dersleri ve iyi uygulamaları tartışmak üzere oluşturduğumuz ortamlara katılmaya ve ortak çalışmaya çağırıyorum.

2021 yılının, halklarımıza, ülkelerimize ve tüm dünyaya şifa, bolluk ve barış getirmesini diliyorum. Hepinize, özellikle de UCLG Başkanı Dr. Mohamad BOUDRA'ya, UCLG Genel Sekreteri Sayın Emilia SAIZ'e, Başkan Yardımcılarına, Eş Başkanlara, Bölge Teşkilatları’nın Genel Sekreterlerine ve çalışanlarına, tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize teşekkür ederim.

Son olarak, bu yıl, Sayın Genel Sekreter Mehmet DUMAN'ın yol göstericiliğinde yoğun çaba sarf eden ve faaliyetleri takdirle izlenen UCLG-MEWA ekibini kutluyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun!

DUYURULAR

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ İDARİ TOPLANTISI VE TEMİZ VE YEŞİL BİR TOPARLANMA: COVİD-19 SONRASI DÖNEMDE İKLİM ÖNCELİKLERİ PROGRAMI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi, İdari Toplantısını ve Temiz ve Yeşil Bir Toparlanma: Covid-19 Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri Programını çevrimiçi olarak 21 Ocak 2021 Perşembe günü düzenleyecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK TOPLANIYOR

Toplantı, tüm üye ve paydaşları bir araya getirmeyi ve MEWA Bölgesi ekseninde kültür ekosisteminin aktörleri arasında canlı bir fikir alışverişi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

 UCLG-MEWA BAŞKANI MOHAMAD SAADIE'DEN YENİ YIL MESAJI

Saadie: "2021 yılının, halklarımıza, ülkelerimize ve tüm dünyaya şifa, bolluk ve barış getirmesini diliyorum."

 KENTSEL HAREKETLİLİK İHTİYAÇ TESPİT ANKETİ

"Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi kapsamında gerçekleştirilen ankete katılımlarınızı bekliyoruz.

 KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL YÖNETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Programı, 15-16 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAMU HİZMETİ ÖDÜLLERİ 2021’E SON BAŞVURU TARİHİ 24 KASIM 2020

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Ödülleri 2021’e son başvuru tarihi 24 Kasım 2020'ye uzatıldı.

 D-8 GENEL SEKRETERİ, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato’Ku Jaafar Ku Shaari ile 25 Kasım 2020 Çarşamba, saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşide sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Söyleşi İngilizce olarak yayınlanacaktır.

 TEHRAN GOLDEN ADOBE GLOBAL AWARD 2020

 ALAADDİN M. AL BATTA, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNİN KONUĞU OLUYOR

26 Ekim 2020 Pazartesi, saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşide sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU & KONSEYİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANIYOR

22 EKİM 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan toplantılarımıza katılımlarınızı bekliyoruz.

TWITTER