UCLG Yıllık İstişare Toplantısı - "MEWA Öncelikleri" Oturumu

UCLG İstişare Toplantısı kapsamında, UCLG-MEWA 18 Şubat’ta 10:00 – 11:30 CET saatleri arasında (Kendi yerel saat diliminize çevirmek için buraya tıklayın) “MEWA Öncelikleri” üzerine bir oturum gerçekleştirecek. Bu oturum, MEWA Bölgesi’nin önceliklerine, vizyonuna ve kaygılarına; aynı zamanda, UCLG-MEWA’nın küresel gündemleri nasıl beslediğine eğilecek. Birçok istişareden sonra, UCLG-MEWA Başkanlığı’nın ortak aklı, UCLG-MEWA Genel Sekreterliği, üyeler ve paydaşlarla birlikte MEWA Bölgesi için şu 5 ana öncelik belirlendi: Dezavantajlı Gruplar ve Eşitlik, Göç ve Sosyal Uyum, İklim Değişiyle Mücadele ve Uyum, Kentsel Dirençlilik ve Yerel Kalkınma ve Yönetişim. Bu öncelikler gelecek faaliyetlerimizin temelini teşkil edecek.

Konsept notu ekte bulabilirsiniz.

UCLG Retreat bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kayıt:

Her bir katılımcı buradan kayıt olmalıdır. Katılımcılar bağlantı detaylarını toplantı öncesinde alacaklardır.

Sizleri bir kez daha küresel evimizde ağırlamayı ve bir diğer ilgi çekici İstişare Toplantısı’nı daha sizlerle birlikte düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz!

 

MEWA session-Concept Note.pdf

DUYURULAR

 GOLD V Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu

SKA'nın yerelleştirme süreçlerinin güncel küresel bir haritasını ve özellikle desantralizasyonun ve çok düzeyli yönetişimin bu süreçlere olan katkısını ortaya koymayı amaçlayan "Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi" başlıklı GOLD V Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu'nu istifadenize sunarız.

 KURUCU BAŞKANIMIZ KADİR TOPBAŞ İÇİN E-TAZİYE DEFTERİ AÇILMIŞTIR

Yerel yönetim camiasına unutulmaz katkıları bulunan Kurucu Başkanımız için e-taziye defteri açmış bulunmaktayız.

 DESANTRALİZASYON VE YEREL DEMOKRASİ 5. KÜRESEL RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

"Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi5. Küresel RaporuYönetici Özeti" yayınımızı istifadenize sunarız.

 UCLG Yıllık İstişare Toplantısı - "MEWA Öncelikleri" Oturumu

UCLG İstişare Toplantısı kapsamında, UCLG-MEWA 18 Şubat’ta 10:00 – 11:30 CET saatleri arasında “MEWA Öncelikleri” üzerine bir oturum gerçekleştirecek.

 TAZİYE MESAJI

Kurucu Başkanımız Mimar Dr. Kadir Topbaş'ı kaybettik.

  UCLG-MEWA NEWSLETTER -29

UCLG-MEWA Newsletter'ın 29. sayısı yayında! Keyfili okumalar.

 LÜBNAN’IN TRABLUSŞAM BELEDİYESİ İLE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

UCLG-MEWA ailesi olarak, Trablusşam kentinde 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen üzücü olay dolayısıyla Lübnan halkı ve yerel yönetim yetkilileri ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

 GÖÇ KÜRESEL GÖREV GÜCÜ (GTFM) "GÖÇE VE YERİNDEN EDİLMEYE KARŞI ETKİLİ YEREL MÜDAHALEDE ÇOK KATMANLI YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ" WEBİNARI

Göç Küresel Görev Gücü; 3 Şubat 2021, saat 14:00’da (GMT+3) “Göçe ve Yerinden Edilmeye Karşı Etkili Yerel Müdahalede Çok Katmanlı Yönetişimin Önemi” teması ile toplanıyor.

 Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü-Türkiye

Miras ancak kendi bağlamı içinde mirastır, iyi okumalar!

 Kültür 21 Dokümanları Antolojisi

Bu kitap kültürün, sürdürülebilir kalkınma içindeki rolünü vurgulayan dört farklı dokümanın bir araya getirilmesinden oluşuyor.

TWITTER