2018 ORTAKLIK FORUMU & KALKINMA POLİTİKA FORUMU (PFD) GÖREV GÜCÜ TOPLANTISI


Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Ortaklık Forumu, 25-26 Haziran tarihlerinde, Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Komisyon’un Çerçeve Ortaklık Anlaşması (Framework Partnership Agreement – FPA) imzaladığı 28 sivil toplum ve yerel yönetim birliğinden temsilcilerin bir araya geldiği etkinlikte AB ile bu paydaşlar arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği görüşüldü.

Etkinlikte, “İş Birliğinin Geliştirilmesi”, “Cinsel İstismar Konusunda Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetimler”, “Gündem 2030 ve Elverişli Ortam”, “Dirençlilik” ve “Desantralize İş Birliği” konulu oturumların yanı sıra, AB’nin ortaklık ilişkisi içerisinde olduğu ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik fon ve finansman araçlarının ve bu araçların etkinliğinin değerlendirildiği toplantılar gerçekleştirildi. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) ile imzalanan yeni ortaklık anlaşmalarıyla sona eren etkinlikte, katılımcılar aşağıdaki görüş ve önerileri dile getirdi:

  • AB fonlarına erişim kolaylaştırılmalı ve bütçe tahsisi konusundaki uzun bürokratik süreçler daha esnek hale getirilmelidir.
  • Kalkınma konusuna ilişkin ulusal düzeyde toplantılar düzenlenerek yerel yönetim birlikleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilmeli ve bu toplantı sonuçları AB düzeyinde yapılacak etkinliklerde paylaşılmalıdır.
  • Yerel liderlerin ilgili toplantılara katılımı teşvik edilmelidir.
  • AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi, Çok Yıllı Gösterge Programları gibi teknik belgeler daha anlaşılır bir dille, genele hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır.
  • Karar alma süreçlerinde daha fazla sayıda kadın yönetici bulunması çalışmaları desteklenmelidir.
  • Tecrübe paylaşımını mümkün kılacak platformlar geliştirilmelidir.
  • Gazeteciler önemli bir paydaş olarak tanımlanmalı ve ilgili süreçlere dahil edilmelidir.
  • Kentsel dirençliliğe yönelik kapasite geliştirme çalışmaları desteklenmelidir.
  • Resmi Kalkınma Yardımları (Official Development Assitance – ODA) dışında alternatif kalkınma destek programları oluşturulmalıdır.

PFD Görev Gücü Toplantısı ise, 27 Haziran 2018 tarihinde, Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Çok Yıllı Finansal Çerçeve (MFF)’de yerel yönetimlere yönelik bir bütçeleme kalemi oluşturulmaması eleştirilirken, PFD toplantılarının özelde MFF, daha genelde ise AB Kalkınma Politikaları’nı şekillendirmede etkisiz kaldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak, Eylül ayında bir MFF toplantısı düzenleneceği ve bu toplantıda yerel yönetimlere yönelik bütçe kalemi programlamasının görüşüleceği bilgisi görev gücü üyeleriyle paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, Ortaklık Forumu ile PFD’nin birleştirilmesi önerisi görüşüldü.

Bir sonraki Küresel PFD Toplantısı’nın, Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu (HLPF)’na daha geniş çapta katkı sunmak amacıyla, HLPF’den önce toplanmasının kararlaştırıldığı toplantı, 2019 takvimine dair diğer görüş ve önerilerin de sunulmasıyla sona erdi.

Comments are disabled