UCLG-MEWA Kültür Komitesi

Kültür, kültürel mirastan kültürel ve yaratıcı endüstrilere ve kültürel turizme kadar uzanan çeşitlilikteki ifadeleriyle sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları için hem bir etkinleştirici hem de yöneticidir.

Önümüzdeki Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi açısından kültürün belirleyici rol oynayabileceği temel alanlar belirlenmiştir: Yoksulluğun ortadan kaldırılması, kaliteli eğitim, sürdürülebilir çevresel kalkınma, sürdürülebilir şehirler ile sosyal uyum ve sosyal içerme.

UCLG-MEWA Kültür Komitesi, sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolünü ön plana çıkaran programlar ve politikaların başlatılması ve uygulanmasında, üyelerinin dahil olduğu bir kültür platformu olarak; kültür, vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ayrılmaz ilişkinin önemini ortaya koyan “Kültür için Gündem 21”in yerelde uygulanması ve uluslararası platformda yaygınlaştırılmasında sürdürülebilir kalkınmanın temel basamaklarından olan kültürü ve kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Kültür Komitesi, bölge yerel yönetimlerin ve kentlerin kültür konusundaki ihtiyaçlarını gözeterek söz konusu kentlerin ana mesajlarının savunuculuğunu üstlenmeyi, kültürel sorunları küresel anlamda analiz ederek üyeleri arasında proje geliştirmeyi, iletişim ağı kurarak deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmeyi ve karşılıklı öğrenmeyi geliştirmeyi hedeflemektedir.

UCLG-MEWA Kültür Komitesi’nin Öncelikleri

UCLG-MEWA Kültür Komitesi’nin öncelikleri aşağıdaki gibidir;

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden; Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmayı (Hedef 11); Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilmesi çabalarının artırılmasını (Hedef 11.4); Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumların teşvik edilmesini (Hedef 16) desteklemektedir.
 • “Kültür için Gündem 21”in taahhüt edilen tüm alanlarının savunuculuğunu üstlenmekte ve yerel yönetimler tarafından uygulanmasının takibini yapmaktadır.
 • İnsanlığın başlıca mirası olan kültürel çeşitliliğin korunmasını ve savunulmasını desteklemektedir.
 • Kültürel mirasın korunmasında tarihi merkezlerin ve çevresinin ilçe ve bölge kalkınmasındaki önemini programlarında ve projelerinde ortaya koymaktadır.
 • Kültürel hakların geliştirilmesini ve savunulmasını teşvik etmektedir.
 • Kültürel ekosistemlerle etkileşim içinde olan Sürdürülebilir Turizm anlayışının geliştirilmesi gereğini savunmaktadır.
 • Kamusal kültür politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesinde yerel halkın aktif katılımını desteklemektedir.
 • Kentlerin iç ve dış çatışmalarına barışçıl çözümü gözeterek üyeleri arasında barış kültürünü teşvik etmektedir.
 • Kültür ve barışın tesisi için ulusal ve uluslararası özel günlerin, faaliyet programlarında referans alınmasını noktasında komite üyelerini teşvik etmektedir.
 • Kültürün çevre, sosyal içerme ve yönetişim ile yakın etkileşim içinde olması dolayısıyla Çevre, Yerel Yönetişim ve Sosyal İçerme Komiteleri ile işbirliği içerisinde politika ve strateji geliştirmektedir.

Faaliyet Programı

 1. 10-13 Mayıs 2017’de Jeju’da gerçekleştirilecek olan UCLG 2. Kültür Zirvesi’ne katılmak
 2. Sirküler ve UCLG-MEWA web sitesi üzerinden Komite üyeleri arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak
 3. MEWA bölgesinde kültür yönetimi ile ilgili iyi uygulamaların derlenmesi ve yayınlanması
 4. MEWA bölgesindeki yerel yönetimlerde kültürel faaliyetlerin yönetişimi alanında bir araştırma yürütmek
 5. Ulusal ve uluslararası özel günleri takip ederek üyeler arasında etkinlikler düzenlenmesine katkı sağlamak (Kütüphane         haftası-Mart ayının son haftası, Dünya Barış Günü-1 Eylül vb.)
 6. MEWA bölgesinde Kültür İçin Gündem 21’in uygulanması: UCLG-MEWA üyeleri arasından UCLG Kültür İçin Gündem 21’in uygulanmasını teşvik etmek, ilgili belediyelerden imza toplamak ve kültür politikalarının uygulanmasını gözlemlemek için bir görev gücü oluşturmak. Görev güçlerinden Kültür İçin Gündem 21’in uygulanmasında güçlük çeken üyelere teknik destek sağlaması da beklenmektedir. Görev gücü sayısı UCLG-MEWA’nın ilgisine göre 1 ve 9 arasında olabilir. Her bir görev gücünün faaliyet alanları, Kültür 21 Eylem Politika Belgesinin bir maddesi ile ilgili olacaktır:
 1. Kültürel haklar
 2. Miras, çeşitlilik ve yaratıcılık
 3. Kültür ve eğitim
 4. Kültür ve çevre
 5. Kültür ve ekonomi
 6. Kültür, eşitlik ve sosyal içerme
 7. Kültür, kentsel planlama ve kamusal alan
 8. Kültür, enformasyon ve bilgi
 9. Kültürel yönetişim

