YEREL TOPLUM VE MÜLTECİLER İÇİN İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ

Yerel Toplum ve Mülteciler için İstihdam ve Girişimciliğin Desteklenmesi: Ev Sahibi Yerel Yönetimler Açısından COVID-19 Krizinin Getirdiği Yeni Zorluklar - Bölüm 1

Web seminer dizisinin “Ev Sahibi Toplumlarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 Krizine Adapte Olmak” konulu, 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen ilk eğitim oturumu başarıyla tamamlandı. Bu Web Eğitim Seminerleri dizisi, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu - GIZ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), BM-Habitat ve UNHCR işbirliğinde düzenlendi.

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nın (HMLN) bu çevrimiçi eğitim serisi, yerel toplum ve zorla yerinden edilmiş topluluklar için iş ve girişimcilik fırsatları yaratmak üzere özel sektör odaklı çözümlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Eğitim serisi, Covid-19 krizine ve kriz sonrasındaki iyileşmeye yönelik yürütülen çalışmalarda ve daha iyi bir yerel ekonomik ortam sağlamada ev sahibi yerel yönetimlerin oynadıkları kilit rolü inceliyor.

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Müdürü Blanca Moreno-Dodson ve Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha,karşılama konuşmalarının ardından çevrimiçi eğitim serisini tanıttılar. Moreno-Dodson konuşmasında, göçmenlerin iş gücünden ve becerilerinden yararlanmanın ve onları iş gücü piyasasına entegre etmenin önemini vurguladı. Jha ise yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

CMI Kıdemli Ortaklık Uzmanı Giulia Marchesini, CMI tarafından yürütülen ve Lübnan, Ürdün, Filistin ve Türkiye'den belediyelerin yer aldığı Covid-19 Acil İhtiyaç Tespiti çalışmasını katılımcılarla paylaştı. Çalışmanın sonuçları, yerel yönetimlerin "acil durum planlama rehberi", "uzaktan bütçeleme", "dijital altyapının geliştirilmesi" ve "belediye çalışanları için dijital okuryazarlık eğitimi" alanlarında desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

İlk eğitim oturumunda; Ramallah (Filistin) Belediyesi’nden Nadine Burbar; Madaba (Ürdün) Büyükşehir Belediyesi’nden Mohammad Abu Gaoud; Dünya Bankası’ndan Mauro Testaverde ve Meriem Ait Ali Slimane; Building Markets Orta Doğu’dan Selen Uçak ve Gaziantep Belediyesi’nden Fuat Özharat konuşmacı olarak yer aldılar. Etkinlik boyunca konuşmacılar, Covid-19 salgınının ve bu salgının etkilerinin üstesinden gelmek için yürütülen faaliyetleri kendi bakış açılarından dinleyicilere sundular.

Web Semineri Dizisinin “Yerli Toplum ve Mülteciler için İstihdam ve Girişimciliğin Desteklenmesi: Ev Sahibi Yerel Yönetimler Açısından COVID-19 Krizinin Getirdiği Yeni Zorluklar - Bölüm 2” başlıklı ikinci eğitim oturumu, 17 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.30’da (TSİ) gerçekleşecek. New Challenges from COVID-19 Crisis for Host Local Authorities – Part 2” will take place on June 17, 2020, at 13.30 CET.

DUYURULAR

  4. YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER HLPF RAPORU YAYIMLANDI

SKH’lerin yerleştirilmesine dair küresel raporun bu yılki sayısını istifadenize sunarız.

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ WEB SİTESİ

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi öncülüğünde yıl sonunda yayına girecek ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir turizme dair projelerinin toplanacağı web siteye sizler de belediyenizin iyi uygulama örneklerini gönderebilirsiniz.

 MOHAMAD SAADIE, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri Lübnan'dan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie’ yi konuk ediyor.

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ'NİN KONUĞU MAHMUT ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri'nin konuğu oluyor.

 RASİM ARI, UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİNE KONUK OLUYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yerel yönetim söyleşileri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Rasim Arı’yı konuk ediyor.

 UCLG YÖNETİM KURULU

UCLG’nin 2020 yılındaki ilk Yönetim Kurulu Toplantısı, 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İtalya’nın Roma şehrinde yapılması planlanan toplantı, mevcut salgın nedeniyle online olarak düzenlendi.

 UCLG CIB 2020 YILLIK TOPLANTISI

UCLG’nin Kapasite ve Kurumsal Gelişim (CIB) Çalışma Grubu, kapasite geliştirme ve yerel yönetimlerde kalkınma iş birliği alanlarında aktif yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin uzmanlarından oluşan teknik bir platformdur.

 UCLG YÖNETİM KURULU 28-29 Mayıs 2020

 COVID-19 SONRASI İÇİN TALİMATNAME

UCLG ağı, üyeleri, sekreterlikleri ve temsil ettiği topluluk, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana farklı bir şekilde yaşamak ve çalışmak durumunda kaldı. Yerel ve bölgesel yönetimler bu tartışmaya öncülük etmeye hazır; bu kapsamda, UCLG Başkanlık Divanı gelecek adımlar için bir Talimatname üzerinde anlaşt

 UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ’NE ONLİNE OLARAK DEVAM DİYOR

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verdiğimiz söyleşilerimize, online olarak sosyal medya hesaplarımızdan devam ediyoruz.

TWITTER