UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ”

 

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri kapsamında Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü ve Umut Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Kamalain Shaath, 23 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da bulunan Genel Sekreterlik binasında konuğumuz oldu. Kapsayıcı, eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesini konu edinen SKH 4 çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide, Dr. Shaath, sürdürülebilirlik, eğitim ve vakıflar arasındaki doğrudan ilişkiye dair deneyimlerini paylaştı.

“Sürdürülebilirliğin temeli eğitim, eğitimin temeli ise vakıflardır. Vakıflar olmazsa, iyi ve güçlü bir eğitim sisteminden söz edemeyiz. İyi ve güçlü bir eğitim sistemi olmazsa da, sürdürülebilir toplumlar inşa edemeyiz. Sürdürülebilirliğe ulaşmada önem arz eden eğitimi şekillendiren tüm çalışmaları da destekleyen vakıflardır. Bu yüzden, tüm bunların temelinde yatan vakıflarımız güçlü olmalıdır.” diye sözlerine başlayan Dr. Shaath, konuşmasında ayrıca SKH 4'ün, hedeflerin geri kalanını doğrudan etkileyen tek hedef olduğunu belirterek, eğitimin diğer 16 hedefin temelini oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Dr. Shaath; eğitim olmadan yoksulluk, cehalet ve hastalıkların ortadan kaldırılamayacağını vurguladı. Açıklamasında ayrıca Gazze İslam Üniversitesi’nin Filistin'deki en güçlü üniversite olana kadarki sürecine değinerek kuruluşu, İsrail işgalinde karşılaştıkları zorluklara değindi. Geçmişten günümüze vakıf çeşitlerine de değinen Dr. Shaath, vakıfların finansal destekleri olmadan özel üniversitelerin var olamayacağını da sözlerine ekledi.

Soru-cevap kısmından sonra söz alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, eğitimin önemine değinerek, vakıfların özellikle Türkiye’deki önemini belirtti. Konuşmasında ayrıca, vakıf mülkiyetinin başkasına devri ve sonra ana sahibine geri dönmesi anlamına gelen rotasyon sistemine değindi. Genel Sekreter Duman, bölgedeki yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımı ve bilgi yayma amacıyla uzaktan eğitim sistemi konusunu gündeme getirerek benzer bir çalışmanın Gazze, Batı Şeria ve MEWA Bölgesi’ndeki tüm ülkelerde uygulanabileceğini ifade etti. Filistin, Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Yemen ve Türkiye'den 45 katılımcı, kendi ülkelerindeki yerel yönetimlere deneyim/bilgi paylaşımı için teşkilatın sağlayacaği eğitimlerine davet edildi.

Genel Sekreter Mehmet Duman, söyleşinin sonunda Dr. Kamalain Shaath’a plaket takdim ederken, söyleşi, katılımcılarla çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU İLE KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ İZMİR’DE TOPLANIYOR

UCLG-MEWA Ana Tüzüğü’nün 35. Maddesi ve İç Tüzüğü’nün 9. Maddesi uyarınca UCLG-MEWA Yönetim Kurulu yılda 2 defa toplanır. Bu kapsamda yenilenen Yönetim Kurulumuzun (9-10 Temmuz 2019 Amman, Ürdün) ilk toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 KÜLTÜREL POLİTİKALAR: GÖÇMENLERİN KENTSEL BAĞLAMDA YER ALMASI İÇİN BİR VEKTÖR

 UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI GİRNE’DE TOPLANIYOR

 UCLG 6. KONGRESİ DURBAN’DA TOPLANIYOR

Güney Afrika’nın Durban kenti, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında UCLG Dünya Teşkilatı’nın üç yılda bir düzenleyerek yönetim organlarını yenilediği kongreye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek UCLG Kongresi’nde, hem Teşkilat’ın 2019-2022 dönemi için Başkanlık Divanı belirlenecek hem de dünyanın dört bir yanından gelecek yerel ve bölgesel yönetim liderlerinin katılımıyla şehirlerin küresel gündemleri tartışılacak.

 GÖÇ VE YERİNDEN EDİLMEYE YÖNELİK YEREL ÇÖZÜMLER ULUSLARARASI FORUMU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile hazırlıkları sürdürülen “Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu”, 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

 TAHRAN GOLDEN ADOBE KÜRESEL ÖDÜLÜ 2019

Tahran Golden Adobe Küresel Ödülü, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle 2 Kasım 2019 tarihinde Tahran Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

 ULUSLARARASI İDEALKENT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

 KENTSEL EKONOMİ FORUMU 28-29 EKİM 2019 TORONTO, KANADA

 UCLG-MEWA KOMİTELERİ VE BAŞKANLIK DİVANLARI

UCLG-MEWA Kongresi'nde Teşkilatın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra aynı zamanda komite başkanlık divanları da belirlenmiştir

 4. UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ 2021: ADAYLIK İÇİN ÇAĞRI

Kurucu vasfı olan Paris Kongresi’nden beri kültür, UCLG politika gündeminin merkezinde yer almakta

TWITTER