UCLG-MEWA KONGRESİ’NDE “BÜYÜK VERİ VE AÇIK VERİ” KAVRAMLARI TARTIŞILDI

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde dönemin UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Başkanı Amman Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre boyunca düzenlenen sekiz farklı oturumdan biri de “Yerel Yönetimler için Büyük Veri ve Açık Verinin Zorlukları ve Fırsatları“ konusuna yönelik oldu.

Kongre’nin ilk günü olan 9 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen  tematik oturumda, büyük veri ve açık veri konusu tüm yönleriyle tartışıldı. Bahse konu oturum, artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak artan verilerin, yerel yönetimler için yönetilmesi güç bir alan oluşturduğu gerçeğinden yola çıkılarak gerçekleştirildi. Bu doğrultuda birçok belediye için oldukça yeni olan bu kavramlar üzerine düşünmeyi ve bu alanda yapılan çalışmaları paylaşmayı amaçlayan oturum; yerel yönetimlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenler, uluslararası kuruluş ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı oturumda; büyük veri ve açık veri terminolojisi başta olmak üzere bu alandaki iyi uygulama örnekleri, açık veri kullanımının avantajları ve dezavantajları irdelendi. Oturum başkanlığını yürüten Metropolis Gözlemevi’nden Eugeni Villalbí i Godes, konunun yerel yönetimler için önemine dikkat çekerek oturumu başlattı.

İlk konuşmacı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ, UCLG-MEWA ailesine teşekkürlerini sunduktan sonra mahremiyet konusunun veri saklama ve paylaşma çalışmalarında ne denli önem taşıdığına dikkat çekti. Ardından ikinci konuşmacı olarak söz alan Ramallah Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Dr. Safaa Karaki Aldwaik ise dijital çözüm önerilerinin, sürdürülebilir sistemler inşa etme konusunda  belediyeler için kolaylaştırıcı rol taşıyacağından bahsetti. Bu eksende strateji oluşturma ve oluşturulan bu stratejileri uygulamanın gerekliliğine değinen Arap Kentler Teşkilatı, Akıllı Şehirler Arap Forumu Genel Müdürü Jomana Attyat konuşmasını gerçekleştirdi. Son konuşmacı olan Amman Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Sultan Kharabsheh, e-devlet uygulaması ile elde edilen başarı öyküsünü konuşmacılarla paylaştı.

Kongre’de alınan karar doğrultusunda Akıllı Şehirler Komitesi ve Kentsel Mobilite Komitesi’nin birleştirilmesiyle oluşan “UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi”nin birleşmeden sonraki ilk idari toplantısı da Kongre’nin bir başka ayağını oluşturdu. Tematik oturumun hemen ardından gerçekleştirilen idari oturumun moderasyonu,  önceki dönem UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi’nin başkanlığını yürüten Amman Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Yousef Alshawarbehtarafından yürütüldü. . Başkan Alshawarbeh açılış konuşmasında; 2018 yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda bazı komitelerin birleştirilmesi için alınan tavsiye kararının, sabah gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda onaylandığını ifade etti. Oturum kapsamında komite üyeleri, komitenin faaliyet raporunu gözden geçirerek faaliyet programını kabul etti. UCLG-MEWA Komiteleri’nin her birinin stratejik duruşunu yansıtan politika belgeleri, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi’nin idari toplantısında UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından katılımcılarla paylaşıldı.Toplantı gündemi doğrultusunda UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın yönetiminde komite üyeliklerinin görüşülmesinin ardından bir sonraki komite toplantısına ev sahipliği yapacak belediyenin belirlenmesi için çağrıda bulunularak toplantı sonlandırıldı.

Fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER