11. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU UCLG-MEWA’NIN KATILIMIYLA MARUF’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


UCLG-MEWA, WRI Türkiye tarafından 6 Ekim 2023 tarihinde Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) ev sahipliğinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde 11.’si düzenlenen “Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu”na KAVŞAK Ağı Projesi’nin paydaşı olarak katıldı. Sempozyumda, sürdürülebilir kent içi ulaşım, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alındı.

WRI Türkiye 11. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu “KAVŞAK Ağı Uluslararası Etkinliği” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, ilk olarak “KAVŞAK Ağı Sunumları” oturumu ile başladı. Oturumda, KAVŞAK Ağı Projesi kapsamında paydaş olan WRI Türkiye, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), Aktif Yaşam Derneği, Yaşama Dair Vakfı (Yada), projeye süreç boyunca yaptıkları katkı ve faaliyetlerden bahsetti.

KAVŞAK Ağı’nın yürütme kurulu üyesi ve paydaş kuruluşlardan biri olan UCLG-MEWA’yı temsilen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Sedrettin Konuk, Teşkilat hakkında bilgilendirmede bulunarak proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti. Bu bağlamda; UCLG ve proje ekibi arasındaki iletişimin sağlanması, KAVŞAK 5. E-Öğrenme Modülü’nün hazırlanıp sunulması, Barselona’da gerçekleştirilen saha gezisinin koordinasyonunun üstlenilmesi ve MEWA Agora dergisinin 37. Sayısında “Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım” temasıyla KAVŞAK Ağı Projesi’nin tanıtılıp yaygınlaştırılması gibi çalışmalar dinleyiciler ile paylaşıldı.

Sunumların ardından, “KAVŞAK Ağı Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Stratejisi Çalışmaları” ve “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları (SKUP)” oturumları gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve kentsel mobilite kavramlarının ele alındığı oturumlarda ayrıca; yerelleştirme, iklim krizi ve taşımacılık da konuşuldu.

Son olarak, “Sürdürülebilir Şehirler İyi Uygulamalar” oturumunda; Avrupa ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri, COVID-19 sonrasında toplu taşıma, elektrikli otobüsler ve dijitalleşme karşılaştırmalı olarak ele alındı.

Comments are disabled