UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA KONGRESİ (http://congress.uclg-mewa.org)

UCLG-MEWA Anatüzüğü’nün 35. Maddesi ve UCLG-MEWA İçtüzüğü’nün 7. Maddesi gereğince UCLG-MEWA Kongresi UCLG Dünya Kongresi ile aynı yıl içerisinde olağan şekilde toplanır. 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak toplantıda UCLG-MEWA’nın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra, UCLG-MEWA komiteleri için Başkanlık Divanı seçimleri yapılacaktır. 

Gerçekleştirilecek kongrede UCLG-MEWA üyelerinin aday olabilecekleri organlar şunlardır:

 • UCLG-MEWA Başkanlığı (1 Başkan)
 • UCLG-MEWA Eş Başkanlıkları (5 Eş Başkan)
 • UCLG-MEWA Denetim Kurulu / Mali Yönetim Komitesi
  • UCLG-MEWA Denetim Kurulu Başkanı/Sayman (1 Başkan/Sayman)
  • UCLG-MEWA Denetim Kurulu /Mali Yönetim Komitesi Üyeleri- (4 üye)
 • UCLG-MEWA Ombudsmanı ( 1 Ombudsman)
 • UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyeliği (33 Yönetim Kurulu Üyeliği)
 • UCLG-MEWA Konsey Üyeliği (99 Konsey Üyeliği)
 • UCLG Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği (12 Yönetim Kurulu Üyeliği)
 • UCLG Dünya Teşkilatı Konsey Üyeliği (35 Konsey Üyeliği)

Ayrıca UCLG-MEWA’nın Başkanlık Divanı’nın belirleneceği komiteleri de şu şekildedir:  

 • Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi
 • Çevre Komitesi
 • Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi
 • Kültür ve Turizm Komitesi 
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi
 • Sosyal İçerme Komitesi

Kongre ve adaylık süreci ile ilgili bilgilere UCLG-MEWA web sitesinde yer alan Teşkilat Anatüzüğü üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

DUYURULAR

 SAYIN MOHAMAD SAADIE’DEN TEBRİK MESAJI

Yeni yıl vesilesiyle sizlere saygılarımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 2020 yılının tüm dünya ve özellikle MEWA bölgesi için esenlik, refah ve her kademede ilerleme ile dolu bir yıl olmasını diliyorum.

 ACE of M.I.C.E. EXHIBITION BY TURKISH AIRLINES

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

TWITTER