ENHANCER PROJESİ GİRİŞİMCİLİK HİBE PROGRAMI


ENHANCER Projesinin temel amacı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.

Hibe almaya uygun olması için başvuru sahibinin iş planı sunması ve gerçek kişi ve Türk vatandaşı veya geçici koruma kimlik kartına sahip Suriyeli olması gerekmektedir.

Hibe almaya hak kazanmaları durumda, başvuru sahiplerinden İşletmelerinin resmi kaydını yaptırmaları ve kesintisiz en az 6 ay süreli bir personel (işletme sahibi dahil) istihdamı istenecektir. Detaylı bilgiyi Hibe Rehberi’nde bulabilirsiniz.

Başvurular hibe programına ayrılan toplam bütçe tutarına ulaşılana kadar ve/veya 29 Aralık 2023 Viyana saati ile saat 17.00’a kadar açık olacaktır.

Başvurular başvurunun yapıldığı tarihe göre sıraya koyularak bu teklif çağrısı için ayrılan toplam bütçe tutarına ulaşılana kadar düzenli olarak değerlendirilecektir.

Detaylı bilgi için: ( https://enhancerproject.com/girisimcilik-hibe-programi/ )

Comments are disabled