 UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME KOMİTESİ İDARİ TOPLANTISI & GÖÇ YÖNETİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ PANELİ


6. UCLG-MEWA Kongresi’nin ikinci gününde, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi üyeleri Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya geldi. UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin İdari Toplantısı’nda idari konuların müzakeresinden sonra “Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı tematik bir panel gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi İdari Toplantısı

Oturumu yöneten UCLG-MEWA 2019-2022 Dönem Başkanı ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie, MEWA Bölgesi’ndeki toplumlarda sosyal katılımın önemine dikkat çekti. Komitenin bir önceki dönem başkanlığını yürüten Beylikdüzü Belediyesi’nin temsilcisi Fatma Hoşgöz, Komitenin 2018-2019 Dönemi Faaliyet Raporu’nu sundu. Akabinde, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Sorumlusu Yasmin Alhayek, komitenin faaliyet programını paylaşarak, katılımcıların komitenin gelecek dönem aktiviteleri için getirilen önerileri tartışmalarına zemin oluşturdu. Oturumda, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz, MEWA Bölgesi’ne özgü sorunları sosyal içerme perspektifinden ele alan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın devamında, Komitenin bu sorunlara karşı stratejik yol haritasını çizen Politika Belgesi de Genel Koordinatör Korkmaz tarafından katılımcılarla paylaşılan konular arasında yer aldı.

İdari toplantının bir diğer gündem maddesi olan komite üyelik hareketleri, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından üyelere aktarıldı.Üyelik başvurusunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Irbid (Ürdün) Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye (Şanlıurfa) Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni süreçte komite üyeleri arasında yer alacak. Ayrıca, Komitenin başkanlık divanında önümüzdeki dönemde Komite Başkanı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eş Başkanlar olarak ise Irbid Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Saida (Lübnan) Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yer alacak. Oturum, Genel Sekreter Duman ve Başkan Saadie’nin, oldukça katılımcı şekilde ilerleyen toplantıya katılanlara hitaben yaptıkları konuşmalar ve komitenin yeni başkanlık divanına yönelik tebrikleri ile sona erdi.

Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü Paneli

6. UCLG-MEWA Kongresi kapsamında farklı ülke temsilcilerinin yer aldığı “Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı bir panel de düzenlendi. UCLG Program Direktörü Mohamed Boussraoui’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Panel’e, Saida Belediyesi Konsey Üyesi Kamel Kazbar (Lübnan), UCLG-MEWA’nın 2016-2019 Dönemi Eş Başkanlığı’nı yürüten Irbid Büyükşehir Belediye Başkanı  Hüseyin Bani Hani (Ürdün), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Akademi Direktörü Hülya Alper ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) temsilcisi Firdaous Oussidhoum (İspanya) katıldı.  

Panel, “Yerel Yönetimlerin Göç Yönetimindeki Rolü” üzerine yaratıcı bir tartışma başlatılmasına yönelik düzenlendi. Oturumun odak noktalarını ise; yerli halk ile göçmenler arasındaki sosyal uyum, iş ve ekonomik hayata uyum sorunu, mültecilerin hareket sürekliliği, farklı kültürlerden doğan sorunlar ve şehir hayatına uyum sağlamada yaşanan olumsuzluklar, mülteci nüfusu artışının belediye hizmetlerine etkisi, kişilerin yeteneklerinin ve niteliklerinin tanınmaması nedeni ile avantaja çevrilemeyen durumlar,  bununla ilgili alınabilecek önlemler ve düzensiz göçün yönetilmesi için geliştirilebilecek yerel mekanizmalardı. Göç yönetimi konusuna farklı bir perspektif çizen Oturum kapsamında aynı zamanda belediyelerin bu alandaki deneyimleri de aktarıldı. 

Comments are disabled