10. D-8 ZİRVESİ


D-8, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ev sahipliğinde Bangladeş, Mısır, Nijerya, Endonezya, İran, Malezya, Pakistan ve Türkiye’den devlet ve hükümet başkanları ile İslam Kalkınma Bankası Başkanı’nın katılımıyla “Dönüştürücü Bir Dünya İçin İş Birliği: Gençliğin ve Teknolojinin Gücünden Faydalanmak” teması altında 8 Nisan 2021 tarihinde üç yılda bir düzenlediği zirvesini gerçekleştirdi. Türkiye Zirve’de 2017 yılından beri yürüttüğü D-8 dönem başkanlığını Bangladeş’e devretti.

Bangladeş’i tanıtan bir videonun gösterilmesinin ardından, her ne kadar COVID-19 salgını fiziksel olarak gerçekleştirmeye olanak vermese Zirve’yi gerçekleştirme konusundaki kararlılığının altını çizildi ve söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildi. Recep Tayyip Erdoğan sözlerine D-8’in kurulmasına öncülük eden Necmettin Erbakan’ı minnetle anarak başladı ve D-8’in gerek üye devletlere gerekse tüm dünyaya adalet, refah ve barış yönünden katkı sunması temennisinde bulundu. COVID-19’un önemli iki gerçeği açığa çıkardığını belirtti: maddi refah tek başına yeterli değildir ve küresel zorlukları aşmak için uluslararası işbirliği olmazsa olmazdır. Bunun yanı sıra, D-8 ülkelerinin kalabalık nüfuslarına, genç nüfus oranlarının yüksekliğine ve bunun günümüz dünyası için önemine dikkat çekti. Hem yenilenebilir enerji ve inovasyona yönelik bir dönüşümün gerekliliğini hem de finansal konularla ilgili risk ve tehditleri işaret ettikten sonra sözlerini Filistin, Arakan (Myanmar), Yemen ve Suriye’den gelen sığınmacılar için dayanışma ve yardım çağrısında bulunarak noktaladı.

Liderler, şu konularda görüş birliğine vardı:

  • Uluslararası işbirliği, hem COVID-19 salgınıyla mücadele -özellikle aşılama konusunda- hem de daha gelişmiş ve daha barışçıl bir dünya için vazgeçilmezdir.
  • Ekonomiyi dijitalleşme ve veri analizi yönlendirmektedir. Bu anlamda, mevcut potansiyeli tam olarak gerçekleştirmek için mali kaynakları mobilize etmek, kararlılık göstermek ve ortaklıklar kurmak gerekmektedir.

Üye ülkeler Zirve kapsamında On Yıllık 2020-2030 Yol Haritası’nı ve 2021 Dakka Bildirgesi’ni kabul etti. Kuruluş, bu yol haritası ile 2030 Sürdürülebilirlik Gündemi’ni hayata geçirmek için ilgili stratejileri ve eylem programlarını uygulama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamakta. Bildirgede ise üye ülkeler, “terörizm, mezhepçilik ve aşırılık dâhil olmak üzere tüm biçimleri ve tezahürleriyle üye devletlerin ekonomik kalkınmasına ve barış ve refahına yönelik tüm tehditlere karşı mücadele etme kararlılığını” ifade etti.

Comments are disabled