UCLG-MEWA KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE KENT DİPLOMASİSİ KOMİTESİ & ÇEVRE KOMİTESİ TOPLANTILARI

UCLG-MEWA’nın tematik alanlarda kurduğu komitelerden ikisi olan Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi ile Çevre Komitesi’nin üyeleri 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Filistin’in Ramallah kentinde bir araya geldi. Komite idari toplantılarının yanı sıra tematik oturumlarla da zenginleşen toplantıda; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden iklim değişikliği ile mücadeleye, kent diplomasisinden çevresel kentsel dirençliliğe kadar farklı alanlarda pek çok konu ele alındı. 2017 yılında Filistin’in Nablus kentinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Komite Toplantıları’nın ardından, Filistin’deki üyelerin yoğun katılımı ile farklı bir platformda tekrar bir araya gelindi.

Ramallah Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve UCLG-MEWA’nın 2016-2019 Dönemi Eş Başkanlığı’nı yürüten Filistin Yerel Yönetimler Birliği’nin (APLA) koordinasyonunda gerçekleştirilen program, 15 Nisan 2019 tarihli Açılış Oturumu ile başladı. Ramallah Belediye Başkanı ve aynı zamanda APLA Başkanı Musa Hadid, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Filistin Çevre Kalitesi İdaresi Başkanı Adala Al Atireh, Ramallah ve El Bireh Valisi Laila Ghannam ile Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu’nun katılımı ile gerçekleştirilen program; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden çok sayıda temsilciye ev sahipliği yaptı.   

Programın açılışında konuşan ev sahibi Ramallah Belediye Başkanı Musa Hadid, özellikle kent diplomasisi ile çevre konusunun bir araya getirildiği program kapsamında; artan nüfus ile birlikte oluşacak çevresel zorluklarla başa çıkmanın ve kentlerdeki zorlukların fırsatlara dönüştürülmesinin önemi üzerinde durdu. Ülkelerin zorlu koşullar altında dahi kentler üzerinden önemli başarılara imza atabileceği ve bu sayede uluslararası diplomaside yer alabileceği, genel anlamda Başkan Hadid tarafından vurgulanan hususlar arasında yerini aldı. Konuşmasını gerçekleştiren UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise düzenlenen toplantının, kentlerin uluslararası platformlardaki görünürlüğüne sağladığı katkı üzerinde durdu. Özellikle 100 Dirençli Şehir Ağı’na üye olan ilk Filistin şehri olan Ramallah’ın bu anlamda öne çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Duman, bu tür başarılara sahip kentlerin, bir uluslararası yerel yönetim birliği olarak UCLG-MEWA’ya motivasyon kaynağı oluşturduğunun da altını çizdi.  

Açılış Oturumu’nun ardından Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi’nin idari toplantısına geçildi. Ramallah Belediye Başkanı ve APLA Başkanı Musa Hadid’in başkanlığında yürütülen toplantıda, komitenin faaliyet raporu ve programının yanı sıra, üyelik hareketleri de görüşüldü. Temmuz ayında Amman’da gerçekleştirilmesi planlanan UCLG-MEWA Kongresi evvelinde komiteye ilişkin alınacak kararlar, üyelerle yapılan istişareler sonucunda neticelendirildi.

İdari toplantının ardından Komite Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği’ni temsilen programa katılan Uzman Yunus Biçer tarafından “Diplomasinin Tamamlayıcı Öğesi: Kardeş Şehirler” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Kardeş şehir kavramının kapsamı, tarihçesi, bileşenleri, yasal prosedürleri, güçlü bir ilişki için tesis edilmesi gereken hususlar, iyi uygulama örnekleri, Türkiye Belediyeler Birliği’nin süreç içerisindeki rolü, Avrupa’daki ve Türkiye’deki kardeş şehir sayıları ve son olarak Filistin ile Türkiye arasında kurulan kardeş şehir ilişkileri, genel anlamda sunumun içeriğini oluşturdu.

