UCLG-MEWA’DAN FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) olarak ana vizyonumuz; yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, iş birliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmaktır.

Bizler, şehirlerin de insanlar gibi canlı organizmalar olduklarına, tıpkı insanlar gibi onların da belli haklara sahip olduklarına inanmaktayız. Fakat, ne yazık ki günümüzde, birçok Filistinlinin kendi şehirlerinde insan onuruna yakışır yaşam standartlarından yoksun yaşaması ve göç baskısıyla karşı karşıya olması gerçeğiyle yüzleşmekteyiz. Şehri var edenlerin sakinleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, söz konusu durumun hem Filistinlilere, hem de şehirlerine yönelik hak ihlalleri ile dolu olduğu ortadadır.

Özellikle son gelişmeler karşısında İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar neticesinde, 60’tan fazla Filistinli yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 3000 kişi ise yaralanmıştır.
Bizler, bölge ülkelerimizden biri olan Filistin Devleti halkına uygulanan bu saldırıları şiddetle kınıyor bu tür saldırıların aynı zamanda şehirler için de onarılması imkânsız yıkımlara yol açtığını ifade etmek istiyoruz.

UCLG-MEWA olarak, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Aralık 2017’de Çin’in Hangzhou kentinde gerçekleştirdiği Dünya Konseyi’nde kabul edilen Kudüs Önergesi’nden hareketle, bölgemizde daha herkes için iyi yaşam şartları sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu önergeye göre;

9 Aralık 2017 tarihinde Dünya Konseyi toplantısı vesilesiyle Hangzhou’da bir araya gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, aşağıdakileri beyan ederler:

  • Kudüs’ün uluslararası hukukça tanımlanan statüsü bu konudaki kararlara uygun olarak tanınmalıdır.
  • Filistin halkının haklarının desteklenmesi ve geniş kapsamlı çözümler bulunması gerekmektedir.
  • Teklif edilen tüm çözümlerin şehrin sakinleri arasındaki barış ve uyumu güçlendirmesi, nefret ya da bölünmeye katkıda bulunmaması gerekmektedir.
  • Barış sürecinin korunması ve bu süreci riske atabilecek tüm önlemlerden kaçınılması gerekmektedir.
  • Bu konudaki hiçbir karar tek taraflı olarak alınmamalıdır.

UCLG çatısı altında bir araya gelen yerel ve bölgesel yönetimler olarak bizler,  uluslararası ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesinde uluslararası hukukun geçerli olması ve çatışmalara son verilerek Kudüs’ün özel statüsünün korunması gerekliliğini vurgularız.

UCLG-MEWA olarak; UCLG Dünya Teşkilatı’nca kabul edilen önergede yer alan ilkeler doğrultusunda, insanlığın ortak mirası kabul edilen Kudüs’ün eşsiz kimliğinin korunmasının önemine inanıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile oluşturulmuş uluslararası çerçeve, özellikle de ‘sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası’ ile ilgili 16. Hedef doğrultusunda; dünyadaki tüm yerel yönetim, STK ve uluslararası yardım kuruluşları liderlerini ve BM’nin ilgili organlarını Filistin halkı ile dayanışmaya ve Filistin’de yaşanan bu hak ihlallerine son verilmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Mehmet DUMAN

UCLG-MEWA Genel Sekreteri

DUYURULAR

 UCLG-MEWA KONGRESİ

UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak

 "HİÇBİR ŞEHİR, HERHANGİ BİR SAVAŞIN TARAFI DEĞİLDİR"

Bugün 16 Mayıs Birleşmiş Milletler Barış içinde Birlikte Yaşama Uluslararası Günü. 2019 yılına kadar Dünyamız birlikte yaşamayı zorlaştıran pek çok süreç geçirdi.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri "İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma" 21 Mart Perşembe 2019

 UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi & UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasi 2'nci Komite Toplantısı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi 4'üncü Komite Toplantısı, 15-17 Nisan tarihlerinde, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleştirilecektir.

 SOSYAL UYUM KONUSUNDA MÜLTECİ DOSTU BELEDİYELER İÇİN DEVAM ÇALIŞTAYI

Sosyal Uyum Konusunda Mülteci Dostu Belediyeler için Devam Çalıştayı 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecektir.

 UCLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı & UCLG Anatüzük Komitesi Toplantısı

CLG 2019 Yıllık İstişare Toplantısı, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde, ​​İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

 UCLG-MEWA'DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye'de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

 EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA YEREL EKONOMİK KALKINMA ÇALIŞTAYI

“Ev Sahibi Topluluklarda Yerel Ekonomik Kalkınma” başlıklı, Ev Sahibi Belediyeler öğrenme ağı toplantısı, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu’nun ortaklığında, Dünya Bankası Güney-Güney Programı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), CIHEAM Bari ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün desteğiyle Akdeniz Entegrasyon Merkezi tarafından 19-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep'de düzenlenecektir.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE ŞANLIURFA ZİRVESİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 ​ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ

23 Ekim 2018 Salı günü saat 15.00’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.

TWITTER