2021 UCLG YÖNETİM KURULU TOPLANTISI


 

2021 UCLG Yönetim Kurulu toplantıları, “Kapsayıcı Bir Toparlanma İçin Yerel Hizmet Sunumunun Merkezinde Yer Alan Önemseme” temasıyla 18-20 Mayıs tarihleri arasında 200’den fazla katılımcıyla gerçekleşti.

Birinci gün, SKA’ların yerelleştirmesi için kalkınma işbirliğinin önemini, salgının kendimizi nasıl yeniden keşfetmeye ve ortaklarla, ulusal yönetimlerle ve uluslararası toplumla ilişkilerimizi yenilemeye davet ettiğini ele alan “Kalkınma işbirliğinde yerel yönetimlerin yenilenen rolü: Yeni bir UCLG Politikasına doğru” konulu tematik oturum ile başladı. Mali Yönetim Komitesi, 2021 yılı bütçe taslağını ve üyelik taleplerini sundu. Oturuma, UCLG Saymanlığını yürüten Kitchener Belediye Başkanı Berry Vrbanovic ve Iriga Belediye Başkanı Madelaine Y. Alfelor-Gazman başkanlık etti ve UCLG’nin üye ve ortakların desteğiyle işleri farklı bir biçimde yapmayı sürdürme konusunda direnç gösterdiğini belirttiler.

Yönetim Kurulu’nun ikinci gününde, “İlk Üst Düzey Politika Diyaloğu: Kapsayıcı dijitalleşme: Hizmet sunumunun bugünü ve geleceği” oturumu gerçekleşti. Toplantıda katılımcılar, gizlilik ve açık veri hakkını, tüm sakinler için teknolojiye ve geniş banda eşit erişim ihtiyacını ve açık yönetişim mekanizmalarını tartıştılar. Ayrıca kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinin gerekliliği vurgulandı. Ardından, Anatüzük Komitesi oturumunda Bölgeler Forumu’nun yol haritası ve Kütahya’da gerçekleşecek 2. UCLG Dünya Aracı Şehirler Forumu’nun hazırlıkları ele alındı. Oturumda ayrıca, Başkanlık Divanı’nın Teşkilat’ın performansını ve değişen ekosisteme uyum sağlama kapasitesini analiz etmeye yönelik bir araç olarak belirlediği önceliklerden biri olan UCLG’nin Dış Değerlendirmesi de ele alındı. Toplantıda Konya Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail ile Filistin arasında son dönemde yaşanan çatışmaya ilişkin bir konuşma yaparak, İsrail’in Filistin halkına, onların mülklerine ve kutsallarına yönelik saldırılarını ve sistematik ihlallerini durdurması çağrısında bulundu.

Gün sona ererken, UCLG Yönetim Kurulu, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü ağının temsilcileriyle birlikte, UNACLA için tarihi önemi olan bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda UCLG-MEWA Başkanı ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie, tüm siyasi eylemlerimizin yeni kentsel gündemin üç ekseni olan sosyal eşitliği, sürdürülebilirliği ve dirençliliği temin ve teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Yönetim Kurulu’nun son günü “Üst Düzey Politika Diyaloğu: Refahımıza öncülük eden sağlıklı insanlar ve bölgeler” oturumu ile başladı. Oturum, kentlerde sağlığın geleceğini tartışmak için yerel ve bölgesel yönetimleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Evrensel Sağlık Sigortası Kapsamı (UHC) 2030 dâhil olmak üzere sağlık camiasının temsilcilerini ve politika yapıcılarını bir araya getirdi. Oturumda konuşan Uğur İbrahim Altay, herkes için aşılara eşit erişimin önemini vurgulayarak, özellikle yoksul ülkelerde küresel aşılama çabalarını desteklemek için COVID-19 aşı patentlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Yönetim Kurulu’nun İş Oturumu, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçekleşti. Oturumun ardından, yerel politikalara ve bu politikaların önemseyen bir toplumu biçimlendirme rolüne odaklanan bir Politika Tartışması başladı. İş Oturumu’nun ilk bölümünde, UCLG Yönetim Kurulu Anatüzük Komitesi ve Mali Yönetim Komitesi raporları sunuldu ve onaylandı. Ayrıca Başkan Boudra, UCLG’nin 2021 çalışma planına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Toplantıda, İzmir’de düzenlenecek UCLG Kültür Zirvesi ile ilgili bilgiler de sunuldu. İkinci bölüm üçe ayrıldı: Lampedusa Göç Sözleşmesi, Kalkınma İşbirliği Politika Belgesi ve UCLG’nin Nesiller Boyu Eşitlik Forumlarına katılımı. Son bölüm, UCLG’nin mevcut çatışma durumunda Filistinlilerle güçlü dayanışma içinde olma taahhüdünün de yer aldığı UCLG’nin temel önceliklerini ele aldı.

Comments are disabled