UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY TOPLANTISI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ve Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) Yıllık Gözden Geçirme Toplantısı; Kasım 2021 tarihinde, UCLG-MEWA’nın Eş Başkanlığı’nı da yürütmekte olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde hibrit olarak düzenledi.

Program ilk olarak açılış oturumu ile başladı. Açılışta söz alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman; temel hassasiyetlerinin hem yerel hem de küresel olarak bizleri etkileyen sorunları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında ele alarak, farklı ölçeklerdeki yerleşim alanlarında yaşanan sorunları analiz etmek, çözüm yolları aramak, bölgesel ve küresel dayanışma içerisinde yeni fırsatları ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter Duman’ın konuşmasının ardından söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Yücel Yılmaz konuşmasında özellikle uluslararası gündemlerin kentlere uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik yerelleştirme çalışmalarının zaman kaybetmeksizin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda üye yerel yönetimlerin temsilcilerin yanı sıra, uluslararası teşkilatlardan da temsilciler yer aldı. Açılış oturumunda yer alan Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmad Al Subaih konuşmasında, daha iyi bir gelecek ve dirençli şehirler inşa etmek için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çerçevesinde ortaklık ve iş birliğinin önemini vurguladı.

UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saiz ise çevrim içi olarak katıldı. Saiz, iklim, sağlık ve sosyal aciliyetler ile karşı karşıya kalındığını ve eşitsizliklerin insanları, dünyanın her yerinde hareketlendirdiğini ifade etti. Saiz ayrıca, küresel bir ağ olarak, en savunmasızları ve gençleri göz önünde bulundurarak dayanışmayı teşvik etme sorumluluklarının olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan UCLG-MEWA Başkanı Mohammad Saadie, COVID-19 krizini ve sonrasında yaşanan zorlukları pozitif enerjiye dönüştürebildiklerini, yerel düzeyde ve MEWA bölgesinde dayanışma içinde çalışmayı başardıklarını söyledi.

Dünya Teşkilatını temsilen toplantıda yer alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında zengin-fakir, gelişmiş-gelişen ayrımı yapılmaksızın şehirlerimizde ve tüm yerleşim alanlarında herkesin aşıya erişiminin garanti altına alınması gerektiğini belirtti.

Oturumda son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe konuşmacı olarak yer aldı. Karatepe, "Şehirlerde yönetim olgusu vardır. Bu da hukukun varlığını gerekli kılar. Şehirleri diğer yerleşim yerlerinden ayıran temel değer budur" ifadelerini kullandı.

Açılışın hemen ardından, idari konuların ele alındığı oturuma geçilerek burada özellikle geçmiş dönem faaliyetleri, üyelik hareketleri ve bir sonraki dönemin yol haritasının oluşturulması gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, UCLG-MEWA’nın Sayman Vekili olarak görevlendirildi. Oturumda ayrıca 2022 UCLG-Dünya Teşkilatı Kongresine ev sahipliği yapacak olan Kore’nin Daejeon belediyesi temsilcisi Hyungjong LEE çevrim içi olarak katılarak bir sunum gerçekleştirdi ve UCLG-MEWA üyelerine davette bulundu.

Sonrasında ise UCLG-MEWA Komite çalışmalarının ele alındığı oturuma geçildi. Burada sırasıyla komitelerin faaliyetleri üyelerle paylaşıldı. Ayrıca Çevre Komitesi Toplantısı’nda CDP İletişim Sorumlusu Lea Busch ve AB Desteği Takım Lideri, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM) Pier Roberto Remitti çevrimiçi katılarak sunum yaptılar.

Günün ikinci bölümünde ise değerlendirme ve ileriye dönük adımların görüşüldüğü Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) Yıllık Gözden Geçirme Toplantısı’na geçildi. Geçekleştirilen açılışın adından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, UCLG Dünya Sekretaryasından Fatima Fernandez ve İtalya’dan Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello  konuşmaları ile etkinlik sona erdi.

 

*UCLG-MEWA Yönetim Kurulu & Konsey Ortak Toplantımıza ait fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz!

DUYURULAR

 ULUSLARARASI DÜZEYDE YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞ BİRLİĞİ: UCLG-MEWA

Özel olarak UCLG-MEWA'ya genel olarak ise yerel yönetimlerin küresel iş birliği üzerine yoğunlaşan, on sekiz yıllık deneyimimizin küresel literatürde nasıl bir bağlama denk düştüğünü tanımlama hassasiyetinde olan tez çalışmasını istifadelerinize sunarız!

 YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ 2

Kentsel ölçekteki deneyimlerin yerel aktörlerce aktarıldığı, salgına karşı verilen ilk tepkiden kentteki kamusal hizmetlerin dönüşümüne kadar birçok noktayı içinde barındıran kitabımız yayında!

 ARACI ŞEHİRLER KÜTAHYA DEKLARASYONU YAYINLANDI

Kütahya Deklarasyonu, aracı şehirleri eylem odaklı bir gündem içerisinde tutuyor. Deklarasyon’da özellikle, COVID-19 sonrası kalkınma gündeminde bu şehirlerin potansiyeline yönelik dikkat çekici ayrıntılar mevcut!

 UCLG-MEWA NEWSLETTER-31

"Uygulamadan Raporlamaya: SKA'ların Yerelleştirilmesinde Öncü Şehirler" temalı 31. sayımızı siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunar, keyifli okumalar dileriz!

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEYİ BALIKESİR’DE TOPLANIYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nı 11 Kasım 2021 Perşembe günü, UCLG-MEWA’nın Eş Başkanlığı görevini yürütmekte olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecektir.

 ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU KÜTAHYA’DA DÜZENLENDİ

Forum, 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 UCLG-MEWA İLE AMF ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

UCLG-MEWA ile Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) arasında, kentsel küresel gündemlerin yerelleştirilmesini teşvik etmek ve her iki kuruluşun üyelik tabanını genişletmek amacıyla Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

 KAVŞAK AĞI 6. E-MODÜLÜ SİZLERLE!

10 farklı E-öğrenme modülünü içerecek programın “Fon Kaynakları Geliştirme ve Sosyal Girişimcilik” adlı altıncı modülü de yayınlandı!

 TÜRKİYE KENT İÇİ ULAŞIM AĞI PROJEMİZ KAPSAMINDA HAZIRLADIĞIMIZ 5. MODÜL YAYINDA!

Modülde “Sivil Toplum ve Yerel Yönetişim” konusunu ele aldık. ‬

 UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ İZMİR: KAYIT & PROGRAM

Zirve, kültürün kalkınmadaki rolü hakkında güçlü mesajlar verecek ve kültürün sürdürülebilir kentlerin ve toplulukların ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayacaktır.

TWITTER