UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ”

 

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri kapsamında Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü ve Umut Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Kamalain Shaath, 23 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da bulunan Genel Sekreterlik binasında konuğumuz oldu. Kapsayıcı, eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesini konu edinen SKH 4 çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide, Dr. Shaath, sürdürülebilirlik, eğitim ve vakıflar arasındaki doğrudan ilişkiye dair deneyimlerini paylaştı.

“Sürdürülebilirliğin temeli eğitim, eğitimin temeli ise vakıflardır. Vakıflar olmazsa, iyi ve güçlü bir eğitim sisteminden söz edemeyiz. İyi ve güçlü bir eğitim sistemi olmazsa da, sürdürülebilir toplumlar inşa edemeyiz. Sürdürülebilirliğe ulaşmada önem arz eden eğitimi şekillendiren tüm çalışmaları da destekleyen vakıflardır. Bu yüzden, tüm bunların temelinde yatan vakıflarımız güçlü olmalıdır.” diye sözlerine başlayan Dr. Shaath, konuşmasında ayrıca SKH 4'ün, hedeflerin geri kalanını doğrudan etkileyen tek hedef olduğunu belirterek, eğitimin diğer 16 hedefin temelini oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Dr. Shaath; eğitim olmadan yoksulluk, cehalet ve hastalıkların ortadan kaldırılamayacağını vurguladı. Açıklamasında ayrıca Gazze İslam Üniversitesi’nin Filistin'deki en güçlü üniversite olana kadarki sürecine değinerek kuruluşu, İsrail işgalinde karşılaştıkları zorluklara değindi. Geçmişten günümüze vakıf çeşitlerine de değinen Dr. Shaath, vakıfların finansal destekleri olmadan özel üniversitelerin var olamayacağını da sözlerine ekledi.

Soru-cevap kısmından sonra söz alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, eğitimin önemine değinerek, vakıfların özellikle Türkiye’deki önemini belirtti. Konuşmasında ayrıca, vakıf mülkiyetinin başkasına devri ve sonra ana sahibine geri dönmesi anlamına gelen rotasyon sistemine değindi. Genel Sekreter Duman, bölgedeki yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımı ve bilgi yayma amacıyla uzaktan eğitim sistemi konusunu gündeme getirerek benzer bir çalışmanın Gazze, Batı Şeria ve MEWA Bölgesi’ndeki tüm ülkelerde uygulanabileceğini ifade etti. Filistin, Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Yemen ve Türkiye'den 45 katılımcı, kendi ülkelerindeki yerel yönetimlere deneyim/bilgi paylaşımı için teşkilatın sağlayacaği eğitimlerine davet edildi.

Genel Sekreter Mehmet Duman, söyleşinin sonunda Dr. Kamalain Shaath’a plaket takdim ederken, söyleşi, katılımcılarla çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

TWITTER