UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ”

 

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri kapsamında Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü ve Umut Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Kamalain Shaath, 23 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da bulunan Genel Sekreterlik binasında konuğumuz oldu. Kapsayıcı, eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesini konu edinen SKH 4 çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide, Dr. Shaath, sürdürülebilirlik, eğitim ve vakıflar arasındaki doğrudan ilişkiye dair deneyimlerini paylaştı.

“Sürdürülebilirliğin temeli eğitim, eğitimin temeli ise vakıflardır. Vakıflar olmazsa, iyi ve güçlü bir eğitim sisteminden söz edemeyiz. İyi ve güçlü bir eğitim sistemi olmazsa da, sürdürülebilir toplumlar inşa edemeyiz. Sürdürülebilirliğe ulaşmada önem arz eden eğitimi şekillendiren tüm çalışmaları da destekleyen vakıflardır. Bu yüzden, tüm bunların temelinde yatan vakıflarımız güçlü olmalıdır.” diye sözlerine başlayan Dr. Shaath, konuşmasında ayrıca SKH 4'ün, hedeflerin geri kalanını doğrudan etkileyen tek hedef olduğunu belirterek, eğitimin diğer 16 hedefin temelini oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Dr. Shaath; eğitim olmadan yoksulluk, cehalet ve hastalıkların ortadan kaldırılamayacağını vurguladı. Açıklamasında ayrıca Gazze İslam Üniversitesi’nin Filistin'deki en güçlü üniversite olana kadarki sürecine değinerek kuruluşu, İsrail işgalinde karşılaştıkları zorluklara değindi. Geçmişten günümüze vakıf çeşitlerine de değinen Dr. Shaath, vakıfların finansal destekleri olmadan özel üniversitelerin var olamayacağını da sözlerine ekledi.

Soru-cevap kısmından sonra söz alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, eğitimin önemine değinerek, vakıfların özellikle Türkiye’deki önemini belirtti. Konuşmasında ayrıca, vakıf mülkiyetinin başkasına devri ve sonra ana sahibine geri dönmesi anlamına gelen rotasyon sistemine değindi. Genel Sekreter Duman, bölgedeki yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımı ve bilgi yayma amacıyla uzaktan eğitim sistemi konusunu gündeme getirerek benzer bir çalışmanın Gazze, Batı Şeria ve MEWA Bölgesi’ndeki tüm ülkelerde uygulanabileceğini ifade etti. Filistin, Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Yemen ve Türkiye'den 45 katılımcı, kendi ülkelerindeki yerel yönetimlere deneyim/bilgi paylaşımı için teşkilatın sağlayacaği eğitimlerine davet edildi.

Genel Sekreter Mehmet Duman, söyleşinin sonunda Dr. Kamalain Shaath’a plaket takdim ederken, söyleşi, katılımcılarla çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

DUYURULAR

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 29-30 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akdeniz Entegrasyon Merkezi CMI, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye, Afganistan, Cibuti, Etiyopya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerden 48 belediyeyi ve pek çok uluslararası kuruluşu 30 Haziran 2019 tarihinde Amman’da bir araya getiriyor.

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

TWITTER