1 Ekim Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü


Dünyada yaklaşık 400 milyon kişinin kronik Hepatit B taşıyıcısı olduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple her yıl Hepatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla 1 Ekim günü “Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü” olarak ilan edilmiştir.  UCLG-MEWA olarak bizler de bu tür salgınların azalmasını diliyor, “Sosyal İçerme” komitemiz ile birlikte tüm bilinçlendirme çabalarına destek verdiğimizi ifade ediyoruz.

Comments are disabled