UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 6 ARALIK 2019, İZMİR

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirildi. Üyeler ve paydaşlar ile yapılan değerlendirmeler ışığında belirlenen stratejik önceliklerin onaya sunulduğu toplantıda; aynı zamanda, UCLG-MEWA’nın 9 Temmuz 2019 – 6 Aralık 2019 dönemini kapsayan faaliyet raporu sunuldu. Ayrıca UCLG-MEWA 2020 yılı taslak bütçesi de üyelerin oylarına sunularak 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

UCLG-MEWA 2020-2022 Stratejik Planı Onaylandı

2020-2022 çalışma döneminin stratejik önceliklerini ve hedeflerini belirlemek amacı ile ilk olarak 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen UCLG-MEWA Başkanlık Divanı Toplantısı’nda görüşülen 2020-2022 dönemi UCLG-MEWA Stratejik Planı Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunuldu.

UCLG-MEWA’nın mevcut durum analizinin yapıldığı ve finansal durumunun ortaya koyulduğu planda 3 yıllık dönem içerisinde paydaşlar ile yapılması hedeflenen çalışmalar da yer aldı.Planda ayrıca UCLG-MEWA’nın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan “SWOT analizi”ne yer verilerek, planın sağlam bir zemine dayanması amaçlandı.

UCLG-MEWA Ailesine 12 Yeni Üye

Toplantının önemli gündem maddelerinden bir diğeri de yeni üyelik başvurularının görüşülmesi idi. Bu kapsamda Ürdün, Filistin ve Türkiye’den başvuran yerel yönetimlerin UCLG-MEWA’ya üyelikleri onaylandı.

Toplantıda aynı zamanda, UCLG-MEWA’nın Ana Tüzük gereği 2020 yılının Ekim-Kasım aylarında, gerçekleştirmesi gereken Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nın Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


 

DUYURULAR

 SAYIN MOHAMAD SAADIE’DEN TEBRİK MESAJI

Yeni yıl vesilesiyle sizlere saygılarımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 2020 yılının tüm dünya ve özellikle MEWA bölgesi için esenlik, refah ve her kademede ilerleme ile dolu bir yıl olmasını diliyorum.

 ACE of M.I.C.E. EXHIBITION BY TURKISH AIRLINES

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

TWITTER