Başkan ve Sekretarya: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Türkiye);

Eş Başkanlar:

Tahran (İran)
Seferihisar Belediyesi (İzmir, Türkiye)
Nevşehir Belediyesi (Türkiye)

UCLG-MEWA Kültür Komitesi Çalışmaları:

UCLG-MEWA Kültür Komitesi Gaziantep Toplantısı
Kültür Çalıştayı: Kanallar Açmak
UCLG Bilbao Zirvesi

Yaklaşan Etkinlikler:

 1. UCLG 2. Kültür Zirvesi, 10-13 Mayıs 2017, Jeju-Kore Cumhuriyeti
 2. UCLG-MEWA Kültür Komitesi Toplantısı, Kasım 2017, İstanbul

UCLG-MEWA Kültür Komitesi Sorumlusu: Gül AĞAR
g.agar@uclg-mewa.org             Tel:0 212 511 10 10 (121)               Faks: 0 212 519 00 58


UCLG-MEWA Kültür Komitesi Üyelik Formu

UCLG-MEWA Kültür Komitesi Üyeler

DUYURULAR

 DÜNYA TARIM VE GIDA İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ ERTELENDİ

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) tarafından 01-04 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan “AGROSUM 2018 DÜNYA TARIM ve GIDA İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ” Devletimiz tarafından AFRİN’de yürütülmekte olan “TERÖRE KARŞI MEŞRU MÜDAFAA” operasyonumuz tamamlanana ve uluslararası sonuçları Devletimizce belirlenene kadar kısa bir süre ertelenmiştir.

 UCLG-MEWA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE YEREL KALKINMA FORUMU

UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu 13-14 Mart 2018 tarihinde UCLG-MEWA Turizm Komitesi Başkanı Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 2018 İSTANBUL DÜNYA ŞEHİRLER ZİRVESİ

17-19 Nisan 2018 tarihlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK işbirliğinde, "2018 İstanbul Dünya Şehirler Kongresi" düzenlenecektir.

 MALEZYA, DÜNYA KENTSEL FORUMU 9.OTURUMU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünya Kentsel Forumu 9. Oturumu, dünyanın farklı noktalarından yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirildi.

 HANGZHOU'DAKİ 2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ ve YÖNETİM KURULU: ARKAPLAN BELGELERİ

2017 UCLG Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu Toplantıları, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde Hangzhou, Çin'de gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA AKILLI ŞEHİRLER KOMİTESİ II. TOPLANTISI & IV. DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER ZİRVESİ

12-13 Aralık 2017 tarihlerinde, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi İkinci Toplantısı ve UCLG-MEWA WICS2017 Belediye Başkanları Paneli, Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirecektir.

 UCLG-MEWA KÜLTÜR KOMİTESİ II. TOPLANTISI

 2017 UCLG DÜNYA KONSEYİ - GÜNCEL PROGRAM VE GÜNDEM MADDELERİ - 6-9 ARALIK 2017, ÇİN

2017 UCLG Dünya Konseyi, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde Hangzhou, Çin'de gerçekleştirilecek.

 TRANSIST 2017 ULUSLARARASI İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUARI ve UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE KOMİTESİ 5. TOPLANTISI

TRANSIST 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde Lütfi Kırdar Rumeli Salonu, ICEC ve İstanbul Kongre Merkezi, ICC’de gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME PANELİ ve UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME KOMİTESİ TOPLANTISI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sosyal İçerme Paneli ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Toplantısı 17 Ekim 2017'de UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanı Beylikdüzü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

TWITTER