2023’ÜN İLK KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI


UCLG-MEWA, 2023’ün ilk koordinasyon toplantısını yaptı. 2022’nin genel değerlendirmesinin ardından, yeni yılın stratejisine ışık tutacak yenilikler ve faaliyetler görüşüldü.

Yılın ilk yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne önerilen tarihlerin netleşmesi konusunda dönüş alındıktan sonra süreçle ilgili çalışmalara hız verileceği vurgusu yapıldı.

Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan ve faaliyetleri kolaylaştıran birimlerin yeniden yapılandırılması kararıyla koordinatörlüklerde yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verildi. Önümüzdeki süreçte yeni değişikliklerin de olabileceği ve koordinatörlüklerin görev tanımlarının çıkarılacağı açıklandı.

UCLG-MEWA’nın sorumluluk alanında olan ve üyenin bulunmadığı ülkelerde temsiliyet sağlamak bağlamında yeni dönemde neler yapılabileceği üzerinde duruldu. Bölgedeki tüm ülkelerle temasın güçlendirilmesi, bunun için her ülkenin kendine özgü şartlarına uygun yöntemler geliştirilmesi gerektiği tartışıldı. Merkeziyetçi eğilime sahip ülkelerin yerel yönetimlerine konsolosluk ve büyükelçilikler üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğu tespitinden yola çıkarak konsolosluk ve büyükelçilik ziyaretlerinin planlanmasının önemi vurgulandı.

Mevcut üyelerle ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla her ülkenin dini ve milli bayramlarında ve özel günlerinde kutlama mesajlarının yayınlanmasının ve yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı ülkelerdeki üyelerin önceki ve yeni başkanlarına mesaj gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

İletişim koordinatörlüğünün faaliyetlerini artırmak amacıyla kurumsal web sitesinin  tasarım sürecinin tamamlanmasına, MEWA Agora’nın 4. sayısının hazırlıklarının sonlandırılması ve derginin web sitesine yüklenmesine, yerel yönetimlerin basın temsilcilikleriyle bir araya gelinmesine karar verildi.

Comments are disabled