UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI'NDAN AYASOFYA MESAJI

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı üyeleri, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasını desteklemek üzere yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamanın imzacıları: Yücel Yılmaz (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı), Rasim Arı (Nevşehir Belediye Başkanı), Volkan Yılmaz (Silivri Belediye Başkanı), Zeynel Abidin Beyazgül (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı), Iraj Shahin Baher (Tebriz Belediye Başkanı).

 

“Bizler, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi üyeleri olarak,

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) bünyesinde faaliyet gösteren komitemizde; kültür mirasının ve kültürel hakların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi biçimde korunması gerektiğine inanıyor ve bu öncelik ekseninde faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

10 Temmuz Cuma günü, Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı 10’uncu Dairesi ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 1453’den 1934 yılına kadar 481 yıl kesintisiz olarak inananlara cami olarak hizmet etmiş “Ayasofya Müzesi’nin” statüsünün yeniden cami olarak belirlenmesini takdirle karşılıyoruz.

1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethini takiben, Sultan II. Mehmet tarafından cami olarak vakfedilen ve vakıf statüsünde olan bu eserin, cami olarak yeniden açılması bir meşruiyet sorunu yaratmayacağı gibi, vakıflar hukuku açısından da bir gerekliliktir. 2012 yılından itibaren, İstanbul şehir imar planlarında da Ayasofya, “cami-müze” ismiyle anılmaktadır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii’nin, müze statüsünde kalmaktansa asıl hüviyeti olan ibadethaneye çevrilmesi, bu kıymetli mirasın korunması ve ihyası açısından yerinde bir karardır. 1972 tarihli UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerde, Dünya Mirası Listesi’ndeki eserler için statü değişimini engelleyecek bir hüküm bulunmamaktadır. 13. yüzyılda katedrale çevrilen İspanya, Endülüs’teki Kurtuba Camii’nin Dünya Mirası Listesi’nde yer alması da bunun göstergesidir.

Memnuniyetle karşıladığımız üzere; Orta Doğu ve Batı Asya’daki diğer camilerde olduğu gibi Ayasofya Camii’nin de ayrım gözetmeksizin tüm inanç gruplarının ziyaretine açık olacağı ve bir kültür mirası olarak korunacağı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmiştir. Bu doğrultuda, Ayasofya’nın cami olarak yeniden açılması kararını güçlü biçimde desteklediğimizi açıklıyoruz.”

DUYURULAR

 KAVŞAK AĞI MİKRO-HİBE PROGRAMI BAŞLADI!

WRI Türkiye Koordinatörlüğü'nde ilerleyen ve UCLG-MEWA'nın da parçası olduğu KAVŞAK ağı, sürdürülebilir kent içi ulaşım projeleri için hibe desteği açıkladı.

 KAVŞAK E-ÖĞRENME PROGRAMI, WEBİNAR SERİSİNİ YAYINLAMAYA BAŞLIYOR!

 İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS’TE ZORLA YERİNDEN EDİLMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Kudüs Yüksek Komitesi tarafından hazırlanan ve işgal altındaki Kudüs kentinde devam eden ev yıkımlarına ve zorla yerinden edilmelere dair gelişmeleri aktaran bilgi notunu sizlerle paylaşmak istiyoruz!

 ULUSLARARASI DÜZEYDE YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞ BİRLİĞİ: UCLG-MEWA

Özel olarak UCLG-MEWA'ya genel olarak ise yerel yönetimlerin küresel iş birliği üzerine yoğunlaşan, on sekiz yıllık deneyimimizin küresel literatürde nasıl bir bağlama denk düştüğünü tanımlama hassasiyetinde olan tez çalışmasını istifadelerinize sunarız!

 YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ 2

Kentsel ölçekteki deneyimlerin yerel aktörlerce aktarıldığı, salgına karşı verilen ilk tepkiden kentteki kamusal hizmetlerin dönüşümüne kadar birçok noktayı içinde barındıran kitabımız yayında!

 ARACI ŞEHİRLER KÜTAHYA DEKLARASYONU YAYINLANDI

Kütahya Deklarasyonu, aracı şehirleri eylem odaklı bir gündem içerisinde tutuyor. Deklarasyon’da özellikle, COVID-19 sonrası kalkınma gündeminde bu şehirlerin potansiyeline yönelik dikkat çekici ayrıntılar mevcut!

 UCLG-MEWA NEWSLETTER-31

"Uygulamadan Raporlamaya: SKA'ların Yerelleştirilmesinde Öncü Şehirler" temalı 31. sayımızı siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunar, keyifli okumalar dileriz!

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEYİ BALIKESİR’DE TOPLANIYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nı 11 Kasım 2021 Perşembe günü, UCLG-MEWA’nın Eş Başkanlığı görevini yürütmekte olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecektir.

 ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU KÜTAHYA’DA DÜZENLENDİ

Forum, 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 UCLG-MEWA İLE AMF ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

UCLG-MEWA ile Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) arasında, kentsel küresel gündemlerin yerelleştirilmesini teşvik etmek ve her iki kuruluşun üyelik tabanını genişletmek amacıyla Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

TWITTER