UCLG-MEWA İSTİŞARE TOPLANTISI’19: “ KAPSAYICI, BİLGİLENDİRİCİ, İNTERAKTİF”

 

UCLG-MEWA İstişare Toplantısı, 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde UCLG-MEWA Başkanlık Divanı, UCLG-MEWA Komite Başkanları ve stratejik ortakların da katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Güçlü bir kurumsal yapının inşası üzerine şekillenen toplantı; “kapsayıcı, bilgilendirici ve interaktif” vurgusu ile öne çıktı. İki gün süren etkinlikte; “2020’ye Giden Süreçte UCLG-MEWA Stratejik Planı”,  “Bölgesel Kalkınma Yolunda Ortaklıklar”, “Küresel Gündemden Notlar: UCLG Retreat & Kalkınma Politika Forumu” ve “UCLG-MEWA Stratejik Öncelikleri” başlıkları altında oturumlar gerçekleştirildi.  Toplantıda aynı zamanda UCLG Dünya Teşkilatı’nın  Learning Birimi tarafından, UCLG Dünya Teşkilatı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH’ler) yerelleştirilmesi konusundaki stratejisi  paylaşıldı.

Toplantının açılış oturumundan evvel 26 Şubat 2019 tarihinde UCLG-MEWA Başkanlık Divanı ve Komite Başkanları’nın katılımı ile Kapalı Oturum gerçekleştirildi. UCLG-MEWA Kurucu Başkanı ve UCLG 2010-2016 Dönem Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş’ın onur konuğu olarak katıldığı Oturum’da,2019’a giden süreçte UCLG-MEWA’nın teşkilat yapısına ve işleyişine ilişkin konular görüşüldü. UCLG-MEWA’nın Kurucu Başkanlığı ve UCLG’nin 2010 ve 2016 yılları arasında iki dönem yürüttüğü başkanlıklar vesilesiyle teşkilat içerisinde sahip olduğu bilgi ve deneyimleri paylaşan Dr.Topbaş,yerel yönetimlerin BM nezdinde geldiği noktayı değerlendirdi. Dr.Topbaş, UCLG-MEWA gibi politize olmayan sivil toplum kuruluşlarının daha aktif ve verimli çalışmasının yerel yönetimler için büyük önem arz ettiğini belirtti. Konuşmasında aynı zamanda UCLG Dünya Teşkilatı Başkanlığı döneminde BM ile iyi ilişkiler kurulduğunu ifade eden Dr. Topbaş, UCLG’nin BM nezdinde tanınmasını sağlayacak bir zemin oluşturduklarını da dile getirdi.

2019 Yılında Kurumsal Görünürlük Artacak

Toplantının açılış oturumu UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın konuşması ile başladı. Genel Sekreter Duman, toplantının UCLG-MEWA’nın kurumsal gelişimine ve ortaklıkların güçlendirilmesine katkı sunacağını belirtti. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie ise  UCLG-MEWA’nın sadece Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nde değil aynı zamanda farklı coğrafyalarda da önemli işbirlikleri kurduğuna dikkat çekti.  Eş Başkan Saadie ayrıca, kurumsal hedeflere ulaşma yolunda birlikte düşünmenin ve birlikte adım atmanın önemli olduğunu belirtti.  

“2020’ye Giden Süreçte UCLG-MEWA Stratejik Planı” başlıklı oturumda ise 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, 2019 yılında yapılması planlanan çalışmalar üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. 2019 yılı çalışma programında; SKH’lerin haritalandırılmasına ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilen Pilot Proje’nin  MEWA Bölgesi’nde yer alan farklı ülkelerde de  gerçekleştirilmesi ve UCLG-MEWA’nın görünürlük çalışmalarının artırılması yönündeki tartışmalar ve gündem maddeleri ön plana çıktı.  UCLG-MEWA tarafından oluşturulan ve başarılı mülteci kadınların hikayesini konu alan “İlham Veren Sesler” kısa filminin de bu oturumda ilk defa gösterimi gerçekleştirildi.

Toplantının bir diğer oturumu olan “Bölgesel Kalkınma Yolunda Ortaklıklar” konusunda yapılan görüşmelerde, UCLG-MEWA’nın paydaşlarından 2018 yılı değerlendirmeleri alındı. Paydaşlar  ayrıca, 2019 yılına dair planlarını ve UCLG-MEWA ile yapabilecekleri çalışmaları bu oturumda dile getirdi. Oturum; Arap Kentler Teşkilatı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi yerel yönetim birliklerinden temsilcilerin de katıldığı interaktif bir formatta gerçekleştirildi.

“Küresel Gündemden Notlar: UCLG Retreat & Kalkınma Politika Forumu” oturumunda ise katılımcıların fikirlerinin küresel platformlara taşınması amacıyla bir dizi tartışma gerçekleştirildi. Oturumda UCLG Retreat Toplantısı’nın çıktıları paylaşılarak, Mart ayı içerisinde yapılacak Kalkınma Politika Forumu 7. Küresel Toplantısı için de öneriler alındı.

Toplantının ikinci günü ise UCLG-MEWA’nın;

  • Yerel Kalkınma & Yönetişim
  • İklim Değişikliğiyle Mücadele & Adaptasyon
  • Göç  & Sosyal Uyum
  • Kentsel Dirençlilik

başlıkları altındaki stratejik öncelikleri kapsamında 2019 yılında yapılacak faaliyetlerin sunumu ile başladı.

Son oturum ise; UCLG Learning Temsilcisi Raphael Sedlitzky’nin sunumu ile tamamlandı. Bu kapsamda; şehirlerin ve bölgelerin karşılaştığı zorluklara karşı üretilen çözüm yollarına ilişkin kullanılan metodoloji ve uygulamaya yönelik farklı öğrenme yöntemleri katılımcılarla paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak Sedlitzky tarafından, SKH’lerin yerelleştirilmesine yönelik geliştirdikleri modül ile ilgili de katılımcılara bilgi verildi.

Gelecek yıl üçüncüsü düzenlenecek UCLG-MEWA İstişare Toplantısı’nın 2020 Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu kapsamda 2018 yılında belirlenen stratejik hedefler konusunda elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, teşkilatın yeni yol haritası belirlenecek. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER