UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20 Kasım 2018 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 17 ülkeden yaklaşık 350 katılımcının bir araya geldiği toplantıda, UCLG-MEWA’nın 2019 yılı yol haritası oluşturuldu.

UCLG-MEWA’nın 2019 yılı Genel Kurul Toplantısı öncesinde düzenlenen bu son idari toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın açılış konuşmaları ile başladı. Akabinde, belirlenen gündem maddelerinin kabulü ile birlikte UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nın konuları görüşülmeye başlandı.

UCLG-MEWA’nın 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren Stratejik Öncelikler İlerleme Raporu UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından sunularak, 2020’ye kadar belirlenen stratejik öncelikler bu sayede bir kez daha üyeler ile paylaşılmış oldu. Ardından, 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetlerin yer aldığı UCLG-MEWA 2019 Yılı Faaliyet Programı, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından üyelerle paylaşıldı.

Faaliyetlere ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı, finansal konularla devam etti. Bu çerçevede ilk olarak, UCLG-MEWA’nın 1 Ocak- 30 Eylül 2018 tarihlerini kapsayan Mali Raporu üyeler ile paylaşıldı. Ardından, 2018 Yılı Faaliyet Raporu ve 2019 Yılı Faaliyet Programı da göz önünde bulundurularak hazırlanan 2019 Yılı Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Üyelik başvurularının değerlendirilmesi, toplantıda görüşülen bir başka gündem maddesini teşkil etti. Bu kapsamda Afganistan, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Suriye ve Ürdün’den gelen 19 yerel yönetimin UCLG-MEWA’ya üyelik başvuruları görüşülerek onaylandı.  

Gündem, UCLG-MEWA Ödülleri’nin verileceği alanların görüşülmesi ile devam etti. Bu doğrultuda Kentsel Dirençlilik, Göç ve Sosyal Uyum, Yerel Kalkınma ve Yönetişim, İklim Değişikliğine Karşı Mücadele ve Uyum ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri UCLG-MEWA Ödülleri’nin tematik alanları olarak önerilerek, konu ile ilgili üyelerin görüşleri alındı. Bu kapsamda alınan karar; 2019 yılında gerçekleştirilecek UCLG-MEWA Kongresi’nde görüşülmek üzere Ödül Yönetmeliği’nin hazırlanması yönünde oldu.

UCLG-MEWA bünyesinde bulunan dokuz komitenin çalışma alanları ve idari yapısının yer aldığı belgeler, Yönetim Kurulu ve Konsey Üyeleri’ne sunuldu. Çalışma alanlarında benzerliklerin göze çarptığı komitelerin UCLG-MEWA Kongresi’nde birleştirilmesi yönünde alınan karar, toplantının en önemli sonuçlarından biri olarak dikkat çekti.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’na ait gündem maddelerinin tamamının görüşülmesinin ardından program, UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi İdari Toplantısı ve UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi ile devam etti. 

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi: Akıllıca Hareket Edelim!

“Akıllıca Hareket Edelim!” sloganıyla Şanlıurfa’da ilgililerini bir araya getiren UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi ve aynı zamanda UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG- MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nın 6. İdari Toplantısı 20-22 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kentsel mobilite alanında uzmanlık ve deneyim paylaşımına olanak sağlayan etkinlik aynı zamanda projelerini sunmak üzere, pek çok yerel yönetim, özel sektör ve uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra akademisyenleri de aynı ortamda buluşturdu. Program ayrıca kentsel mobilite alanında yeni ortaklıkların kurulması için sinerji oluşturmak adına önemli bir fırsat sundu.  

21 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen Zirvenin tematik oturumlarında uzmanlar; Akıllı Ulaşım, Ulaşım Finansmanı, Yönetişim ve İşletme, Çevre Dostu Ulaşım ve Orta Doğu Şehirlerinde Ulaşım İyi Uygulamaları başlıklarında deneyimlerini paylaştılar.

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin 6. İdari Toplantısı’nda ise komite üyeleri, komitenin faaliyet raporunu gözden geçirerek faaliyet programını kabul etti. Toplantı gündemi doğrultusunda üyeliklerin incelenmesinin ardından bir sonraki komite toplantısına ev sahipliği yapacak  belediyenin  belirlenmesi için çağrıda bulunuldu.

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Zirve’nin ardından komitenin, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi ile birlikte çalışmalarını yürütmesinin daha etkili sonuçlar ortaya çıkaracağı yönünde fikir birliği oluştu. 20 Kasım 2018 tarihli UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda yapılan bu değerlendirmenin, 2019 yılında gerçekleştirilecek UCLG-MEWA Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve karara bağlanması planlanıyor. 

DUYURULAR

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

TWITTER