Akabinde yapılan tematik oturumlar ise “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Uygulanması” konusu ile başladı. Gazeteci Sibel Bülay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Ramallah Belediyesi, UN-Habitat, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birzeit Üniversitesi’nden temsilciler yer aldı. Panelistler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; 2030 Gündemi’ne ilişkin MEWA Bölgesi’ndeki bilinç ve farkındalık düzeyi değerlendirilerek, hedeflerin uygulanmasındaki zorluklar ve fırsatlar da paylaşıldı.

Komitenin bir sonraki tematik oturumu ise “Uluslararası İlişkilerde Yenilikçi Yöntemler: Kent Diplomasisi” başlığı altında gerçekleştirildi. UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından gerçekleştirilen oturumda El Halil Belediyesi, Hollanda Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri panelist olarak yer aldı. Kentlerin küresel düzeyde etki alanının genişlediği günümüzde; uluslararası kalkınma sistematiğinde kent diplomasisinin rolü ve MEWA Bölgesi’ndeki izdüşümü, bahse konu oturumda değerlendirildi. Kentlerin uluslararası işbirliklerinde yaşadıkları sorunların ve sahip oldukları fırsatların paylaşılması da oturumun bir diğer amacı oldu.

Ramallah Programı’nın 16 Nisan 2019 tarihli ikinci günü, Çevre Komitesi’nin idari oturumu ile başladı. Ramallah Belediye Başkanı ve APLA Başkanı Musa Hadid’in başkanlığında düzenlenen ve üyelerin aktif katılımı ile gerçekleşen oturumda komitenin faaliyet raporu ve programının yanı sıra üyelik hareketleri ve komitenin bir sonraki toplantısı için ev sahibi belediye önerileri de görüşüldü.

Üç farklı alanda düzenlenen tematik oturumların ilki “ İklim Değişikliği ile Mücadele” konusu altında gerçekleştirildi. Ramallah Belediyesi Sağlık ve Çevre Şube Müdürü Malvena El Jamal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Filistin Çevre Kalitesi İdaresi, El Halil Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nden temsilciler, oturuma sunumları ile katkı sağladı. Oturumda genel manada; MEWA Bölgesi’nde bulunan kentlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalar, iklim değişikliği eylem planı hazırlıkları ve bu çalışmaların önemi değerlendirildi.

Çevre Komitesi’nin bir sonraki tematik oturumu, “Çevresel Kentsel Dirençlilik: İyi Uygulamalar, Zorluklar ve Fırsatlar” teması altında gerçekleştirildi. Kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadelesinin kentsel dirençlilik teması altında değerlendirildiği oturum, UCLG Dünya Teşkilatı’nın Eş Başkanlığı’nı yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Dış İlişkiler Uzmanı Fatih Taşdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Ramallah Belediyesi, Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar İdaresi, Nablus Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden temsilciler, oturumda panelist olarak yer aldı.

Son tematik oturum; “Çevresel Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı” başlığı altında gerçekleştirildi. Başta güneş ve su olmak üzere doğal kaynakların etkin kullanım yöntemlerinin değerlendirildiği oturumda aynı zamanda katı atıkların geri dönüşümünde kullanılan yenilikçi yöntemler de ele alındı. Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, El Halil ve Beytüllahim Valilikleri Katı Atık Yönetimi Ortak Hizmetler Konseyi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Filistin Hidroloji Grubu temsilcileri, oturumda panelist olarak yer aldı.   

Çevre Komitesi’nin tematik oturumlarının ardından yapılan genel değerlendirme ile program sonlandırıldı. Her iki komitenin idari toplantılarında alınan tavsiye kararları, UCLG-MEWA’nın Temmuz ayında Amman’da gerçekleştirilecek Kongresi’nde görüşülerek karara bağlanacak.

DUYURULAR

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

TWITTER