UCLG-MEWA’DAN FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) olarak ana vizyonumuz; yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, iş birliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmaktır.

Bizler, şehirlerin de insanlar gibi canlı organizmalar olduklarına, tıpkı insanlar gibi onların da belli haklara sahip olduklarına inanmaktayız. Fakat, ne yazık ki günümüzde, birçok Filistinlinin kendi şehirlerinde insan onuruna yakışır yaşam standartlarından yoksun yaşaması ve göç baskısıyla karşı karşıya olması gerçeğiyle yüzleşmekteyiz. Şehri var edenlerin sakinleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, söz konusu durumun hem Filistinlilere, hem de şehirlerine yönelik hak ihlalleri ile dolu olduğu ortadadır.

Özellikle son gelişmeler karşısında İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar neticesinde, 60’tan fazla Filistinli yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 3000 kişi ise yaralanmıştır.
Bizler, bölge ülkelerimizden biri olan Filistin Devleti halkına uygulanan bu saldırıları şiddetle kınıyor bu tür saldırıların aynı zamanda şehirler için de onarılması imkânsız yıkımlara yol açtığını ifade etmek istiyoruz.

UCLG-MEWA olarak, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Aralık 2017’de Çin’in Hangzhou kentinde gerçekleştirdiği Dünya Konseyi’nde kabul edilen Kudüs Önergesi’nden hareketle, bölgemizde daha herkes için iyi yaşam şartları sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu önergeye göre;

9 Aralık 2017 tarihinde Dünya Konseyi toplantısı vesilesiyle Hangzhou’da bir araya gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, aşağıdakileri beyan ederler:

  • Kudüs’ün uluslararası hukukça tanımlanan statüsü bu konudaki kararlara uygun olarak tanınmalıdır.
  • Filistin halkının haklarının desteklenmesi ve geniş kapsamlı çözümler bulunması gerekmektedir.
  • Teklif edilen tüm çözümlerin şehrin sakinleri arasındaki barış ve uyumu güçlendirmesi, nefret ya da bölünmeye katkıda bulunmaması gerekmektedir.
  • Barış sürecinin korunması ve bu süreci riske atabilecek tüm önlemlerden kaçınılması gerekmektedir.
  • Bu konudaki hiçbir karar tek taraflı olarak alınmamalıdır.

UCLG çatısı altında bir araya gelen yerel ve bölgesel yönetimler olarak bizler,  uluslararası ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesinde uluslararası hukukun geçerli olması ve çatışmalara son verilerek Kudüs’ün özel statüsünün korunması gerekliliğini vurgularız.

UCLG-MEWA olarak; UCLG Dünya Teşkilatı’nca kabul edilen önergede yer alan ilkeler doğrultusunda, insanlığın ortak mirası kabul edilen Kudüs’ün eşsiz kimliğinin korunmasının önemine inanıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile oluşturulmuş uluslararası çerçeve, özellikle de ‘sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası’ ile ilgili 16. Hedef doğrultusunda; dünyadaki tüm yerel yönetim, STK ve uluslararası yardım kuruluşları liderlerini ve BM’nin ilgili organlarını Filistin halkı ile dayanışmaya ve Filistin’de yaşanan bu hak ihlallerine son verilmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Mehmet DUMAN

UCLG-MEWA Genel Sekreteri

DUYURULAR

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

 2018 UCLG DÜNYA KONSEYİ: PROGRAM VE GÜNDEMLER

Bildiğiniz üzere, Dünya Konseyi, 5-8 Kasım tarihleri arasında, Başkan Manuela Carmena'nın nazik davetleriyle Madrid’de; İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu ile art arda gerçekleştirilecektir.

 KARTEPE ZİRVESİ 2018: “GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK”

İlki “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin ikincisi hayata geçiriliyor. 26- 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek zirvenin, bu yılki temasını “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” başlığı oluşturmaktadır.

 TAKVİMİNİZE EKLEYİN: UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi, 20-22 KASIM 2018, ŞANLIURFA, TÜRKİYE

UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi‘nin bir faaliyeti olarak “UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi”, 20-22 Kasım tarihlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ III. TOPLANTISI

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, Selçuklu (Konya) Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 METROPOLLERDE YEŞİL ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

UCLG-MEWA’nın 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşileri bu ay, İstanbul Lale Vakfı Bilim Kurulu Üyesi İsmail Gülal’ı konuk ediyor!

 STRAZBURG’DAKİ YÖNETİM KURULU: ÖNEMLİ KARARLAR RAPORU

23-25 Mayıs 2018’de Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu’nun ardından, Başlıca Kararlar Raporu’nu paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

TWITTER