UCLG-MEWA KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE KENT DİPLOMASİSİ KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI

 

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı 10 Temmuz 2017 tarihinde Komite Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Anılan toplantıya; Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Şefi Ömer Faruk Sarı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkan Vekili Doğan Sarı katıldı.

Komitenin 11 Mart 2017 tarihinde Filistin’in Nablus kentinde gerçekleştirilen ilk toplantısında üzerinde fikir birliğine varılan bir konu olan, Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’ndeki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi bağlamında çalışmaların ilk olarak Filistin ve Türkiye arasında başlatılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Başkanlık Divanı Toplantısı’nda bir araya gelen Komite Başkan ve Eş Başkanları, yapılacak çalışmaların içeriği ve koordinasyonu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Filistin ve Türkiye arasında yapılacak kardeş şehir çalışmalarının kapasite geliştirme ve teknik destek olmak üzere iki aşamada sürdürülmesinin ve çalışmalarda yer alacak belediyeler ile ilgili paydaşların bir araya gelecekleri Kardeş Şehirler Konferansı’nın yapılmasının önemi üzerinde duruldu. Kardeş şehir ilişkisinin yalnızca belediye ile değil, tüm yerel dinamikler ile şekillenmesi gereğine dikkat çekilen toplantıda aynı zamanda komite üyelik hareketleri değerlendirildi. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katılımı ile Komite’nin üye sayısı 17’ye yükseldi.

UCLG-MEWA’nın 18 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı kapsamındaki Komite hazırlıklarının da değerlendirildiği Başkanlık Divanı Toplantısı, UCLG-MEWA 2017 Faaliyet Takvimi’nin görüşülmesi ile son buldu.

 

DUYURULAR

 FİLİSTİN, CEBALİYE BELEDİYESİ KURBAN ETİ DAĞITIMI PROJESİ

 ARACI ŞEHİRLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA (MEWA) BÖLGESEL FORUMU

Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel Forumu, UCLG-MEWA tarafından 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir

 UCLG-MEWA KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE KENT DİPLOMASİSİ KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı 10 Temmuz 2017 tarihinde Komite Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

 KAMUOYUNUN DİKKATİNE

20-26 Ağustos 2017 tarihinde Teşkilatımızın adını kullanarak duyuruya çıkılan Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar isimli etkinlikle hiçbir ilgimizin olmadığını tüm kamuoyuyla paylaşırız.

 DUBAİ YAŞAM ALANLARINI GELİŞTİRMEDE İYİ UYGULAMALAR ULUSLARARASI ÖDÜLÜ İÇİN SİZ DE BAŞVURUN!

Dubai Belediyesi ve BM-Habitat ortaklığıyla verilmekte olan Dubai Yaşam Alanlarını Geliştirmede İyi Uygulamalar Uluslararası Ödülü, 21 yıldır kentsel alandaki iyi uygulamalara tanınırlık kazandırmayı amaçlamaktadır.

 UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı / 1-2 Ağustos, KONYA

1-2 Ağustos 2017 tarihinde Komite Başkanı Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı’na sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız. Toplantıya ilişkin davet mektubu ve taslak program aşağıdaki eklerde değerli bilgilerinize sunulmuştur

  2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ, 7-10 ARALIK, HANGZHOU, ÇİN

Madrid’deki Yönetim Kurulu’nda alınan karar uyarınca, 2017 UCLG Dünya Konseyi’nin 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde Belediye Başkanı Zhang Hongming’in nazik davetileriyle Hangzhou, Çin’de, Hangzhou Belediyesi ve Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Büyük Veri Forumu ile birlikte gerçekleştirilecektir.

 CONNECTIVE CITIES–UCLG-MEWA: ATIKTAN KAYNAĞA-BELEDİYELER İÇİN ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ PLANLAMASI ATÖLYE ÇALIŞMASI

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş (İZAYDAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim ile yetersiz Katı Atık Yönetim sistemlerinin kentlere özgü nedenlerini ve etkilerinin araştırılması ve bu sorunların çözümü için potansiyel stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu, 18-19 Ekim 2017

Sosyal içerme, katılımcı demokrasi ve insan hakları konusunda üye belediyelerin ortak sesine katkı sağlamayı hedefleyerek yerel yönetimlere bu politikaların oluşturulmasında rehberlik etmeyi amaçlayan ve bu anlamda, küresel düzeyde belediyeler arasındaki politik müzakereleri, deneyim alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik ederek çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 18 Ekim 2017 tarihinde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nı, 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde ise I. Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu’nu Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenleyecektir

 Uluslararası '2017 Arıcılık Kongresi' İstanbul'da Yapılacak

Dünyanın en eski kongrelerinden, 'Uluslararası Arı Yetiştiricileri Kongresi' (Apimondia)'nın ev sahipliğini 2017'de İstanbul yapacak.

TWITTER