UCLG-MEWA KONGRESİ’NDE “BÜYÜK VERİ VE AÇIK VERİ” KAVRAMLARI TARTIŞILDI

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde dönemin UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Başkanı Amman Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre boyunca düzenlenen sekiz farklı oturumdan biri de “Yerel Yönetimler için Büyük Veri ve Açık Verinin Zorlukları ve Fırsatları“ konusuna yönelik oldu.

Kongre’nin ilk günü olan 9 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen  tematik oturumda, büyük veri ve açık veri konusu tüm yönleriyle tartışıldı. Bahse konu oturum, artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak artan verilerin, yerel yönetimler için yönetilmesi güç bir alan oluşturduğu gerçeğinden yola çıkılarak gerçekleştirildi. Bu doğrultuda birçok belediye için oldukça yeni olan bu kavramlar üzerine düşünmeyi ve bu alanda yapılan çalışmaları paylaşmayı amaçlayan oturum; yerel yönetimlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenler, uluslararası kuruluş ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı oturumda; büyük veri ve açık veri terminolojisi başta olmak üzere bu alandaki iyi uygulama örnekleri, açık veri kullanımının avantajları ve dezavantajları irdelendi. Oturum başkanlığını yürüten Metropolis Gözlemevi’nden Eugeni Villalbí i Godes, konunun yerel yönetimler için önemine dikkat çekerek oturumu başlattı.

İlk konuşmacı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ, UCLG-MEWA ailesine teşekkürlerini sunduktan sonra mahremiyet konusunun veri saklama ve paylaşma çalışmalarında ne denli önem taşıdığına dikkat çekti. Ardından ikinci konuşmacı olarak söz alan Ramallah Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Dr. Safaa Karaki Aldwaik ise dijital çözüm önerilerinin, sürdürülebilir sistemler inşa etme konusunda  belediyeler için kolaylaştırıcı rol taşıyacağından bahsetti. Bu eksende strateji oluşturma ve oluşturulan bu stratejileri uygulamanın gerekliliğine değinen Arap Kentler Teşkilatı, Akıllı Şehirler Arap Forumu Genel Müdürü Jomana Attyat konuşmasını gerçekleştirdi. Son konuşmacı olan Amman Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Sultan Kharabsheh, e-devlet uygulaması ile elde edilen başarı öyküsünü konuşmacılarla paylaştı.

Kongre’de alınan karar doğrultusunda Akıllı Şehirler Komitesi ve Kentsel Mobilite Komitesi’nin birleştirilmesiyle oluşan “UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi”nin birleşmeden sonraki ilk idari toplantısı da Kongre’nin bir başka ayağını oluşturdu. Tematik oturumun hemen ardından gerçekleştirilen idari oturumun moderasyonu,  önceki dönem UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi’nin başkanlığını yürüten Amman Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Yousef Alshawarbehtarafından yürütüldü. . Başkan Alshawarbeh açılış konuşmasında; 2018 yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda bazı komitelerin birleştirilmesi için alınan tavsiye kararının, sabah gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda onaylandığını ifade etti. Oturum kapsamında komite üyeleri, komitenin faaliyet raporunu gözden geçirerek faaliyet programını kabul etti. UCLG-MEWA Komiteleri’nin her birinin stratejik duruşunu yansıtan politika belgeleri, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi’nin idari toplantısında UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından katılımcılarla paylaşıldı.Toplantı gündemi doğrultusunda UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın yönetiminde komite üyeliklerinin görüşülmesinin ardından bir sonraki komite toplantısına ev sahipliği yapacak belediyenin belirlenmesi için çağrıda bulunularak toplantı sonlandırıldı.

Fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 

DUYURULAR

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 29-30 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

TWITTER