UCLG-MEWA “COVID-19 ACİL EYLEM PLANI - YEREL KÜLTÜR EYLEMLERİ İÇİN BİR REHBER” YAYININI YEREL YÖNETİMLERE SUNUYOR

COVID-19 salgını şehirleri derinden etkiledi ve kriz öncesi standartlar bu süreçte geride bırakıldı. Hayatın tüm alanları gibi kültür ve kültür sektörü de bir duraklama aşamasına girdi. Müzeler, sinemalar, sit alanları kapandı ve kültürel faaliyetler ertelendi. Ancak tüm dünya genelindeki zorunlu ya da gönüllü ev karantinalarının ortaya koyduğu üzere, en zor zamanlarda dahi insanların kültüre olan talebi bitmedi hatta kültür, insanların evde geçirdiği zamanın ciddi bir bölümünü teşkil etmekte. Halka en yakın idari birimler olarak yerel yönetimler, krizin şehirler ve insanlar üzerindeki etkisini hafifletmek için ciddi önlemler almaya devam ediyor. Kültür hizmetlerinin sunulması da yerel yönetimlerin görevlerinden birini oluşturmakta. Online platformlar sayesinde, belediyeler kültürel faaliyetleri vatandaşlara ulaştırma imkânı buldu. Ancak yerel yönetimlerin, kriz dönemindeki kültürel politika ve eylemlerinin yeterli seviyede olmadığı uzmanlar tarafından dile getirilmektedir.

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi olarak, yerel yönetimlerin kısa ya da orta vadeli eylem planlarına destek sunmak ve zemin hazırlamak için, beş temel öncelik etrafında şekillenen “COVID-19 Acil Eylem Planı - Yerel Kültür Eylemleri için Bir Rehber” yayınını sunuyoruz. Bu rehberde sunulan beş öncelik, belediyelere;

  • İlk adım olarak, yerel koşullarını düşünerek kendi kültür eylem planlarını hazırlamalarını,
  • Kültürel mekânların açılması için acele edilmemesi gerektiğini,
  • Kültürel faaliyetlerin internete taşınması ve internet erişimi kısıtlı olan dezavantajlı grupların göz önünde bulundurulmasını,
  • Salgından ekonomik olarak etkilenen kültür sektörü bileşenlerine destek verilmesini,
  • Dini ve geleneksel gün ve bayramların idrak edilmesi için vatandaşlara alternatifler sunulmasını,

tavsiye etmektedir.


COVID-19 ACİL EYLEM PLANI - YEREL KÜLTÜR EYLEMLERİ İÇİN BİR REHBER

DUYURULAR

  4. YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER HLPF RAPORU YAYIMLANDI

SKH’lerin yerleştirilmesine dair küresel raporun bu yılki sayısını istifadenize sunarız.

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ WEB SİTESİ

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi öncülüğünde yıl sonunda yayına girecek ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir turizme dair projelerinin toplanacağı web siteye sizler de belediyenizin iyi uygulama örneklerini gönderebilirsiniz.

 MOHAMAD SAADIE, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri Lübnan'dan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie’ yi konuk ediyor.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ'NİN KONUĞU MAHMUT ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri'nin konuğu oluyor.

 RASİM ARI, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yerel yönetim söyleşileri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Rasim Arı’yı konuk ediyor.

 UCLG YÖNETİM KURULU

UCLG’nin 2020 yılındaki ilk Yönetim Kurulu Toplantısı, 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İtalya’nın Roma şehrinde yapılması planlanan toplantı, mevcut salgın nedeniyle online olarak düzenlendi.

 UCLG CIB 2020 YILLIK TOPLANTISI

UCLG’nin Kapasite ve Kurumsal Gelişim (CIB) Çalışma Grubu, kapasite geliştirme ve yerel yönetimlerde kalkınma iş birliği alanlarında aktif yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin uzmanlarından oluşan teknik bir platformdur.

 UCLG YÖNETİM KURULU 28-29 Mayıs 2020

 COVID-19 SONRASI İÇİN TALİMATNAME

UCLG ağı, üyeleri, sekreterlikleri ve temsil ettiği topluluk, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı bir şekilde yaşamak ve çalışmak durumunda kaldı. Yerel ve bölgesel yönetimler bu tartışmaya öncülük etmeye hazır; bu kapsamda, UCLG Başkanlık Divanı gelecek adımlar için bir Talimatname üzerinde anlaşt

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ’NE ONLİNE OLARAK DEVAM DİYOR

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz söyleşilerimize, online olarak sosyal medya hesaplarımızdan devam ediyoruz.

TWITTER