20 Hazİran Dünya Mültecİler Günü


Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi hem göç alma hem de göç verme istatistikleri açısından dünyanın önde gelen bölgelerinden biridir. Dolayısı ile göç ve mülteci konusu bölge dinamiğini önemli ölçüde etkilemekte ve bu günü daha anlamlı kılmaktadır. Öyle ki; MEWA Bölgesi’nde yer alan Türkiye, Ürdün ve Lübnan, ev sahipliği yaptığı 10,5 milyon resmi kayıtlı sığınmacı ve göçmen sayısı ile bu konuda ilk sıralarda yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2018 yılı teması “WithRefugees” olarak belirlenen Dünya Mülteciler Günü, bölge dinamiği gereği UCLG-MEWA tarafından da önemli faaliyetler ile desteklendi. 2016 yılında #WithRefugees inisiyatifi ile başlatılan dilekçe uygulamasının imzalanması ve bu uygulamanın teşvik edilmesi için tüm üyelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan UCLG-MEWA aynı zamanda, İstanbul Sultanahmet’te bulunan Genel Sekreterlik binası önünde dilekçenin imzalanması ve konu ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması için gün boyunca çeşitli faaliyetler yürüttü.

Zorla yerinden edilen halklar için hükümetlerin harekete geçmesini ve insanların söz konusu halklar ile dayanışma içinde olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan dilekçe, bölgedeki yerli ve yabancı pek çok kişi tarafından desteklendi. Her mülteci çocuğa eğitim hakkını gerçekleştirme imkanının sağlanması, her mülteci aileye yaşamlarını sürdürmeleri için güvenli bir yerin temin edilmesi, her mülteci bireye kendi toplumlarına olumlu katkıda bulunması için kendisine uygun iş fırsatının sunulması ve yeni beceriler edinmesinin sağlanmasını amaçlayan dilekçenin imza kampanyası #WithRefugees, #ByForWithRefugees etiketleri ile yapılan paylaşımlarla sosyal medya üzerinden de geniş yankı bularak yaklaşık 2,6 milyon etkileşim sağladı.

Faaliyetlerini aynı zamanda küresel gündemler ile de bağlantılı şekilde yürüten            UCLG-MEWA, 2030 Gündemi’ni de söz konusu bu kampanyada referans aldı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) içinde yer alan “Yoksulluğa son (SKH 1)”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKH 5)”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKH 8)”, “Eşitsizliklerin Azaltılması (SKH 10)”, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (SKH 11)”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKH 16)” ve “Hedefler İçin Ortaklıklar (SKH 17)”, kampanyanın işaret ettiği alanları oluşturdu.

Kampanyaya ait görsellere ulaşmak için UCLG-MEWA flickr hesabını ziyaret edebilirsiniz.

Comments are disabled