UCLG-MEWA KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE KENT DİPLOMASİSİ KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI

 

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı 10 Temmuz 2017 tarihinde Komite Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Anılan toplantıya; Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Şefi Ömer Faruk Sarı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkan Vekili Doğan Sarı katıldı.

Komitenin 11 Mart 2017 tarihinde Filistin’in Nablus kentinde gerçekleştirilen ilk toplantısında üzerinde fikir birliğine varılan bir konu olan, Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’ndeki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi bağlamında çalışmaların ilk olarak Filistin ve Türkiye arasında başlatılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Başkanlık Divanı Toplantısı’nda bir araya gelen Komite Başkan ve Eş Başkanları, yapılacak çalışmaların içeriği ve koordinasyonu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Filistin ve Türkiye arasında yapılacak kardeş şehir çalışmalarının kapasite geliştirme ve teknik destek olmak üzere iki aşamada sürdürülmesinin ve çalışmalarda yer alacak belediyeler ile ilgili paydaşların bir araya gelecekleri Kardeş Şehirler Konferansı’nın yapılmasının önemi üzerinde duruldu. Kardeş şehir ilişkisinin yalnızca belediye ile değil, tüm yerel dinamikler ile şekillenmesi gereğine dikkat çekilen toplantıda aynı zamanda komite üyelik hareketleri değerlendirildi. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katılımı ile Komite’nin üye sayısı 17’ye yükseldi.

UCLG-MEWA’nın 18 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı kapsamındaki Komite hazırlıklarının da değerlendirildiği Başkanlık Divanı Toplantısı, UCLG-MEWA 2017 Faaliyet Takvimi’nin görüşülmesi ile son buldu.

 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

 STRAZBURG’DAKİ YÖNETİM KURULU: ÖNEMLİ KARARLAR RAPORU

23-25 Mayıs 2018’de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu’nun ardından, Başlıca Kararlar Raporu’nu paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

 UCLG Kültür Komitesi

 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Ortak Etkinliği

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yürütülecek kampanya kapsamında, herkesin erişimine açık olan söz konusu dilekçenin imzalanması, imza çağrısında bulunulması ve yapılacak diğer etkinliklere yönelik sosyal medya paylaşımlarında #WithRefugees , #ByForWithRefugees , - yapılacak paylaşımların içeriğine uygun olarak- #SKH1 #SDG5 #SKH8 #SDG10 #SDG11 #SDG16 #SDG17 etiketleri kullanılacaktır.

 MECHELEN ŞEHİRLER VE GÖÇ DEKLARASYONU

 UCLG ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU, 5-7 TEMMUZ 2018, ŞAFŞAVAN-FAS

5-7 Temmuz 2018 tarihlerinde Fas’ın Şafşavan kentinde gerçekleştirilecek Aracı Şehirler Dünya Forumu; küresel çevre gündemleri, vatandaş katılımı, yerel kalkınma stratejileri, adil bir bölgesel düzen sağlama ve aracı şehirlerde refah kültürü olmak üzere pek çok tematik alanda katılımcıları bir araya getirecek.

 UCLG-MEWA’DAN FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

“Kudüs, Bir Şehirden Daha Fazlasıdır”

 UCLG-MEWA 14 YAŞINDA!

 2018 UCLG YÖNETİM KURULU: GÜNDEM & SEYAHAT BİLGİLENDİRMESİ

23 - 26 Mayıs tarihlerinde, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek 2018 UCLG Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Genel Oturumu’na dair taslak gündemi ve Strazburg seyahatiniz ile ilgili bazı önemli bilgileri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

TWITTER