UCLG-MEWA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı, 4 Şubat 2020’de Beylikdüzü, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı, 9-10 Temmuz 2019’daki UCLG-MEWA Kongresi’nde yenilen komite başkanlık divanının ilk buluşması oldu. Komite başkanlığına seçilen Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, divan üyelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Beit Jala Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi katılım sağladı.

MEWA bölgesi kapsamında yerelde kadın katılımcılığının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şehirlerin ve yerel yönetimlerin geliştirdiği politikaların paylaşılmasıyla devam etti. Şehirlerin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde daha aktif rol almasının ve şehirlerarası işbirliklerinin önemi vurgulandı. Birleşmiş Milletlerin 2030 hedeflerinden birinin de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması olduğu toplantıda dile getirildi.

Kadının her alanda olmasının ve fırsat eşitliği konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu coğrafyadaki çatışmalardan en çok kadınların etkilendiğini dile getirdi. Çalık, “Yerel yönetimlerin, kadınlar ile ilgili meseleleri dikkate almaları lazım. Kadın erkek eşitliğinde kotadan ziyade fırsat eşitliği sağlanması gereklidir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tartışılan 2020-2022 stratejik planı çerçevesinde, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin ihtiyaçları, öncelikleri ve hareket alanları belirlendi. Komite kapsamında geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’i Yerelleştirme Taahhüdü çerçevesinde paydaşlarla ortak bir taahhütname oluşturulması ile izleme ve değerlendirme kurumlarının sürece dahil edilmesi gerekliliği dile getirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için belediye bünyesinde kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına, ayrıca çağrı ve ortak bir takvim aracılığıyla yerel yönetimlerin teşvik edilmesine karar verildi.

Komitenin politik duruşunu ve küresel gündemlere karşı aldığı konumu yansıtan politika belgesine,  sağlık ve şiddet konularının da dâhil edilmesine karar verildi. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının daha kapsayıcı olması ve bunun belgede ön plana çıkarılması dile getirildi. Katılımcılar tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında daha fazla yerel yöneticiye ulaşılması gerekliliği ve komite üyeleri ile ortak bir yol haritasıyla hedeflerin gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

DUYURULAR

  4. YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER HLPF RAPORU YAYIMLANDI

SKH’lerin yerleştirilmesine dair küresel raporun bu yılki sayısını istifadenize sunarız.

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ WEB SİTESİ

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi öncülüğünde yıl sonunda yayına girecek ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir turizme dair projelerinin toplanacağı web siteye sizler de belediyenizin iyi uygulama örneklerini gönderebilirsiniz.

 MOHAMAD SAADIE, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri Lübnan'dan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie’ yi konuk ediyor.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ'NİN KONUĞU MAHMUT ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri'nin konuğu oluyor.

 RASİM ARI, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yerel yönetim söyleşileri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Rasim Arı’yı konuk ediyor.

 UCLG YÖNETİM KURULU

UCLG’nin 2020 yılındaki ilk Yönetim Kurulu Toplantısı, 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İtalya’nın Roma şehrinde yapılması planlanan toplantı, mevcut salgın nedeniyle online olarak düzenlendi.

 UCLG CIB 2020 YILLIK TOPLANTISI

UCLG’nin Kapasite ve Kurumsal Gelişim (CIB) Çalışma Grubu, kapasite geliştirme ve yerel yönetimlerde kalkınma iş birliği alanlarında aktif yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin uzmanlarından oluşan teknik bir platformdur.

 UCLG YÖNETİM KURULU 28-29 Mayıs 2020

 COVID-19 SONRASI İÇİN TALİMATNAME

UCLG ağı, üyeleri, sekreterlikleri ve temsil ettiği topluluk, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı bir şekilde yaşamak ve çalışmak durumunda kaldı. Yerel ve bölgesel yönetimler bu tartışmaya öncülük etmeye hazır; bu kapsamda, UCLG Başkanlık Divanı gelecek adımlar için bir Talimatname üzerinde anlaşt

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ’NE ONLİNE OLARAK DEVAM DİYOR

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz söyleşilerimize, online olarak sosyal medya hesaplarımızdan devam ediyoruz.

TWITTER