UCLG-MEWA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı, 4 Şubat 2020’de Beylikdüzü, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı, 9-10 Temmuz 2019’daki UCLG-MEWA Kongresi’nde yenilen komite başkanlık divanının ilk buluşması oldu. Komite başkanlığına seçilen Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, divan üyelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Beit Jala Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi katılım sağladı.

MEWA bölgesi kapsamında yerelde kadın katılımcılığının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şehirlerin ve yerel yönetimlerin geliştirdiği politikaların paylaşılmasıyla devam etti. Şehirlerin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde daha aktif rol almasının ve şehirlerarası işbirliklerinin önemi vurgulandı. Birleşmiş Milletlerin 2030 hedeflerinden birinin de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması olduğu toplantıda dile getirildi.

Kadının her alanda olmasının ve fırsat eşitliği konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu coğrafyadaki çatışmalardan en çok kadınların etkilendiğini dile getirdi. Çalık, “Yerel yönetimlerin, kadınlar ile ilgili meseleleri dikkate almaları lazım. Kadın erkek eşitliğinde kotadan ziyade fırsat eşitliği sağlanması gereklidir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tartışılan 2020-2022 stratejik planı çerçevesinde, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin ihtiyaçları, öncelikleri ve hareket alanları belirlendi. Komite kapsamında geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’i Yerelleştirme Taahhüdü çerçevesinde paydaşlarla ortak bir taahhütname oluşturulması ile izleme ve değerlendirme kurumlarının sürece dahil edilmesi gerekliliği dile getirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için belediye bünyesinde kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına, ayrıca çağrı ve ortak bir takvim aracılığıyla yerel yönetimlerin teşvik edilmesine karar verildi.

Komitenin politik duruşunu ve küresel gündemlere karşı aldığı konumu yansıtan politika belgesine,  sağlık ve şiddet konularının da dâhil edilmesine karar verildi. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının daha kapsayıcı olması ve bunun belgede ön plana çıkarılması dile getirildi. Katılımcılar tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında daha fazla yerel yöneticiye ulaşılması gerekliliği ve komite üyeleri ile ortak bir yol haritasıyla hedeflerin gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM PLANLARINI KONUŞUYOR

Akıllı Şehirler için Sürdürülebilir Otobüs Sistemi Konferansı; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye (WRI) Sürdürülebilir Şehirler, Busworld Akademi, HKF Ticaret Fuarı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), Birleşmiş Milletler Bölgesel Kalkınma Merkezi (UN-CRD) ve UN-Habitat ortaklığında, 5-6 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Expo Center'da düzenlenecektir.

 AKDENİZ EV SAHİBİ BELEDİYELER ÖĞRENME AĞI 4. YILLIK EŞLER ARASI ÖĞRENME ÇALIŞTAYI

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı (HMLN) bağlamında Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI), 5-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman'da gerçekleştirilecek olan HMLN 4. Yıllık Eşler Arası Öğrenme Çalıştayı'nı düzenleyecek

 UCLG-MEWA’NIN CORONA VİRÜSÜ İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Başta UCLG'nin Çin’deki tüm üyeleri olmak üzere, bu salgınla karşı karşıya olan tüm şehirlerin yanındayız

 DÜNYA KENTLER FORUMU 10. OTURUMU

10. Dünya Kentsel Forumu (WUF10), Birleşmiş Milletler Habitat ve Abu Dabi Belediyeler ve Ulaştırma Bakanlığı, Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ortaklığıyla, 8-13 Şubat 2020 tarihleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

 GUANGZHOU ULUSLARARASI İNOVASYON ÖDÜLÜ

 SAYIN MOHAMAD SAADIE’DEN TEBRİK MESAJI

Yeni yıl vesilesiyle sizlere saygılarımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 2020 yılının tüm dünya ve özellikle MEWA bölgesi için esenlik, refah ve her kademede ilerleme ile dolu bir yıl olmasını diliyorum.

 ACE of M.I.C.E. EXHIBITION BY TURKISH AIRLINES

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

TWITTER